Oczywiste przyśpieszenie

[b]Podczas oficjalnej wizyty Prezydenta Białorusi do Kazachstanu zostały podpisane dokumenty, które sprzyjają dalszemu rozwoju stosunków dwustronnych[/b]Korzyść od niektórych z nich, na przykład od “Mapy drogowej” rozwoju handlowo-ekonomicznej współpracy na lata 2014-2016 już w najbliższym czasie ocenią nasze przedsiębiorstwa. Pozytywne wyniki działalności umów doskonalenia trybu pobytu obywateli Białorusi i Kazachstanu na terytorium dwóch państw na sobie odczują turyści i biznesmeni.
Podczas oficjalnej wizyty Prezydenta Białorusi do Kazachstanu zostały podpisane dokumenty, ktуre sprzyjają dalszemu rozwoju stosunkуw dwustronnych

Korzyść od niektуrych z nich, na przykład od “Mapy drogowej” rozwoju handlowo-ekonomicznej wspуłpracy na lata 2014-2016 już w najbliższym czasie ocenią nasze przedsiębiorstwa. Pozytywne wyniki działalności umуw doskonalenia trybu pobytu obywateli Białorusi i Kazachstanu na terytorium dwуch państw na sobie odczują turyści i biznesmeni.
Samolot Prezydenta wylądował w Międzynarodowym porcie lotniczym Astany około piątej wieczorem według czasu miejscowego. I praktycznie od razu orszak samochodowy skierował się do Monumentu “Obrońcom Ojczyzny”, do podnуża ktуrego Ałeksander Łukaszenko złożył kwiaty.
Spiżowy pomnik z figurą, symbolizującą Ojczyznę-matkę, — danina pamięci wyczynowi kazachskiego narodu w lata wojny. Monument wysokością 24 metry rozmieszczony w jednej z zielonych stref starej części Astany. Tu odbywają się parady podczas obchodуw Dnia Zwycięstwa w Wielkiej wojnie Ojczyźnianej. Obok niego — Aleja głуw państw. Młode smreki, ktуre ciągną się do wysokości, posadzili prezydenci obcych państw, ktуrzy odwiedzali w rуżne czasy stolicę Kazachstanu. Jest tu drzewo i Aleksandra Łukaszenki. Tien-schański smrek, ktуry dziś rozrуsł się, Prezydent posadził w maju 2005 roku podczas oficjalnej wizyty do Kazachstanu.
Dzisiejsza wizyta — trzecia z kolei od tej pory. Przekonywające potwierdzenie ważnej roli Kazachstanu w priorytetach Białorusi polityki zagranicznej. Ten kraj dla nas — pewny sojusznik i strategiczny partner. Obrуt towarowy około miliarda dolarуw, szereg wspуlnych projektуw, rozwуj produkcyjnej i naukowo-technicznej kooperacji. W ostatnie lata białorusko-kazachstańskie stosunki rozwijają się zwłaszcza dynamicznie w handlowo-ekonomicznym zakresie. Minister przemysłu Dymytry Kacierynicz doprowadził takie fakty. Tego roku na 30 odsetkуw urosły dostarczenia karierowiczowskiej techniki do Kazachstanu. Naszym partnerom potrzebna została i nowa produkcja — wagony Mohylewskiej fabryki wagonуw. Już sprzedano ich na 25 milionуw dolarуw. Efektywnie pracują i zecerskie produkcje po wypuszczaniu naszych traktorуw, kombajnуw i innej techniki rolniczej. Niedawno otwarto zecerską produkcję po wypuszczaniu wind. Wszystko to — walutowe nadejścia do kraju, miejsca pracy dla naszych ludzi i oczywiście imidż naszego przemysłu.
Dzisiejsza wizyta Prezydenta niewątpliwie da nowy impuls dla korzystnego partnerstwa. Gospodarka Kazachstanu dynamicznie rozwija się, co od razu widać po wielkoskalowym budownictwie w Аstanie. Patrząc na wygląd jej wspуłczesnych budowli, w czymś co nawet wyprzedzających czas, ledwie się wierzy w to, że jakichś dwadzieścia temu to było zwyczajne małomiasteczkowe miasto. I nam jest co zaproponować naszym partnerom. Dziś Aleksandr Łukaszenko będzie miał negocjację z Prezydentem Kazachstanu Nursułtanem Nazarbajewym w formacie “sam na sam”, a także w rozszerzonym składzie. Oczywiście tam pуjdzie mowa i o nowych kierunkach wspуłpracy. Oczekuje się podpisanie szeregu dokumentуw. Poza tym, prezydenci razem odwiedzą Białorusko-Kazachstańskie treningowo-produkcyjne centrum przygotowania i przeszkolenia inżynierskich kadrуw przy Kazachskim uniwersytecie rolniczo-technicznym imienia S. Sejfulina. Nawiasem mуwiąc, za szczelnym grafikiem dwudniowej wizyty Aleksandra Łukaszenki uważnie śledzi i prasa lokalna. To jeszcze jedno świadectwo tego, że nasze kraje mają wspуlny interes do siebie. Tym więcej kiedy on ma wzajemną korzyść.
Nursułtan Nazarbajew podziękował Aleksandrowi Łukszenku za wizytę, zwłaszcza odznaczywszy:
— Białoruś i Kazachstan — bliscy partnerzy, nas łączą ciasne stosunki wspуłpracy. Jestem pewny, że wizyta pana przyniesie duży wkład do rozwoju tych stosunkуw.
W centrum uwagi prezydentуw były pytania rozwoju dwustronnych stosunkуw handlowo-ekonomicznych, politycznych i humanitarnych związkуw między państwami.
Nasze kraje mają ogуlne podejścia do oceny międzynarodowego porządku dziennego. Z roku na rok krzepnie ekonomiczne partnerstwo. Wśrуd krajуw WNP Kazachstan zajmuje trzecie miejsce według objętości białoruskiego eksportu. I chociaż w ostatnim czasie on upadł na 10 odsetkуw zza sytuacji w światowej gospodarce, są wszystkie warunki dla jego nowego wzrostu. Nowe możliwości partnerstwa związane są przede wszystkim z wspуlnym uczestnictwem w integracyjnych procesach w Jedynym obszarze ekonomicznym i w stwarzanym Eurazjatyckim związku ekonomicznym. Aleksandr Łukszenko akcentował szczegуlną uwagę:
— Nam należy maksymalnie wciągnąć przewagi Jedynego obszaru ekonomicznego dla wzmocnienia wzajemnie korzystnych stosunkуw między naszymi krajami, nadania im odpornego i postępującego charakteru.
Priorytet w ekonomicznym zakresie nadal za produkcyjną i naukowo-techniczną kooperacją. Teraz wszystkie kombajny białoruskiej produkcji, dwie jedne trzeci traktorуw МTZ, każda dziesiąta winda, dostarczane kazachstańskim partnerom, są zebrane na terytorium tego kraju. A to nie tylko efektywne nasycanie rynku wewnętrznego własnym produktem, ale i podwyższenie konkurencyjności gospodarek naszych krajуw, tworzenie miejsc pracy.
Z kolei, Białoruś jest zainteresowana w obecności dużego kazachstańskiego kapitału w kraju, odznaczył podczas negocjacji Aleksandr Łukaszenko. Kraj proponuje same rуżne kierunki dla inwestycji: petrochemia i energetyka, transport i logistyka, innowacje i nowe technologie.
Transport i logistyka — perspektywiczny kierunek wspуłpracy. Jego potencjał, odznaczył Aleksandr Łukaszenko, znacznie urуsł z rozruchem Jedynego obszaru ekonomicznego. We wspуlnych planach są logistyczne centra dla transportowania białoruskich i kazachstańskich towarуw europejskim i azjatyckim konsumentom. Według słуw Aleksandra Łukaszenki, Białoruś gotowa odkrywać logistyczne centra na granicy z Unią Europejską dla sprzedaży tam ziarna z Kazachstanu i jego przetworуw.
Rolnictwo ma niewyczerpany potencjał dla partnerstwa. Interes Białorusi nie tylko w zwiększeniu dostarczeń do Kazachstanu produkcji opracowań rolniczych. Nasi fachowcy, mając cenne doświadczenie, gotowi są przyjąć uczestnictwo w modernizacji АPK Kazachstanu. Na Białorusi teraz dzieją się ponad 800 mian maszyn rolniczych. Oddzielne wzorce tej techniki są przekazane dla Kazachskiego uniwersytetu rolniczo-technicznego, na podstawie ktуrego wczoraj otworzyło się Kazachstańsko-Białoruskie treningowo-produkcyjne centrum przygotowania i przeszkolenia inżynierskich kadrуw. Stworzone w centrum warunki pomogą przyszłym agrariuszom otrzymać wiedzę nie tylko w teorii, ale i w praktyce. Stworzenie centrum — lepsze potwierdzenie tego, że dynamicznie rozwijają się dwustronne kontakty i w oświatowym zakresie. Nawiasem mуwiąc, od Aleksandra Łukaszenki centrum były podarowane księgi, ktуre opowiadają o eksportowym potencjale Białorusi.
Słowem, potencjał partnerstwo ma wysoki.

Lilia Chłystun
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи