Беларусь Сегодня

Минск
+17 oC
USD: 2.04
EUR: 2.32

Nowa historia

Wielokierunkowość to uzasadniony i przemyślany krok w polityce. Właśnie ona zakłada dziś takie podejście. Inne wydają się nielogiczne i krótkowzroczne. Partnerstwo w skali światowej jest na tyle różnorodne i wielostronne, że ograniczenie go do jednego kierunku może zahamować cały łańcuch wzajemnych związków. Białoruś uświadomiła to sobie i podejmuje działania zgodnie z planem przewidującym wzmożoną aktywność. “Kilka lat temu mało kto mógł pomyśleć, że prezydenci Białorusi i Ukrainy będą się spotykali cztery razy w ciągu roku” — zwraca uwagę nasz autor w artykule “Dobrzy sąsiedzi”. Taka jednak jest rzeczywistość. Jak wynika z publikacji relacjonującej przebieg wizyty prezydenta Białorusi w Kijowie, w przyszłości zakłada się nie mniej efektywne napełnienie dwustronnych stosunków Ukrainy i Białorusi. Składnik polityczny, jak w wielu innych przypadkach, istotnie stymuluje rozwój stosunków gospodarczych. W artykule “Forsowanie Dniepru” mówi się o rozszerzeniu przestrzeni handlowej i gospodarczej, wkrótce intensyfikacja procesów może zostać czynnikiem większych sukcesów dwóch sąsiednich państw.
Wielokierunkowość to uzasadniony i przemyślany krok w polityce. Właśnie ona zakłada dziś takie podejście. Inne wydają się nielogiczne i krуtkowzroczne. Partnerstwo w skali światowej jest na tyle rуżnorodne i wielostronne, że ograniczenie go do jednego kierunku może zahamować cały łańcuch wzajemnych związkуw. Białoruś uświadomiła to sobie i podejmuje działania zgodnie z planem przewidującym wzmożoną aktywność. “Kilka lat temu mało kto mуgł pomyśleć, że prezydenci Białorusi i Ukrainy będą się spotykali cztery razy w ciągu roku” — zwraca uwagę nasz autor w artykule “Dobrzy sąsiedzi”. Taka jednak jest rzeczywistość. Jak wynika z publikacji relacjonującej przebieg wizyty prezydenta Białorusi w Kijowie, w przyszłości zakłada się nie mniej efektywne napełnienie dwustronnych stosunkуw Ukrainy i Białorusi. Składnik polityczny, jak w wielu innych przypadkach, istotnie stymuluje rozwуj stosunkуw gospodarczych. W artykule “Forsowanie Dniepru” mуwi się o rozszerzeniu przestrzeni handlowej i gospodarczej, wkrуtce intensyfikacja procesуw może zostać czynnikiem większych sukcesуw dwуch sąsiednich państw.
Takie okoliczności mogą stymulować także stosunki z innymi państwami, nie koniecznie sąsiednimi. Szybki rozwуj wspуłpracy białorusko-azerbejdżańskiej śmiało możemy zaliczyć do realnych przykładуw. Publikacja “Przyjacielski akcent” w tym numerze czasopisma opowiada o spotkaniu na najwyższym szczeblu w Mińsku, na ktуrym Aleksander Łukaszenko i prezydent Azerbejdżanu Ilcham Alijew wystąpili z szeregiem inicjatyw i faktycznie podnieśli na zasadniczo wyższy poziom stosunki dwуch państw. Oświadczono o realizacji wielu obopуlnie korzystnych projektуw, określono koordynację działań, ktуre pociągną za sobą wspуlne wejście Białorusi i Azerbejdżanu z uzgodnionymi decyzjami na rynki państw trzecich. To bez wątpienia inny, wyższy poziom integracji politycznej i gospodarczej, mającej najwyraźniej pragmatyczny charakter.
Kontynuując temat wielokierunkowości, nie możemy ominąć Mińskiego Forum, ktуre odbyło się w stolicy w listopadzie. Mуwiono o perspektywach wspуłdziałania europejskiego nie tylko w tradycyjnych dziedzinach polityki i gospodarki, ale i odnośnie społeczeństwa. To już dwunaste forum odbywające się co roku. Rozmowa, jak pisze autor zamieszczonego w tym numerze artykułu “W drodze do wzajemności”, była wymianą wspуlnych wartości europejskich. Warto zwrуcić uwagę na jeden z kluczowych momentуw dyskusji. Ostatnio w europejskich strategiach pojawiło się wiele globalnych projektуw, ktуrych realizacja jest niemożliwa bez udziału Białorusi — zarуwno w walce z nielegalną migracją, jak i budowaniu nowych arterii transportowych i energetycznych zasilających całą Europę.
Listopad świadczy o tym, że zakres polityki zagranicznej Białorusi wyznaczany jest niezależnie od położenia geograficznego regionуw, z ktуrymi państwo chce prowadzić sprawy. Z kolei reputacja obiecującego partnera przyciąga uwagę do Białorusi. Artykuł “Potencjał zbliżenia” podkreśla ten fakt, iż oficjalni przedstawiciele Indii i Kataru w imieniu swoich państw mуwili o dążeniu do bardziej aktywnej wspуłpracy z Mińskiem.
Wychodzi na to, że dobra wola stron zawsze sprzyja wzajemności. Nikt temu nie zaprzeczy. W tym numerze jak zawsze zamieściliśmy wiele innych ciekawych informacji. Ukazują rуżne dziedziny życia na Białorusi. Czytaj o gospodarce i finansach, edukacji i kulturze, tradycjach i teraźniejszości. Myślę, że kolejne spotkanie z krajem otworzy przed tobą nową historię. Zostań z czasopismem “Belarus”.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи