Komunikat

Centralnej komisji Republiki Białoruś ds. wyborów i przeprowadzenia referendów republikańskich o wynikach wyborów Prezydenta Republiki Białoruś
W dniu 23 marca 2006 r. Centralna Komisja Republiki Białoruś ds. wyborуw i przeprowadzenia referendуw, po rozpatrzeniu na swoim posiedzeniu protokołуw komisji obwodowych, Mińskiej komisji miejskiej ds. wyborуw Prezydenta Republiki Białoruś o wynikach głosowania, ustaliła następujące dane o wynikach wyborуw Prezydenta Republiki Białoruś.

Łączna liczba wyborcуw w Republice Białoruś wynosi 7 133 978, kartki wyborcze otrzymało 6 646 957 wyborcуw. W głosowaniu wzięło udział 6 630 653 wyborcуw, co wyniosło 92,9 procent, czyli ponad połowę wpisanych na listę wyborcуw obywateli Republiki Białoruś,. Na A.G. Łukaszenkę oddało swoje głosy 5 501 249 wyborcуw, co wyniosło 83,0 procent, to znaczy ponad połowę obywateli Republiki Białoruś, uczestniczących w głosowaniu. Na S.W.Gajdukiewicza zagłosowało 230 664 wyborcуw, czyli 3,5 procent, na A.W.Kozulina — 147 402 wyborcуw, czyli 2,2 procent, na A.W. Milinkiewicza — 405 486 głosуw, czyli 6,1 procent głosуw wyborcуw. 115 532, czyli 1,7 procent kartek wyborczych uznano za nieważne.

Na podstawie art. 82 Konstytucji Republiki Białoruś, art. 79 Kodeksu Wyborczego Republiki Białoruś Centralna Komisja postanowiła uznać wybory Prezydenta Republiki Białoruś za przeprowadzone, uważać za wybranego na stanowisko Prezydenta Republiki Białoruś Łukaszenkę Aleksandra Grygoriewicza.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости и статьи