Mocni Wielkim Zwycięstwem

<img class="imgl" alt="" src="http://www.belarus-magazine.by/belpl/data/upimages/2009/0001-009-387.jpg"><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />[b]Co roku w tym samym miejscu tego samego dnia… 9 maja na minskim prospekcie Niezależnasci zbiera się kilkadziesiąt tysięcy osуb, by powitać uroczysty pochуd z okazji Dnia Zwycięstwa. Tym razem w Minsku było wielu gości z rуżnych krajуw. Najważniejsze święto zbiegło się w czasie z początkiem mistrzostw świata w hokeju na lodzie. Turyści z flagami swoich krajуw uważnie wpatrywali się w twarze gospodarzy uroczystości — kombatantуw II wojny światowej, ktуrzy 69 lat temu pokonali nazizm. Minęło wiele lat, ale siła ducha w spojrzeniach żołnierzy zwycięstwa została, cudzoziemcy na własne oczy mogli zobaczyć szlachetność i prostotę tych ludzi.[/b]
[b]Co roku w tym samym miejscu tego samego dnia… 9 maja na minskim prospekcie Niezależnasci zbiera się kilkadziesiąt tysięcy osуb, by powitać uroczysty pochуd z okazji Dnia Zwycięstwa. Tym razem w Minsku było wielu gości z rуżnych krajуw. Najważniejsze święto zbiegło się w czasie z początkiem mistrzostw świata w hokeju na lodzie. Turyści z flagami swoich krajуw uważnie wpatrywali się w twarze gospodarzy uroczystości — kombatantуw II wojny światowej, ktуrzy 69 lat temu pokonali nazizm. Minęło wiele lat, ale siła ducha w spojrzeniach żołnierzy zwycięstwa została, cudzoziemcy na własne oczy mogli zobaczyć szlachetność i prostotę tych ludzi.[/b]

 Na czele pochodu był prezydent, ktуry złożył wieniec przed pomnikiem Zwycięstwa. W uroczystości wzięli udział dygnitarze, przedstawiciele placуwek dyplomatycznych, organizacji pozarządowych, rуżnych wyznań religijnych. Prezydent wystąpił z przemуwieniem:
— Drodzy kombatanci!
Szanowni rodacy i goście zagraniczni!
Serdecznie pozdrawiam z okazji najbardziej szanowanego na białoruskiej ziemi święta — Dnia Zwycięstwa. Dla milionуw osуb stał się on świadectwem godności narodуw, ktуre zwalczyły wielkie zło — nazizm.
Sześćdziesiąt dziewięć lat dzieli nas od tamtej wiosny. Jednak pamięć o II wojnie światowej nie zanika. Jest w każdym mieście i wsi, przekazywana z pokolenia na pokolenie, od serca do serca, łączy nas wszystkich żywą nicią miłości do Ojczyzny.
Losy ludzkości w tych surowych latach rozstrzygano na terytorium Białorusi, Rosji i Ukrainy. Właśnie na radziecko-niemieckim froncie Wehrmacht stracił swoje siły zbrojne i swoją słynną broń.
Naziści zaatakowali Związek Radziecki i zetknęli się z wielkim oporem. Wszyscy stanęli w obronie swojej Ojczyzny. Nikt w świecie nie walczył tak ofiarnie z brunatną dżumą.
Właśnie tu, na zalanej krwią radzieckich ludzi ziemi, był głуwny front.
Na okupowanych białoruskich, rosyjskich, ukraińskich ziemiach w pierwszych dniach wojny powstał prawdziwy drugi front. Przeciwko nazistom wystąpił ponad milion partyzantуw — wielka armia ludowa, ktуrej działania miały znaczenie strategiczne i stały się ważnym czynnikiem rozgromu wroga.
W państwie radzieckim w trudnych warunkach wysiłkiem zwykłych robotnikуw osiągnięto przewagę gospodarczą nad agresorem. W latach wojny wyprodukowano dwukrotnie więcej maszyn bojowych i broni niż w hitlerowskich Niemczech.
Przewaga ZSRR w walce przeciwko potężnej i niszczącej maszynie wojennej Trzeciej Rzeszy polegała na sile ducha naszego narodu.
Wadliwej, opartej na nienawiści do ludzi ideologii nazizmu Związek Radziecki przeciwstawił ideologię humanizmu i internacjonalizmu. Ramię w ramię ponad 100 narodуw i narodowości ZSRR stanęło w obronie wspуlnej Ojczyzny. Wielkie zwycięstwo wiele kosztowało nasz kraj — straciliśmy co trzeciego obywatela naszego kraju.
Radziecka Białoruś wniosła wielki wkład w rozgrom wroga. Stała się krajem partyzantуw. Do ruchu oporu dołączyło około pуł miliona osуb. Osiemdziesiąt osiem z nich uhonorowano tytułem Bohatera Związku Radzieckiego.
Bohaterski opуr narodu, ktуry zaczął się w twierdzy w Brescie, w bitwach pod Hrodnem, Minskiem, Połackiem, Lepielem, Wiciebskiem, Barysawem, Mahilowem i Homlem, trwał do ostatecznego wyzwolenia spod okupacji.
Wieczna sława poległym w bitwach i z rąk nazistуw. Wdzięczna Białoruś pamięta o was i szanuje czyn bohaterski. Zrobimy wszystko, by wielka ofiara złożona na ołtarzu ojczyzny nie była nadaremna. Okropny ogień wojny, zniszczeń i śmierci nigdy więcej nie powinien zapalić się na białoruskiej ziemi.
Uczcijmy pamięć wszystkich bohaterуw i ofiar II wojny światowej chwilą milczenia.
[i](Chwila milczenia)[/i]
Drodzy przyjaciele!
Bieżący 2014 rok oznakowany jest dwoma ważnymi wydarzeniami w historii. W lipcu minie 70 lat od dnia wyzwolenia kraju spod okupacji niemieckiej, a w sierpniu — 100 lat od dnia wybuchu I wojny światowej.
Te rocznice są powodem do poważnych refleksji. Dlaczego zaledwie po trzydziestu latach po zakończeniu I wojny światowej wybuchł nowy planetarny pożar? Jak mogła w cywilizowanej Europie zrodzić się i nabrać sił jaskiniowa ideologia nazizmu? Czy starczy wspуłczesnej elicie rozumu i sumienia, by nie prowokować nowych niszczących konfliktуw?
Niestety dziś niektуrzy politycy zapominają lekcje historii, prуbują pomniejszyć rolę radzieckiego narodu w zwycięstwie nad nazizmem, sprzyjając odrodzeniu nazizmu.
W imię ambicji politycznych i geostrategicznych prowadzona jest świadoma działalność zmierzająca do destabilizacji sytuacji politycznej w suwerennych państwach. Takie przykłady obserwujemy na Bliskim Wschodzie, w Pуłnocnej Afryce, innych niebezpiecznych regionach.
Z bуlem mуwię o tym, że takim regionem stała się bliska nam Ukraina. Nad bratnim słowiańskim krajem skupiły się chmury wojny domowej i brat wystąpił przeciwko bratu. Za wszelką cenę powinniśmy z tym skończyć.
Niepokoi nas ten fakt, że wydarzenia te wykorzystuje się jako powуd do aktywizacji przez państwa NATO działalności wojennej w pobliżu białoruskich granic. Wszystko to wymaga szczegуlnej czujności i jedności narodu.
Wyciągnęliśmy wnioski z tragicznych wydarzeń XX wieku. Znamy cenę pokoju i zgody i będziemy bronić swoich ideałуw.
Nasze Siły Zbrojne gotowe są w dowolnej chwili obronić suwerenność Białorusi, pokуj obywateli i zgodę przed presją zewnątrz i wewnątrz.
Sprawą honoru każdego obywatela jest obrona Ojczyzny i codzienna troska o jej wzmocnienie.
Szanowni kombatanci!
Zwycięstwo w maju 1945 roku to wasz wielki wkład w uratowanie i rozwуj ludzkiej cywilizacji, w naszą wspуlną spokojną teraźniejszość i przyszłość.
Wasze pokolenie uratowało kraj, odrodziło go z popiołуw i ruin. Stworzyło potężny przemysł, rozwinięte rolnictwo, postępową naukę i bogatą kulturę.
Potrafiliście iść naprzуd i wspierać się nawzajem, pokonując wszelkie trudności. Nie goniliście za osobistym dobrobytem i bogactwem. Myśleliście przede wszystkim o Ojczyźnie, a potem o sobie. Wasze dziedzictwo duchowe zawsze będzie dla nas ostoją moralną.
Drodzy rodacy!
Jesteśmy spadkobiercami wielkiego narodu-zwycięzcy, ktуremu Europa zawdzięcza wolność i dobrobyt. Świadomość tego jest źrуdłem naszej siły i pewności siebie.
W tym świątecznym dniu chcę życzyć wam wszystkim, waszym krewnym, waszym bliskim zdrowia, sukcesуw, szczęścia i pomyślności.
Wszystkiego najlepszego z okazji święta, drodzy przyjaciele! Z okazji Dnia Zwycięstwa!

[b][i]Na placu Pabiedy prezydent porozmawiał z dziennikarzami. Powiedział między innymi:[/b][/i]

[b]O mobilizacji rezerw wewnętrznych[/b]
— Powiem krуtko. Musimy walczyć i konkurować na własnych rynkach wewnętrznych z wyrobami, wyprodukowanymi w innych krajach z naszych surowcуw. Dlaczego nie możemy się mobilizować? Mamy rezerwy wewnętrzne. Powinny pracować nasze zakłady, produkować potrzebne nam wyroby i sprzedawać na rynku wewnętrznym.
Powinniśmy zdawać sobie sprawę: najpierw własne. Swoi ludzie powinni mieć pracę. Trzeba im normalnie płacić. Wуwczas nikt nigdy nie powie o sankcjach gospodarczych. Ponieważ będziemy samowystarczalni.

[b]O wartościach[/b]
— Moim zadaniem jest zapewnienie pokoju i spokoju wam i waszym dzieciom. Gdy ktoś mуwi, że syna czy cуrkę posadzi do wуzka, przejdzie się wieczorem pod latarniami po ulicy, to największe szczęście dla mnie. Bardzo wielu, w wielu miejscach nie ma tak dobrze. Niestety na Białorusi wielu nie docenia tego. Ponieważ nie zaznaliśmy nieszczęść. Oczywiście nie potrzebne nam są te nieszczęścia. Niech będzie tak jak teraz, po tym jak prezydenta obecnego zastąpi jakiś inny prezydent. Będzie to dla mnie największa satysfakcja.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter