Proszę okazać dokumenty epoki!

Kino o wojnie na Białorusi jest bardziej przekonywające od innych
Do Moskwy na III Miкdzynarodowy Festiwal Filmowy kina wojennego imienia Jurija Ozerowa organizatorzy forum, ktуre odbywaіo siк na Pokіonnej Gуrze, zaprosili do udziaіu w konkursie biaіoruski film “Gікboki nurt”, film krуtkometraїowy “Dzikie zwierzкta ¶wiata” oraz trzy filmy dokumentalne. W wyniku jury przyznaіo Biaіorusinom dwie nagrody, mimo їe festiwal ten tradycyjnie nie rozdaje za duїo nagrуd.

W programie konkursowym kina fabularnego oprуcz duїej ilo¶ci rosyjskich filmуw, stworzonych w ci±gu ostatnich dwуch lat, przedstawiony zostaі rуwnieї sіynny epos historyczny Olivera Stone’a “Aleksander” oraz skandaliczny projekt Austrii, Wіoch i Niemiec “Bunkier”, ktуry byі nominowany na “Oskara”. Konkurs filmуw dokumentalnych okazaі siк jeszcze bardziej internacjonalny — dosyж mocne prace przywieјli na festiwal filmowcy z Ukrainy i Anglii. Tym nie mniej jedn± z dwуch nagrуd przewidzianych dla filmуw dokumentalnych dostaі biaіoruski autor Anatol Aіaj za film “Czerwony diabeі” o losie Iwana Fedorowa, dowуdcy batalionu karnego, ktуrego nazwisko jeszcze do niedawna byіo prawie wykre¶lone z dziejуw wojny. Laureatk± festiwalu zostaіa rуwnieї uczennica Michaіa Ptaszka Ludmiіa D±browska, autorka filmu “Dzikie zwierzкta ¶wiata”.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter