Wschód a Zachód

Prowincja białoruska dotknęła tyciącletniej historii
W Kazani ściśle splotły się ze sobą historia i kultura Wshodu i Zachodu. Tutaj w ciągu stuleci zgodnie żyli ludzie rуżnej wiary i rуżnych narodowości. Nie przypadkowo Kazań i Tatarstan uważa się za przykłady wyznaniwego i międzynarodowego pokoju i zgody. A poza tym to jest bardzo piękne milionowe miasto, w ktуrym zachowało się więcej niż 700 pomnikуw architektonicznego, historycznego, kulturowego dorobkуw, reprezentujących sobą syntezę rуżnych kultur i cywilizacji.
Dzisiaj w prowincji białoruskiej da się zobaczyć wspaniałość świątyń wszystkich tradycyjnych wyznań, teatrуw, ulic, ogrodуw stolicy Tatarstanu. Ambasada Federacji Rosyjskiej zorganizowała na Białorusi wystawę fotograficzną “1000-lecie Kazani”. Na początku z arcydziełami fotograficznymi zapoznawali się mieszkańcy Mińska, zatem wystawa przeniosła się do innego miasta Białorusi — Iwja — centrum rejonowego obwodu Grodzieńskiego.
Taka wyborczość nie jest przypadkowa. Malutkie miasto, w ktуrym na przeciągu wszystkich lat władzy radzieckiej istniał jedyny na Białorusi funkcjonujący meczet muzulmański, nieoficjalnie uważa się za stolicę Tatarуw na Białorusi.
Na otwarcie wystawy przybyli Radca Ambasady Federacji Rosyjskiej w Republice Białoruś, Prezes zjednoczenia społecznego Tatarуw białoruskich “Zikr ul-Kitab” A. Łomakin, A.W. Szabanowicz. Na sali, gdzie rozmieściła się ekspozycja, gości witał Prezes Iwjewskiego komitetu wykonawczego Walenty Prokopik, ktуry zaznaczył: “Bałoruś ma wielowiekowe tradycje międzynarodowego rozumienia i tolerancji. Każda narodowość i jej kultura stanowi dorobek państwa. To jeszcze raz podkreśliło święto, ktуre odbyło się w Grodnie — VI Białoruski festiwal kultur narodowych. Iwje tutaj jest jaskrawym wzorem stosunkуw międzynarodowych. Tutaj w zgodzie wspуłistnieją katolicy, prawosławni, muzułmanie, protestanci.”
W. Prokopik ocharakteryzował Tatarуw Iwja jako wielkich pracownikуw, sumiennych i porządnych ludzi, jedną z cech czarakterystycznych ktуrych jest wierność długowi przed Ojczyzną.
A.W. Szabanowicz nazwał Iwje rezerwatem kultur i stosunkуw wyznaniowych, kamertonem swojej duszy. I podarował miastu flagę muzułmańską i niewielkie panneau z symbolem Kazani. Zatem mieszkańcy Iwja, wśrуd ktуrych było wielu miejscowych Tatarуw, obejrzeli wystawę fotograficzną z Kazani. Zabarwienie emocjonalne wystawie nadał swoim występem zespуł białoruskiej muzyki narodowej “Czabarok”.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter