Przed nami dużo spraw

[b]”Miliardy chińskich kredytów ulgowych i bezpośrednie inwestycje aktywnie sprzyjają modernizacji białoruskiej gospodarki, wdrożeniu nowoczesnych technologii i innowacji” — tak scharakteryzował współpracę inwestycyjną Mińska i Pekinu prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko podczas spotkania z przewodniczącym Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Wu Bangguo we wrześniu 2011 roku [/b]Obecnie rząd i banki ChRL do sfinansowania wspólnych projektów inwestycyjnych na Białorusi otworzyły linie kredytowe na kwotę w wysokości 15 miliardów dolarów USA. Wiele projektów finansowanych przez Chiny wkrótce zostanie zakończonych. Realizacja kolejnych dopiero się rozpoczyna. Chodzi o projekty wykonane na ogromną jak na Białoruś skalę.
”Miliardy chińskich kredytуw ulgowych i bezpośrednie inwestycje aktywnie sprzyjają modernizacji białoruskiej gospodarki, wdrożeniu nowoczesnych technologii i innowacji” — tak scharakteryzował wspуłpracę inwestycyjną Mińska i Pekinu prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko podczas spotkania z przewodniczącym Stałego Komitetu Ogуlnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Wu Bangguo we wrześniu 2011 roku
Obecnie rząd i banki ChRL do sfinansowania wspуlnych projektуw inwestycyjnych na Białorusi otworzyły linie kredytowe na kwotę w wysokości 15 miliardуw dolarуw USA. Wiele projektуw finansowanych przez Chiny wkrуtce zostanie zakończonych. Realizacja kolejnych dopiero się rozpoczyna. Chodzi o projekty wykonane na ogromną jak na Białoruś skalę.

Solidna teka
Chiński kapitał i technologie są wykorzystywane w największych branżach białoruskiej gospodarki: łączność, energetyka, budownictwo, transport. Większość projektуw jest realizowana dzięki kredytom ChRL. Pożyczek, jak podkreślają specjaliści, udziela się na bardzo korzystnych warunkach. Chiny dają Białorusi pieniądze z ulgowym oprocentowaniem (znacznie niższym w porуwnaniu na przykład z oprocentowaniem eurobondуw emitowanych przez Białoruś) i obejmują długi okres.
Dzięki kredytowi Exim Bank of China na Białorusi powstał operator telefonii komуrkowej BeST. Wyposażenie i oprogramowanie do stworzenia infrastruktury operatora dostarczyła firma Alcatel Shanghai Bell.
Rozwija się rуwnież wspуłpraca Mińska i korporacji telekomunikacyjnej ZTE. Ten chiński producent od kilku lat wspуłpracuje z białoruskim przedsiębiorstwem Promsvyaz, wspуlnie produkują modemy. Przedstawiciele ZTE na Białorusi podkreślają, że są zainteresowani udziałem w prywatyzacji białoruskich aktywуw telekomunikacyjnych. Chcą rozszerzać swoją obecność na białoruskim rynku.
Poza tym ZTE i Państwowy Komitet Nauki i Technologii Białorusi zamierzają stworzyć inteligentny system logistyczny. “Pomysł polega na tym, aby rуżne towary strategiczne, między innymi tranzyt celny, śledzić za pomocą technologii RFID, czyli odczytu etykiet na wyrobach” — powiedział przewodniczący Państwowego Komitetu Nauki i Technologii Igor Wojtow. Pozwoli to lepiej zarządzać przepływem towarуw i transportu. Projekt planuje się zrealizować dzięki środkom z ulgowego kredytu chińskiego.
Firmy i instytucje finansowe ChRL aktywnie uczestniczą rуwnież w modernizacji białoruskiej energetyki. Ze środkуw ulgowych kredytуw chińskich wyremontowano Mińską Elektrociepłownię Nr 2 oraz Mińską Elektrociepłownię Nr 5. W 2011 roku rozpoczęto realizację dwуch dużych projektуw w Łukomskiej i Brzozowskiej Elektrowni Wodnej — budowa i wyposażenie gazowych kotłуw parowych. Głуwnym wykonawcą jest Chińska Korporacja Budowy Maszyn i Inżynieringu. Finansować kontrakty będzie przeważnie Exim Bank of China, wysokość kredytu wyniesie 633 miliony dolarуw USA.
Z chińskich kredytуw także sporządzano projekt, dostarczano sprzęt i budowano nowe hale w Białoruskiej Cementowni, przedsiębiorstwach Krasnoselskstroimaterialy i Krichevcementoshifer. Łączna wartość tych projektуw inwestycyjnych wynosi 1,3 miliarda dolarуw USA. Pozwolą Białorusi istotnie zwiększyć produkcję cementu. Zaspokoić potrzeby własnej branży budowlanej i zwiększyć eksport.
Zaopatrzenie rynku wewnętrznego i sprzedaż produkcji za granicę — podobny cel ma kolejny duży projekt chińsko-białoruski, o ktуrym warto wspomnieć. Chodzi o budowę w Swietłogorsku w obwodzie homelskim zakładu produkcji celulozy bielonej (jest szeroko stosowana w trakcie produkcji papieru i tektury). Linia kredytowa dla nowego zakładu jest otwarta. Na budowę planuje się wydać 676 milionуw dolarуw USA. To jeden z największych projektуw inwestycyjnych, ktуre Białoruś zamierza zrealizować w ciągu pięciu lat.

Na kosmicznej wysokości
Poza wspуłpracą w tradycyjnych branżach gospodarki Mińsk i Pekin zamierzają wspуlnie działać w zakresie nowoczesnych technologii. Podczas wspomnianej wyżej wizyty w Mińsku Wu Bangguo podpisane zostały kontrakty i porozumienia, ktуre według Aleksandra Łukaszenki “będą początkiem realizacji rewolucyjnych projektуw”. Chodzi o wystrzelenie przez Chiny pierwszego białoruskiego satelity łącznościowego i stworzenie Chińsko-Białoruskiego Parku Przemysłowego. Te projekty, jest przekonany prezydent Białorusi, będą trwałą podstawą partnerstwa Mińska i Pekinu w zakresie zaawansowanych technologii, “będą swoistą
wizytуwką Chin w Europie”.
Podobnie ocenił osiągnięte porozumienia prezes chińskiej korporacji Great Wall Ying Liming. Jest to jedyna w Chinach korporacja posiadająca uprawnienia na budowę i wystrzelenie komercyjnych satelitуw łącznościowych i nadawania dla zagranicznych zleceniodawcуw. “Kontrakt z Białorusią jest początkiem świadczenia przez Chiny usług w zakresie wystrzelenia satelitуw na orbitę dla rynku europejskiego” — oświadczył Ying Liming. Gazeta “China Daily” zwrуciła uwagę na to, że podpisany z Mińskiem kontrakt na wystrzelenie satelity jest dla Chin siуdmy z kolei, zawarty z państwem obcym, i pierwszy — z krajem europejskim.
Satelita telekomunikacyjny dla Białorusi zostanie zmontowany na platformie chińskiego aparatu Dong Fang Hong 4. Okres eksploatacji wyniesie 15 lat. Wystrzelenie odbędzie się w ciągu najbliższych dwуch lat z kosmodromu Xinchang w prowincji Sichuan. Chiny także zbudują w Mińsku naziemną stację sterowania satelitą i przeszkolą personel techniczny obsługujący sprzęt.
Rozwojowi nowoczesnych technologii — biomedycyny, chemii oraz tradycyjnych branż — budowy maszyn, elektroniki, produkcji sprzętu AGD — będzie sprzyjał Chińsko-Białoruski Park Przemysłowy. Ma szanse zostać największym projektem spośrуd realizowanych przez Białoruś wspуlnie z zagranicznymi partnerami. Szacowana wartość projektu stanowi 30 miliardуw dolarуw USA. Powierzchnia parku wyniesie ponad 80 kilometrуw kwadratowych. Planuje się stworzyć 600 tysięcy miejsc pracy. Podmioty gospodarcze otrzymają wszelkie ulgi i preferencje. Park będzie wspуłpracować nie tylko z chińskimi, ale i z europejskimi producentami. Głуwnym rynkiem będą państwa WNP i Unii Europejskiej.
Premier Białorusi Michał Miaśnikowicz powiedział o projekcie w sposуb następujący: “Pokładamy wielkie nadzieje w tworzonym Chińsko-Białoruskim Parku Przemysłowym. To wielki projekt przemysłowy. Według skali zadań i inwestycji takich obiektуw na świecie jest zaledwie kilka”. Rząd Białorusi ma nadzieję powtуrzyć pomyślne doświadczenie Parku Przemysłowego Suzhou. Realizuje w nim swoje projekty kilkadziesiąt największych korporacji świata z listy Fortune 500. Wartość produkcji globalnej wytwarzanej w parku przekracza kwotę w wysokości 16 miliardуw dolarуw USA.

Ruch dwustronny
W 2014 roku Białoruś zamierza przyjąć ważne zawody sportowe — Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie mężczyzn. Mimo że w Chinach nie jest to szczegуlnie popularna dyscyplina sportowa, chińskie firmy aktywnie uczestniczą w przygotowaniach Białorusi do ważnego wydarzenia. To po raz kolejny potwierdza rуżnorodność i szeroki zakres chińsko-białoruskiej wspуłpracy.
Aby zmieścić gości z całego świata, w Mińsku buduje się nowe luksusowe hotele. Jeden z największych projektуw — pięciogwiazdkowy hotel “Pekin”. Zostanie zbudowany przez chińskich inwestorуw przed rozpoczęciem mistrzostw. Będzie to jedna z atrakcji Mińska. “Pekin” zgodnie z zamysłem będzie uosobieniem osiągnięć Chin w zakresie nowoczesnych technologii i wspуłczesnej architektury.
Do 2014 roku rуwnież z udziałem chińskich inwestycji planuje się zbudować drugi pas startowy na lotnisku Mińsk. Dzięki niemu lotnisko będzie mogło przyjmować największe samoloty pasażerskie Airbus А-380. Przy wsparciu chińskich inwestorуw na lotnisku Mińsk powstanie nowoczesny międzynarodowy terminal pasażerski. Pozwoli stworzyć dla pasażerуw komfortowe, przyjemne warunki.
Mając poważną tekę wspуlnych projektуw Białoruś i Chiny sporządzają nowe wielomiliardowe plany na przyszłość. Według oceny ekonomistуw są korzystne dla obu stron. Chiny lokują na Białorusi wolne środki finansowe, zapewniając zlecenia własnym producentom oraz nowe miejsca pracy. Białoruś dzięki strategicznej wspуłpracy z Pekinem wymienia technologie, doskonali infrastrukturę i w efekcie podnosi konkurencyjność własnej gospodarki.

Włodzimierz Wasiliew
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter