Nowy postęp

[b]Białoruś jest gotowa do wzmocnienia współpracy z Laosem[/b]Wizyta na Białorusi prezydenta Laosu Choummaly Sayasona podkreśliła nowe aspekty współpracy między dwoma krajami. Dynamicznie rozwijający się region Azji Południowo-Wschodniej w ostatnich latach staje się bardziej atrakcyjny dla inwestorów i partnerów handlowych. I Laos nie jest wyjątkiem. W niektórych dziedzinach przemysłu laotańskiego roczna dynamika wzrostu przekracza dziesięć procent. Podglebia laotańskie zawierają duże rezerwy złota, miedzi, rudy potasowej. Z kolei partnerów azjatyckich interesuje przemysłowy i rolny potencjał Białorusi. Istnieją w Laosie wolne rynki dla naszej techniki, żywności, leków.
Białoruś jest gotowa do wzmocnienia wspуłpracy z Laosem

Prezydent Laosu Choummaly SayasoneWizyta na Białorusi prezydenta Laosu Choummaly Sayasona podkreśliła nowe aspekty wspуłpracy między dwoma krajami. Dynamicznie rozwijający się region Azji Południowo-Wschodniej w ostatnich latach staje się bardziej atrakcyjny dla inwestorуw i partnerуw handlowych. I Laos nie jest wyjątkiem. W niektуrych dziedzinach przemysłu laotańskiego roczna dynamika wzrostu przekracza dziesięć procent. Podglebia laotańskie zawierają duże rezerwy złota, miedzi, rudy potasowej. Z kolei partnerуw azjatyckich interesuje przemysłowy i rolny potencjał Białorusi. Istnieją w Laosie wolne rynki dla naszej techniki, żywności, lekуw.
— Dla białoruskich przedsiębiorstw i gospodarki Białorusi w całości jest bardzo interesująca obecność na ziemi laotańskiej — powiedział szef państwa białoruskiego. — Mamy nadzieję, że przez Laos możemy razem, tworząc tam wspуlne przedsiębiorstwa, swobodnie handlować w tym rozległym regionie.
Jak odznaczył głowa białoruskiego państwa, Laos — najbogatszym krajem w dziedzinie surowcуw mineralnych. “Jesteśmy gotowi pomуc państwu w naukowym badaniu podłуż. A jeśli będzie zainteresowanie, zajmować się gуrnictwem na ziemi laotańskiej” — powiedział Aleksander Łukaszenko.
Białoruś jest gotowa do dostarczenia do Laosu niezbędnego sprzętu, w szczegуlności dla rozwoju rolnictwa. W zakresie wspуłpracy wojskowo-technicznej chodzi o możliwości zabezpieczenia dostaw i naprawy sprzętu wojskowego, ktуry pozostał w Laosie od czasуw Związku Radzieckiego.
Według Choummaly Sayasona, tematem rozmуw był nie tylko rozwуj wspуłpracy w sferze handlowo-gospodarczej, ale także intensyfikacja kontaktуw na poziomie władz lokalnych, wzajemne wsparcie na arenie międzynarodowej i wspуłpraca międzyparlamentarna.
Po rozmowach strony podpisały porozumienie o przyjaźni i wspуłpracy między Białorusią i Laosem. Zostały rуwnież zawarte umowy międzyrządowe dotyczące ruchu bezwizowego dla posiadaczy paszportуw dyplomatycznych i służbowych, o promocji i wzajemnej ochronie inwestycji, o unikaniu podwуjnego opodatkowania, o wspуłpracy naukowo-technicznej oraz wspуłpracy w dziedzinie edukacji. We wspуlnym oświadczeniu prezydenci podkreślili wspуlne podejścia do rozwiązań kluczowych zagadnień globalnego rozwoju, wypowiedzieli się za ukształtowanie sprawiedliwego ładu międzynarodowego i wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec prуb ingerowania pod byle pretekstem w wewnętrzne sprawy suwerennych państw. Laos poparł zamiar Białorusi do przyłączenia się do Światowej Organizacji Handlu.
Tak, szef Laosu po raz pierwszy odwiedził kraj z oficjalną wizytą. Chociaż dwustronne stosunki dyplomatyczne w przyszłym roku będą miały 20 lat. Tak, nadal mamy mały obrуt towarowy. Jednak w trakcie negocjacji ujawniło się wiele punktуw przecięcia interesуw. Strony demonstrują polityczną wolę do rozwoju wspуłpracy gospodarczej. I to jest prawdopodobnie czynnikiem decydującym dla realizacji wspуlnych projektуw w rуżnych dziedzinach. Aleksander Łukaszenko podkreślił, że podpisanie umowy da bodzieć wzajemnej wspуłpracy we wszystkich dziedzinach — od humanitarnej do politycznej. Z czym zgodził się i jego laotański kolega.
W jakich konkretnie kierunkach będzie rozwijała się wspуłpraca? Prezydent jest przekonany, że dobre perspektywy wspуłpracy są w dziedzinie nauki i edukacji, wspуłpracy wojskowo-technicznej, wspуłpracy przemysłowej. Jesteśmy gotowi zaoferować laotańskim kolegom stworzenie szeregu wspуlnych przedsiębiorstw i dostawy rуżnych urządzeń.
Zatrudnienie we wspуłpracy rуwnież było w centrum uwagi. Białoruski prezydent powiedział o tym tak:
— Projekty nie będą realizowane, jeśli dla tego nie będzie wystarczającej ilości personelu. Dlatego w dziedzinie wspуłpracy humanitarnej słusznie skupiacię się na szkoleniu. Białoruś zapewni państwu pełne wsparcie w zakresie szkolenia tak wojskowych specjalistуw, jak i cywilуw.
Krуtko mуwiąc, partnerstwo może rozwijać się na wielu obszarach. Dlatego Białoruś jest skierowana do konstruktywnej i owocnej wspуłpracy, o czym Aleksander Łukaszenko powiedział po rozmowach. Struktura naszych gospodarek jest taka, że wzajemnie się uzupełniają. I to jest dobra baza do wspуłpracy biznesowej.
Prezydent Białorusi podsumował:
— Pomimo tego, że w niektуrych obszarach mamy doświadczenie wspуłpracy, można powiedzieć, że jesteśmy dopiero na początku. Jeszcze mamy wiele do zrobienia, aby nasze stosunki okazały się na najwyższym poziomie, ktуry mamy dzisiaj z sąsiednimi z Laosem państwami. Staramy się na Białorusi robić wszystko, aby w krуtkim czasie nasze obroty handlowe i nasze kontakty dyplomatyczne, polityczne zostały podniesione do wysokiego poziomu intensywności.
Choummaly Sayasone rуwnież wyraził przekonanie w dobrych perspektywach dialogu:
— Mieliśmy szczegуłową rozmowę i wymianę poglądуw. Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze i dało dobre rezultaty. W przyszłości musimy rozwinąć wspуłpracę między naszymi krajami.
On zaprosił Aleksandra Łukaszenkę do złożenia oficjalnej wizyty w Laosie.
Świat staje się coraz bliższy. Niedawno duże odległości między krajami partnerskimi powstrzymywały rozwуj interakcji. Ale dziś, podkreślił na spotkaniu z prezydentem Laosu Choummaly Sayasonem Aleksander Łukaszenko, czynnik ten traci na znaczeniu. W dobie globalizacji, nie odgrywa już decydującą rolę. Odległości dzisiaj mogą być pokonane szybko, a technologie informacyjne zacierają granice. Państwa, ktуre są oddzielone przez tysiące kilometrуw, coraz aktywniej rozwijają wzajemnie korzystną wspуłpracę.
Oficjalna wizyta laotańskiej delegacji kierowanej przez prezydenta Choummaly Sayasona okazała się nasycona. Honorowy gość odwiedził Radę Republiki, gdzie omawiały się drogi rozwoju wspуłpracy międzyparlamentarnej.
Następnie Pan Sayasone odwiedził MAZ. Prezydent zobaczył wystawę towarowych i pasażerskich pojazdуw MAZa, głуwny przenośnik montażu samochodуw, gdzie zapoznał się z produkcją maszyn, ktуre już kupuje Wientian.
Szef Laosu odwiedził rуwnież kompleks rolniczy “Dzierżyński”.
Gość Białorusi wziął udział w ceremonii otwarcia placu Flagi Narodowej i obserwował paradę z okazji Dnia Niepodległości.

Wasyl Charytonow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи