Niezbędny kredyt dla stabilnego wzrostu

Rada Euroazjatyckiego Funduszu Stabilizacji i Rozwoju (EFSR) zatwierdziła przeznaczenie kredytu finansowego Białorusi w wysokości 2 mld dolarów
Fundusze zostaną przekazane w siedmiu transzach w ciągu trzech lat, przy tym pierwsza transza w wysokości pół miliarda dolarów już została przekazana. W EFSR szczególnie podkreślili, że kraj spełnił wszystkie kluczowe warunki w ramach tej transzy.

Pozostałe sześć transzy będą przekazane w miarę spełnienia odpowiednich warunków. Spośród nich dwie transzy przyjdą w tym roku, trzy — w 2017, a jedna — w 2018 roku.

— Pożyczka będzie wspierać Program Reform rządu i Banku Narodowego, składający się z dwóch dużych bloków środków polityki gospodarczej — tworzenie przesłanek makroekonomicznych dotyczących wzrostu ekonomicznego i przeprowadzenie rynkowych reform, mających na celu zapewnienie jego stabilności — odznaczyli w służbie prasowej Euroazjatyckiego Banku Rozwoju (EBR). — W celu osiągnięcia makroekonomicznej stabilizacji, w tym ustalonych celów dotyczących poziomu inflacji i rezerw międzynarodowych brutto w zakresie liberalizacji cen.

Program, w szczególności, przewiduje wzmocnienie kontroli nad podażą pieniądza, prowadzenie elastycznej polityki monetarnej i osiągnięcie zrównoważonego budżetu. A wykonanie wskaźników monetarno-kredytowych programu będzie zapewnione dzięki kontynuacji polityki kierowania pieniężnego, co wraz z polityką elastycznego walutowego tworzenia kursu w trybie mechanizmu podwójnej aukcji, już udowodniło swoją skuteczność w walce z inflacją i pomogło ustabilizować rynek walutowy i rezerwy złota.

Środki strukturalne polityki przewidują znaczny wzrost poziomu odzysku kosztów użyteczności publicznej taryfami dla ludności z 30% na koniec 2015 roku do 70% — na koniec 2017 roku. Oczekuje się, że doprowadzi to do zmniejszenia dotacji budżetowych przedsiębiorstwom użyteczności publicznej, racjonalizacji zużycia usług użyteczności publicznej przez ludność oraz zmniejszenia subsydiowania krzyżowego jako ważnego czynnika w zwiększaniu konkurencyjności gospodarki białoruskiej. Mając na celu bardziej efektywne wykorzystanie zasobów banków komercyjnych, zmniejszenie ryzyka zbywalności oraz ryzyka kredytowego, przewiduje się zmniejszenie skierowanych kredytów o 1% i 2% PKB w 2016 i 2017 roku odpowiednio. To, wraz z liberalizacją cen, zniesieniem dyrektywnych wskaźników dla przedsiębiorstw państwowych, redukcją skumulowanej luki pomiędzy wzrostem realnych wynagrodzeń i wydajności pracy, środkami, mającymi na celu zwiększenie inicjatywy przedsiębiorczości, zmniejszeniem kosztów regulacyjnych dla biznesu, jak również pobudzeniem procesu prywatyzacji, przyczyni się do zwiększenia potencjału wzrostu gospodarczego.

Wiaczesław Iwanow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter