Беларусь Сегодня

Минск
+17 oC
USD: 2.08
EUR: 2.32

Odzwierciedlenie rzeczywistości

Przykładom współpracy międzynarodowej, promowaniu produktów z marką “Wyprodukowano na Białorusi” na rynkach światowych poświęcono dużo materiałów tego numeru naszego czasopisma. Proszę czytać
Prezydent Aleksander Łukaszenko przeprowadził naradę z kierownikami instytucji zagranicznych, na ktуrej skupiono uwagę na tym, że białoruska polityka zagraniczna zachowuje wcześniejszą zasadę — wielokierunkowość. Oznacza to rozmaitość stosunkуw wzajemnych z państwami, organizacjami międzynarodowymi, nawiązywanie z nimi kontaktуw roboczych. Białoruś jest za pokojowym rozwiązywaniem jakichkolwiek konfliktуw, osądza ona wojnę. Jej inicjatywy są jak najbardziej pokojowe, posiadają wyraziste humanitarne ukierunkowanie. Nie darmo przecież propozycja zaproszenia do naszego kraju na poprawę stanu zdrowia libańskich dzieci, ktуre ucierpiały wskutek zaistniałego w regionie konfliktu wojennego, wzbudziła zainteresowanie w Sekretariacie Organizacji Narodуw Zjednoczonych.

Rola dyplomatуw jako przewodnikуw ukierunkowania w polityce zagranicznej jest ogromna. Nie darmo na posiedzeniu oświadczono, że przez lata niepodległości Białoruś stworzyła skuteczny system samoobrony za pomocą metod dyplomatycznych. Na szczeblu globalnym jest to poważny autorytet kraju w dziedzinie kontroli uzbrojenia, wyrazista rola w Ruchu nieprzystąpienia.

Zresztą o polityce zagranicznej Białorusi wiemy dosyć sporo, jej istota ma szeroki rozgłos międzynarodowy. Kurs gospodarczej polityki zagranicznej kraju oczywiście jest bardziej ważny dla uświadomienia własnego. Ale ważne znaczenie ma rуwnież jego otwartość dla partnerуw zagranicznych, uświadomienie przez nich korzyści wzajemnej wspуłpracy. Nie darmo dzisiaj na szczeblu najwyższym mуwi się, że eksport białoruskich produktуw jak wcześniej stanowi jeden z priorytetуw narodowych. O tym powinni wiedzieć — nie bez pomocy dyplomatуw, lecz z ich aktywnym udziałem — we wszystkich regionach świata. Od roku 2005 eksport białoruski został podzielony prawie w rуwnych częściach pomiędzy Rosją i Europą. Świadczy to o tym, że osiągnięty został cel likwidacji uzależnienia od jednego rynku. Ale dwa rynki to dobrze, lecz rozmaitość rynkуw jest jeszcze lepsza.

Dlatego właśnie postawiono zadanie komunikacji eksportowej ze wszystkimi rynkami strategicznymi takich krajуw jak Chiny, Indie, Azja Południowo-Wschodnia, Ameryka Łacińska. A propos, oficjalna wizyta na Białoruś prezydenta Wenezueli Hugo Chбveza otwiera nowe możliwości dla wyjścia handlu zagranicznego Białorusi na kontynent. Okazało się, że białoruska gospodarka jest prawie całkowicie zapotrzebowana w Wenezueli. Kraj zainteresowany jest importem artykułуw żywnościowych, maszyn samochodowych i rolniczych, produktуw budowy maszyn. Jako perspektywiczne kierunki wspуłpracy rozpatruje się stworzenie w Wenezueli wspуlnych przedsiębiorstw na podstawie białoruskich technologii. Wenezuela zainteresowana jest tym, aby zostać nie tylko aktywnym konsumentem białoruskich produktуw, lecz zagrać rolę placуwki, z ktуrej Białoruś będzie mogła promować swoje interesy gospodarcze w regionie latynoamerykańskim.

Wspуłdziałanie polityki i gospodarki ma duże znaczenie. W kontekście międzynarodowym te dwa pojęcia są niepodzielne. Nie darmo przecież politolodzy toczą spory na temat tego, ktуre z tych pojęć we wspуłczesnym świecie jest pierwotne albo podstawowe. Niewątpliwie, gospodarka wpływa na politykę, a polityka jest odzwierciedleniem interesуw gospodarczych.

Przykładom wspуłpracy międzynarodowej, promowaniu produktуw z marką “Wyprodukowano na Białorusi” na rynkach światowych poświęcono dużo materiałуw tego numeru naszego czasopisma. Proszę czytać.

Wiktor Charkow
Redaktor czasopisma “Беларусь. Belarus”
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи