Kunszt ponad wiek

Ekspozycja 12letniego białoruskiego malarza Jarosława Safonowa została wystawiona w Bonn
Wystawa pod tytuіem “Mіodo¶ж i m±dro¶ж” odbyіa siк w Centralnej bibliotece miasta.

Projekt ten zostaі zorganizowany przez zarz±d kultury Bonn — miasta pobratymczego Miсska przy wsparciu ambasady Niemiec na Biaіorusi. Wystawa Jarosіawa Safonowa zostaіa wі±czona do programu festiwalu literatury dzieciкcej i mіodzieїowej “Kapt’n Book”, ktуry odbywa siк juї po raz trzeci.

Urodzony w Brze¶ciu Jarosіaw Safonow juї w wieku piкciu lat zacz±і uczкszczaж do studia malarskiego przy miejskim Domu twуrczo¶ci dzieciкcej. Mіody malarz jest laureatem miкdzynarodowego konkursu rysunku “Przyjaјс-2000”, ktуry rуwnieї odbywaі siк w Niemczech. Prace Jarosіawa Safronowa juї byіy wystawiane w Rosji i Wielkiej Brytanii.
A tego lata okoіo 30 dzieі Jarosіawa demonstrowano na jego indywidualnej wystawie w Narodowym Muzeum Historii i kultury Biaіorusi.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter