Coraz częściej Brest interesuje inwestorow jako miasto, gdzie można inwestować w przemysł, budownictwo, turystykę, handel.

Na skrzyżowaniu drog i interesow

Brest przyzwyczaił się do gości zagranicznych. Jest to brama Białorusi i państw członkowskich Unii Celnej. Tym razem jednak nie chodzi o położenie przygraniczne miasta obwodowego. Coraz częściej Brest interesuje inwestorow jako miasto, gdzie można inwestować w przemysł, budownictwo, turystykę, handel. Pod koniec 2014 roku w celu nawiązania wspołpracy i wymiany doświadczenia do Bresta przyjeżdżała delegacja ze Słowacji licząca 28 osob.

— Była to ich inicjatywa, by przyjechać do naszego miasta — powiedział przewodniczący Miejskiego Komitetu Wykonawczego w Brescie Alaksandr Rahaczuk.

Wśrod delegatow byli biznesmeni, posłowie, nauczyciele i dyrektorzy szkoł. Na czele — wiceprzewodniczący komisji ds. szkolnictwa, młodzieży, wychowania fizycznego i sportu administracji obwodu preszowskiego Ivan Gupta, ktory niejednokrotnie przyjeż-dżał do Bresta.

Goście ze Słowacji byli w ośrodkach sportowych, szkole ogolnokształcącej nr 1 w Brescie, zakładach przemysłowych, muzeach, Puszczy Białowieskiej i twierdzy.

W listopadzie w Brescie była z wizytą delegacja z miasta zaprzyjaźnionego Coevorden w Holandii. Goście na czele z burmistrzem miasta Coevorden Berendem Johannesem Bouwmeesterem byli w bresckim oddziale Białoruskich Kolei. Porozmawiali rownież z reprezentantami funduszu rozwoju twierdzy w Brescie, ktorego projekt Brest-2019 doty-czący założenie zespołu historyczno-kulturalnego na niezagospodarowanych terenach, otaczających memoriał, zainteresował Holendrow. W Coevordenie rownież jest twierdza, położona w części historycznej miasta. W trakcie spotkania strony porozumiały się w sprawie wymiany doświadczenia i otrzymania praktycznych konsultacji, dotyczących renowacji fortyfikacji.

Brest ma ponad 30 zaprzyjaźnionych miast. W Rosji, na Ukrainie, w Polsce, Niemczech, Francji. Kontakty kulturalne najczęściej sprzyjają wspołpracy gospodarczej. W chwili obecnej w Brescie jest ponad 300 firm z kapitałem wspolnym i zagranicznym z 30 krajow świata. Większość (74) — z Polski. Nasi sąsiedzi założyli w mieście przygranicz-nym szereg zakładow, przedsiębiorstw handlowych, transportowych.

W Brescie inwestorzy aktywnie budują. Jednym z najciekawszych projektow budowlanych jest centrum handlowo-biurowe Didas Persja. Firma z irańskim kapitałem rozstrzygnęła dawny problem z niezakończoną budową. Irańczycy zabrali się za niezbudowany hotel przy ulicy Sowieckiej. “Rownież chcemy przyczynić się do upiększenia miasta” — powiedział prezydent i założyciel firmy NMT doktor Jamshid Aminazad. 

Kilkadziesiąt firm założyli w Brescie rosyjscy biznesmeni, Niemcy, Włosi, Czesi. W mieście działają rownież firmy z kapitałem z Austrii, Szwajcarii, Kanady, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Litwy i nawet z Gibraltaru i Księstwa Liechtenstein.

W 2015 roku do grona dalekich krajow, ktore prowadzą działalność gospodarczą w Brescie, może dołączyć Indonezja. W mieście obwodowym była z wizytą oficjalna delegacja indonezyjska. Wielkość wymiany handlowej między obwodem bresckim i Indonezją w 2014 roku stanowiła zaledwie 178 tysięcy dolarow USA. Jest to import. Z Indonezji do obwodu bresckiego dostarczano tkaniny, nicie i dodatki krawieckie. Białoruś na razie nic nie eksportuje.

Prezes regionalnej rady ds. inwestycji prowincji Sumatra Zachodnia Masrul Zain uważa, że sytuację można zmienić. Występując w Obwodowym Komitecie Wykonawczym w Brescie, Masrul Zain zaprosił do Indonezji bresckich biznesmenow i budowniczych — budować most podwieszany. Gość po-wiedział, że słyszał o stosowanych na Białorusi nowoczesnych technologiach. W trakcie wizyty podpisano protokoł ustaleń między obwodem bresckim i Sumatrą Zachodnią.

Pod koniec 2014 roku w Brescie odbyło się białorusko-chorwackie forum gospodarcze. Reprezentantow chorwackich firm zapoznano z warunkami prowadzenia działalności gospodarczej w wolnej strefie ekonomicznej Brest. Głownym wynikiem forum stało się podpisanie umowy o wspołpracy między wolną strefą ekonomiczną Brest i wolną strefą ekonomiczną miasta Varaždin. Administracje obu wolnych stref ekonomicznych zamierzają rozwijać wspołpracę i wspierać działalność zakładow, organizacji i firm swoich krajow w handlu zagranicznym.

Jaki był 2014 rok dla gospodarki Bresta? Zwiększono eksport mleka i produktow mleczarskich, ryby i owocow morza oraz warzyw i owocow.

Co najważniejsze zaczęto eksportować więcej wyrobow do państw Unii Europejskiej. Pojawiły się nowe rynki. Po raz pierwszy dostarczono ubrania do Czarnogory i południowej Afryki, zabawki dla dzieci — do Bośni i Hercegowiny, urządzenia — do Panamy i Tajlandii, kosmetyki — do Libanu.

W planach na 2015 rok jest ciąg dalszy modernizacji zakładow przemysłowych i założenie nowych. Zakłada się między innymi rozwoj produkcji, w tym z udziałem inwestorow zagranicznych, w zakładzie produkcji lamp.
Zaplanowana wielkość inwestycji w obwodzie bresckim w 2015 roku stanowi 195 milionow dolarow USA. Ile będzie przypadać na Brest? Czas pokaże.

Sprowadzenie biznesu do Bresta i innych miast w obwodzie jest rownież zadaniem dyplomatow. W Brescie działają konsulaty Polski, Rosji, Ukrainy, Kazachstanu, Mongolii, działają konsule honorowi Islandii i Czech. W 2014 roku liczba konsulatow honorowych wzrosła. Otwarto między innymi przedstawicielstwa Francji i Węgier.

Konsul Francji na Białorusi Christophe Bramoulle podczas uroczystości otwarcia konsulatu honorowego swojego kraju zwrocił uwagę na ważną rolę Bresta w rozwoju dwustronnych stosunkow:

— Położenie geograficzne oraz status miasta — najważniejszego na osi drogowej, łączącej Paryż i Moskwę, tworzą wszelkie przesłanki do stałej wymiany. Chociaż obecność francuskiej mniejszości narodowej w regionie nie jest znacząca, mamy nadzieję, że obecność francuskiego przedstawicielstwa wniesie swoj wkład w jej rozwoj. Z kilkudziesięciu tysięcy Francuzow, przyjeżdżających na Białoruś w celu turystycznym lub gospodarczym, znaczna część przyjeżdża właśnie do Bresta.

W grudniu otwarto konsulat honorowy Węgier. Jak powiedział ambasador Węgier w Minsku Vilmos Siklavari, stało się to możliwe dzięki rozszerzeniu wspołpracy między dwoma krajami. W ostatnich latach rozwijają się stosunki handlowe, co przyczyniło się do wzrostu wielkości wymiany handlowej o 20 procent. W 2015 roku węgierskie firmy wezmą udział w targach międzynarodowych Belagro oraz targach międzynarodowych “Brest. Wspolnota”. Być może podczas targow w Brescie zawarte zostaną korzystne kontrakty.

Zdaniem dyplomaty impuls rozwojowi stosunkow nadały linie lotnicze Belavia, w rozkładzie lotow między stolicami dwoch krajow są trzy rejsy w tygodniu. Tej wiosny pojawił się jeszcze jeden.

“Chcielibyśmy, żeby już latem z bresckiego lotniska odbywały się loty czarterowe nad jezioro Balaton — perłę wypoczynku europejskiego” — powiedział ambasador.

Warto dodać, że wszyscy konsule honorowi są znanymi za granicą biznesmenami. Ktoż inny powinien promować interesy gospodarcze i kulturalne w bliskich i dalekich krajach?

Walancina Kazłowicz
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter