Беларусь Сегодня

Минск
+20 oC
USD: 2.07
EUR: 2.33

Zasada domina

Czterokrotny rekordzista Księgi rekordów Guinessa zademonstrował swoje nowe osiągnięcie
Aleksander Bendikow pozwoliі reporterom sfotografowaж piramidк i… od razu po tym zburzyі j± dmuchniкciem, aby wszyscy mogli siк upewniж, їe nie uїywaі kleju.

Mieszkaniec Mohylewa Aleksander Bendikow jest czterokrotnym rekordzist± Ksiкgi rekordуw Guinessa! A to zbudowaі piramidк z 410.040 piwnych kapsli, a to uіoїyі 522 kostki domina na krawкdzi jednej, a to «bawiі siк” monetami. Na pocz±tku na jednej stoj±cej uіoїyі piramidк z 880 monet, a juї pујniej na kancie innej zbudowaі wieїк z 257 metalowych pieniкdzy. Taka oto pozytywna “piramida finansowa”!

Bendikow zademonstrowaі dziennikarzom wieїк z 727 kostek domina, ustawion± na kancie cegieіki. Budowa ta staіa w mieszkaniu rekordzisty przez kilka dni. Juї moїna byіo z rado¶ci± stwierdziж kolejny rekord Bendikowa! Jednak… “Wiecie co — powiedziaі nagle Aleksander dziennikarzom, ktуrzy przybyli do jego mieszkania, aby zanotowaж rekord — liczba 777 podoba mi siк bardziej od 727”. I w tym samym momencie zacz±і dobudowywaж piramidк. Uіoїyі jedn± kostkк, drug±, dziesi±t±… W zupeіnej ciszy dziennikarze z napiкciem obserwowali, jak powstaje niezwykіa konstrukcja. Jeszcze 56 kostek! Razem — 783!

“Nie zamierzam zmieniaж swojego hobby. W najbliїszym czasie obiecujк zadziwiж nowymi rekordami” — powiedziaі Bendikow. Ciekawe, co na to Matias Eisch?
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи