“BelKa”: zsynchronizujmy wskazówki

Wystrzelenie pierwszej białoruskiej satelity zaplanowane jest na marzec 2006 roku. Przygotowania do startu trwają w Mińsku, Rosji oraz na Bajkonurze. Jednocześnie i zgodnie
“Ja — Ziemia!”

— Prace, związane z wystrzeleniem pierwszej krajowej satelity “BelKa”, znajdują się w stadium końcowym — powściągliwie mуwi do mnie akademik Sergiusz Żdanok, kierownik projektu stworzenia białoruskiego systemu kosmicznego do zdalnego sondowania Ziemi. — Mimo wspуłpracy z szeregiem organizacji międzynarodowych, w pierwszej kolejności, rosyjskich, jest to wyłącznie nasz projekt narodowy.

Dach jednego z budynkуw przy stołecznej ulicy Surganowa nie tak dawno osiodłała duża, o średnicy 9 metrуw antena-dysk. Jak mуwi Sergiusz Aleksandrowicz, jest to tylko widoczna część “naziemnego segmentu” projektu — bardzo skomplikowanej infrastruktury, związanej z odbiorem i przetwarzaniem informacji kosmicznej. Natomiast “segment kosmiczny” — aparaturę, ktуrą wykorzysta się na orbicie, tworzono rуwnolegle.

“Dzisiaj infrastruktura naziemna jest już gotowa do pracy” — kontynuuje akademik. — Stworzyliśmy nową bazę: Narodowe centrum odbioru i przetwarzania informacji kosmicznej (NCOPIK)”. Skomplikowane, naukochłonne nadzienie jest oczywiście ukryte przed obcymi oczyma. System już dzisiaj mуgłby odbierać informacje z aparatu “BelKa”. Teraz trwają prуby w trybie testowym (kosmonauci nazywają to “stadium badań lotnych”): system odbiera, przetwarza i przekazuje odbiorcom sygnały rosyjskich satelitуw “Monitor” i “Meteor”, posiadających te same kanały łączności.

Już teraz centrum połączone jest za pomocą najnowszych środkуw technicznych z odbiorcami informacji kosmicznej. “Uregulowanie tego bloku projektu jest wyjątkowo ważnym etapem — akcentuje uwagę kierownik programu. — Ukraina kilka lat temu zrealizowała swуj projekt kosmiczny, ale nie do końca przygotowała infrastrukturę naziemną, co spowodowało duże straty. Ma zaś robimy wszystko kompleksowo — jako jednolity białoruski system kosmiczny zdalnego sondowania Ziemi”.

Satelita, gdzie jesteś? Odbiуr!

Aparat, stwarzany przy udziale kilkuset przedsiębiorstw, już jest badany na specjalnych stanowiskach w Federalnej Agencji Kosmicznej Rosji.

— Satelita “BelKA” posiada unikalne charakterystyki — mуwi Sergiusz Aleksandrowicz. — Tego rodzaju agregaty kosmiczne nikt w świecie nie produkuje. A zatem po realizacji swojego projektu uzyskamy szansę na kontynuację seryjnej produkcji urządzeń, ktуre opracowywano pojedynczo, specjalnie dla białoruskiego satelity.

Do Bajkonuru!

Po skończeniu badań komisja czołowych specjalistуw Białorusi i Rosji stwierdzi, czy “BelKA” jest całkowicie przygotowana do wyjścia na orbitę. Wydarzenie to zaplanowane jest na luty, i aparat natomiast wysłany zostanie do Bajkonuru. A tam na pozycjach startowych już ustawiona jest rakieta nośna “Dniepr”.

Ubiegłą jesienią Sergiusz Żdanok już obserwował wystrzeliwanie z Bajkonuru analogicznej rakiety nośnej. Wtedy dwa japońskie satelity wyprowadzono na orbitę, zbliżoną do obliczonej dla aparatu “BelKa”, z porażającą precyzyjnością. Rakieta konwersyjna zadziałała nienagannie, mimo że przed tym przez 24 lata pełniła dyżur. Najważniejsze jest to, że cały cykl badań, przygotowania przedstartowego oraz bezpośrednio start odbywały się przy udziale białoruskich uczonych. Są oni pewni, że założone dla aparatu “BelKA” parametry orbity rуwnież zostaną dotrzymane.

A kiedy jednak “BelKA” wyjdzie na swoją orbitę kosmiczną? Data ustalona zostanie przez specjalną komisję państwową, utworzoną z udziałem czołowych specjalistуw Białorusi i Rosji.

Iwan Iwanow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи