Dzień Państwa Związkowego — jednym z głównych wydarzeń Słowiańskiego Bazaru-2015

Muzyka nas związała

Dzień Państwa Związkowego — jednym z głównych wydarzeń Słowiańskiego Bazaru-2015


XXIV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Słowiański Bazar odbędzie się w Witebsku w dniach 9-13 lipca. Tradycyjnym będzie udział finansowy Państwa Związkowego w organizacji forum muzycznego i przeprowadzeniu Dnia Państwa Związkowego, który odbędzie się 10 lipca. Poświęcony tej dacie wielki program koncertowy zatytułowany Łącząc Przestrzeń i Czas zgromadzi takich popularnych artystów, jak Leonid Agucin, Anżelika Warum, Timur Rodriguez, zespół Siabry. Wraz z nimi na scenę Amfiteatru Letniego wyjdą chór Monastera Spotkania Włodzimierskiej Ikony Matki Bożejodejdzie w Moskwie, soliści Teatru Wielkiego Opery i Baletu Białorusi, uczestnicy Eurowizji-2015 Uzari&Maimuna i inni artyści. W uroczystej części koncertu sekretarz stanu Państwa Związkowego Grigorij Rapota wręczy uczestnikom festiwalu specjalne dyplomy i nagrody Stałego Komitetu "Za kreatywne uosobienie idei przyjaźni narodów Białorusi i Rosji".


Centralnym wydarzeniem informacyjnym Dnia Państwa Związkowego będzie konferencja prasowa Grigorija Rapoty w Międzynarodowym Centrum Prasowym Festiwalu. W hali centrum prasowego będzie ekspozycja czasopism Państwa Związkowego i książek opublikowanych na środki budżetu związkowego. A w muzeum-dworze I. Riepina Zdrawniewo Stały Komitet podsumuje konkursy młodych artystów i dziennikarzy Państwa Związkowego.

Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Słowiański Bazar w Witebsku Aleksander Sidorenko uważa, że program w tym roku uwzględnia gusty różnych widzów:

— Parada Uśmiechów z udziałem Aleksandra Oleszki, Walencina Gafta, Giennadija Chazanowa — wspaniałe show! Oczywiście, młodzieży spodoba się koncert Europa Plus TV, gdzie zabrzmią przeboje Siergieja Łazariewa, Niuszy, Sak Noel (Hiszpania), Fly Project (Rumunia). Na starszych widzów są rozliczone programy Złoty Przebój z Walerijem Leonciewem, Pieśniarami, brytyjskim zespołem Eruption, jak również twórczy wieczór Aleksandry Pachmutowej.

Obfitość młodych wykonawców, uczestników różnych projektów telewizyjnych, a także tych, których przeboje transmitowane w popularnych stacjach radiowych (na przykład, Natali, Julia Sawiczewa, M-Band, Teo) nie jest przypadkowa. Ponieważ 2015 rok na Białorusi — Rok Młodzieży. Temat ten, jak również temat 70. rocznicy Wielkiego Zwycięstwa zostaną podejmowane przez organizatorów podczas ceremonii otwarcia Słowiańskiego Bazaru. Zgodnie z tradycją, festiwal oferuje gościom spotkania teatralne, “miasto artystów”. A fest sztuki ulicznej Na Siedmiu Wiatrach w Witebsku przejdzie po raz pierwszy. Podczas niego będzie można zobaczyć zespoły teatrów ulicznych, muzyków, poetów, artystów i malarzy. Wśród jego uczestników — witebski teatr ludowy Koło, jak również jego koledzy z Rosji, Ukrainy i Mołdawii. Rada ekspertów tego “festiwalu w festiwalu” będzie kierowana przez słynnego francuskiego krytyka teatralnego Floriana Gabera. A w “korpusie sędziowskim” konkursu wykonawców piosenki estradowej Witebsk-2015 będzie przewodniczył Zasłużony Artysta Azerbejdżanu Polad Bulbul Oglu. W dziecięcym konkursie jury będzie pod kierunkiem Artysty Ludowego Rosji Dmitrija Malikowa. Dyrektor Festiwalu Aleksander Sidorenko jest pzrekonany, że tradycje festiwalu trzeba rozwijać, biorąc pod uwagę współczesne tendencje:

— W ciągu ostatnich dwóch lat zmienialiśmy scenografię Amfiteatru Letniego, aby dostosować ją do utworzenia fajnego obrazu telewizyjnego. W tym roku, to samo robimy na sali koncertowej Witebsk, gdzie odbędzie się finał dziecięcego konkursu muzycznego i półfinał dorosłego.

Siargiej Golesnik
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter