Wyjście na orbitę

W Mińsku odbył się drugi Białoruski kongres kosmiczny
W marcu 2006 roku Biaіoru¶ zostanie peіnoprawnym czіonkiem “klubu kosmicznego”. Ta umowna nazwa obejmuje kraje (a propos, co trzeci w ¶wiecie) posiadaj±ce wіasne satelity na orbicie Ziemi lub centra naziemne do odbioru, opracowywania i praktycznego stosowania kosmicznej informacji. Centrum zaіoїono jeszcze kilka lat temu w wyniku skutecznej realizacji pierwszego programu naukowo-technicznego Unii Rosji i Biaіorusi “Kosmos BR”. W dniu otwarcia w Miсsku drugiego kongresu kosmicznego na dachu Zjednoczonego Zakіadu Problemуw Informatyki Narodowej Akademii Nauk, gdzie mie¶ci siк centrum odbioru informacji kosmicznej, w uroczystych okoliczno¶ciach ustawiono nowy 9-ciometrowy dysk satelitarny o wiкkszej mocy. Jak powiedziaі generalny dyrektor zakіadu Sergiusz Abramienko, nie pујniej niї w marcu przyszіego roku z Bajkonuru za pomoc± rosyjskich rakiet no¶nych wystrzelona zostanie pierwsza biaіoruska sztuczna satelita Ziemi “BelKA”. A zatem nowe technologie kosmiczne wejd± do rуїnych stref funkcjonowania paсstwa. Zdjкcia powierzchni planety o precyzyjno¶ci do 2,5 metrуw potrzebne s± meteorologom, ratownikom, naftowcom, budowniczym, geodetom. Oprуcz tego wystrzelenie satelity jest waїnym projektem komercyjnym.

Na kongresie kosmicznym w Miсsku, oprуcz biaіoruskich uczonych, zebrali siк przedstawiciele Ukrainy, Rosji i Azerbejdїanu. Przez 3 dni trwania forum wysіuchano ponad 80 referatуw. “Biaіoru¶ staje siк kosmicznym paсstwem i posiada dіugoterminowy program narodowy dotycz±cy opanowania kosmosu” — o¶wiadczyі zamykaj±c imprezк akademik-sekretarz oddziaіu nauk fizyko-technicznych Narodowej Akademii Nauk Sergiusz Їdanok.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи