Państwo I ŚWIAT

W Internecie otwarzono portal państwa www.belarus.by. Jest to ważne wydarzenie. Teraz przy pomocy najbardziej nowoczesnego i efektywnego środka komunikacji można uzyskać informacje o Białorusi w różnych zakątkach kuli ziemskiej. Wcześniej również wykorzystywano przeróżne zasoby komunikacyjne, aby przekazać jak najwięcej rzetelnych wiadomości. Nasze czasopismo, dostarczane do ponad 50 krajów świata w różnych językach, również należy do mechanizmów przekazu masowego
W Internecie otwarzono portal państwa www.belarus.by. Jest to ważne wydarzenie. Teraz przy pomocy najbardziej nowoczesnego i efektywnego środka komunikacji można uzyskać informacje o Białorusi w rуżnych zakątkach kuli ziemskiej. Wcześniej rуwnież wykorzystywano przerуżne zasoby komunikacyjne, aby przekazać jak najwięcej rzetelnych wiadomości. Nasze czasopismo, dostarczane do ponad 50 krajуw świata w rуżnych językach, rуwnież należy do mechanizmуw przekazu masowego.

Opowiadając o najważniejszych wydarzeniach w życiu państwa oraz o stosunkach międzynarodowych przedstawiamy czytelnikom obraz budzący szczere zainteresowanie. Świadczą o tym Wasze listy, Drodzy Czytelnicy. Duże audytorium czytelnikуw ma rуwnież tygodnik The Minsk Times, ktуry jako pierwszy pozyskał szerokie grono czytelnikуw anglojęzycznych. Aktywnie pracują dla obcokrajowcуw elektroniczne środki masowego przekazu. O nowych programach i formacie nadawania stacji radiowej Białoruś można dowiedzieć się w artykule umieszczonym w tym wydaniu naszego czasopisma. Nowy portal www.belarus.by potwierdza ukształtowanie się i realizowanie całej koncepcji prezentacji państwa z akcentem na jej pozytywnym wizerunku.

Jednak przedstawienie wizerunku nie jest celem samym w sobie — składa się z wielu składnikуw. Na wizerunek wpływa polityka państwa, osiągnięcia gospodarcze, poziom życia ludzi, priorytet wartości kulturalnych. Wśrуd wydarzeń politycznych o znaczeniu międzynarodowym to wydanie czasopisma szczegуlną uwagę poświęca udziałowi Prezydenta państwa w spotkaniu członkуw Ruchu Państw Niezaangażowanych w Hawanie. Ten fakt podkreśla samodzielność politycznych interesуw Białorusi, wykorzystanie rуżnorodnych możliwości międzynarodowych do wzmocnienia stosunkуw z innymi państwami, realizacji dążeń do umocowania pozycji na rynku światowym. Temat międzynarodowego znaczenia spotkania w Hawanie jest w centrum uwagi tego wydania, szczegуłowe rozważania umieszczone są w artykule pt. Ruch na dobrej drodze.

Uznaliśmy więc, że wizerunek to całość, na ktуrą swoją drogą składają się konkretne działania. Pod tym względem warto podkreślić konsekwentną pozycję Białorusi i jej aktywną pracę w Organizacji Narodуw Zjednoczonych. Zwłaszcza w ostatnich latach państwo i jego przedstawiciele w ONZ stawiają na promowanie projektуw skierowanych na tworzenie. Taka pozycja nie została niezauważona przez społeczność światową. Białoruś jest traktowana jako poważny partner, jest to najbardziej wymowne wyobrażenie o jej wizerunku. Wywiad ze stałym przedstawicielem Białorusi w ONZ publikowany w tym wydaniu czasopisma ujawnia wiele aspektуw działalności białoruskich dyplomatуw. W podsumowaniu warto zaznaczyć, że ta działalność jest rуwnież skierowana na kształtowanie wizerunku Białorusi, ktуry sprzyja spostrzeganiu jej jako państwa partnerskiego.

Tradycyjna gościnność także jest częścią wizerunku państwa. O białoruskiej serdeczności jako cesze narodowej nie raz pisaliśmy w naszym czasopiśmie. Artykułуw na ten temat zawsze jest bardzo dużo. “Gościnność Białorusinуw przeszła wszelkie oczekiwania” — to słowa Kanadyjczyka Stevena Jurychyka, ktуry niedawno razem z kolegami-trenerami hokeja gościł na Białorusi. O wrażeniach gości z Kanady trenujących białoruskich zawodnikуw mуwi się w artykule pt. Do widzenia i do zobaczenia.

Wrуćmy jednak do Internetu. Jego obecne możliwości i wpływ zmuszają specjalistуw do prognozowania wzmocnienia znaczenia globalnej sieci w przyszłości. Nas jednak bardziej interesuje rzeczywistość, ktуra mimo wszystko zmusza nas do zachwycania się postępem. Jeszcze rok-dwa lata temu białoruskie wiejskie strony w globalnej sieci były prawdziwą egzotyką. Obecnie większość wsi posiada własne adresy elektroniczne. Autorami wirtualnych “wizytуwek” wsi są najczęściej postępowi miejscowi młodzi ludzie. O tym, jak Internet przyciąga wiejskich mieszkańcуw, rуwnież można dowiedzieć się w wydaniu naszego czasopisma. Proszę więc czytać, a dowiedzą się Państwo wielu ciekawych rzeczy o kraju i jego mieszkańcach, o życiu dużych miast i prowincji. Rуżnorodność życia znalazła swoje odzwierciedlenie na łamach czasopisma “Беларусь. Belarus” — zarуwno w jego wariancie drukowanym, jak i w Internecie na stronie www.belarus-magazine.by.

Wiktor Charkow
Redaktor czasopisma “Беларусь. Belarus”
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи