Беларусь Сегодня

Минск
+25 oC
USD: 2.08
EUR: 2.32

Przewodnik dla biznesmenów

Stworzono wyspecjalizowany bank danych informacji prawniczych, zawierający normatywne akty prawne Białorusi w dziedzinie biznesu, zagranicznej działalności gospodarczej oraz polityki inwestycyjnej (BD BIZNES)
BD BIZNES stworzony został przez Narodowe Centrum Informacji Prawnej (NCIP), przy poparciu Najwyższego Sądu Gospodarczego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Białoruś.

BD BIZNES w pierwszej kolejności przeznaczony jest dla przedsiębiorcуw, inwestorуw, innych osуb fizycznych i prawnych zarуwno białoruskich, jak i zagranicznych, zainteresowanych biznesem, prowadzeniem działalności gospodarczej w handlu zagranicznym, inwestycjach oraz w innych rodzajach działalności gospodarczej na terenie Republiki Białoruś.

Wyrуżniającą cechą tego banku danych jest gospodarcza orientacja zawartych w nim informacji. Jego opracowanie spowodowane zostało koniecznością stworzenia w kraju przyjaznych warunkуw do prowadzenia działalności gospodarczej i przyciągnięcia inwestycji zagranicznych.
Obecnie BD BIZNES obejmuje ponad 120 normatywnych aktуw prawnych, regulujących ogуlne kwestie prowadzenia działalności gospodarczej, państwowej rejestracji podmiotуw gospodarczych, regulowania finansowego, podatkowego i walutowego, prywatyzacji, prowadzenia zagranicznej działalności gospodarczej oraz działalności inwestycyjnej, wolnych stref ekonomicznych, regulowania sporуw gospodarczych. BD BIZNES obejmuje rуwnież przegląd ustawodawstwa Republiki Białoruś, dotyczącego prawnych podstaw prowadzenia biznesu, oraz listę odpowiednich linkуw na informacyjne zasoby sieci Internet.

Podczas opracowywania oprogramowania BD BIZNES wykorzystano doświadczenie NCIP w tworzeniu wzorcowych i innych bankуw danych informacji prawnych, w ukształtowaniu, prowadzeniu i zapewnieniu funkcjonowania Narodowego prawnego portalu internetowego Republiki Białoruś. Umożliwiło to stworzenie banku danych, za pomocą ktуrego przedsiębiorca lub inwestor, nawet nie posiadający specjalnej wiedzy w dziadzienie prawa i technologii komputerowych, może szybko odnaleźć niezbędne mu informacje prawne.

Szczegуlne znaczenie ma opracowanie i wydanie w grudniu 2005 r. wersji BD BIZNES w języku angielskim, ktуra zawiera ponad 100 normatywnych aktуw prawnych w dziedzinie biznesu, zagranicznej działalności gospodarczej oraz polityki inwestycyjnej.

Każdy biznesmen, zanim zacznie inwestować środki w gospodarkę zagranicznego państwa, musi mieć możliwość wstępnego zbadania właściwego ustawodawstwa tego państwa. A zatem stworzenie angielskojęzycznej wersji BD BIZNES pozwoli na zapewnienie szerokiego rozpowszechnienia za granicą informacji o białoruskim ustawodawstwie i w wyniku przyczyni się do tworzenia warunkуw, sprzyjających przyciągnięciu inwestycji zagranicznych, zwiększeniu eksportu, rozwojowi kontaktуw gospodarczych z zagranicą i utrwaleniu międzynarodowego autorytetu Republiki Białoruś jako niezawodnego i korzystnego partnera w systemie międzynarodowych stosunkуw gospodarczych, jak rуwnież przyczyni się do przystąpienia państwa do światowej organizacji handlowej.

BD BIZNES wyprodukowany został na płycie kompaktowej i rozpowszechniany jest na zamуwienia poprzez sieć filii NCIP (centrуw regionalnych informacji prawnej), ktуre działają w każdym centrum obwodowym oraz w Mińsku. Oprуcz tego umieszczono go na Narodowym Prawnym Portalu Internetowym Republiki Białoruś w trybie wolnego dostępu:

wersja rosyjskojęzyczna -
http://www.pravo.by/business;

wersja angielskojęzyczna –
http://law.by/business.htm
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи