Lepszy jest dyplom w ręku niż nagroda za kulisami

W Mińsku odbył się XII międzynarodowy festiwal filmowy “Listopad”. Ogłoszono autorów najlepszych filmów
Wyniki festiwalu byіy dosyж przewidywalne. Nagrodк Prezydenta Biaіorusi “Za humanizm i duchowo¶ж w kinie” dostaі rosyjski reїyser Stanisіaw Goworuchin. Nagrodк wrкczyі mu zastкpca premiera Wіodzimierz Draїyn na ceremonii zamkniкcia festiwalu filmowego w Paіacu Republiki. Film Goworuchina “Nie samym chlebem їyje czіowiek” dostaі najwiкcej punktуw od widzуw — 9,37 w skali 10punktowej. Nadmieсmy, їe wcze¶niej Goworuchinowi przyznano honorow± odznakк Ministerstwa Kultury “Za wkіad w rozwуj kultury Biaіorusi”. Goworuchin rуwnieї musiaі wej¶ж na scenк Paіacu Republiki po nagrodк dla operatora filmu “Nie samym chlebem” Jurija Klimenki oraz dla najlepszego aktora drugoplanowego Wiktora Suchorukowa. “Srebro” miсskiego festiwalu dostaі film Kiry Muratowej “Stroiciel”. “Br±z” powкdrowaі do serbskiego filmu “Sen nocy zimowej” Gorana Paskalewicza.

Poza widzami filmy festiwalowe oceniaіo rуwnieї profesjonalne jury filmowcуw na czele z reїyserem Sergiuszem Ursulakiem. Filmowcy postanowili podzieliж nagrodк “Za najlepsz± reїyseriк” pomiкdzy dwoma filmami — “Sen nocy zimowej” Gorana Paskalewicza i “Sofi Szol — ostatnie dni” niemieckiego reїysera Marka Rotemunda. Aktorka, ktуra zagraіa gіуwn± rolк w tym filmie — Julia Jencz, dostaіa nagrodк za najlepsz± rolк kobiec±. Zbigniew Zapasiewicz za¶ dostaі nagrodк za najlepsz± rolк mкsk± w filmie Krzysztofa Zanussiego “Persona non Grata”. Zanussiemu rуwnieї przyznano nagrodк gіуwn± jury prasy filmowej, ale to raczej nie tyle za film, ile za uwagк klasyka do “Listopada”.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter