Kontakty dają korzyści

Lekarze Homela i Aberdina podpisali umowę o współpracy
W ramach umowy przewidziane jest nawi±zanie staіej wymiany lekarzy, wykіadowcуw i studentуw Homelskiego Uniwersytetu Medycznego oraz realizacja kilku wspуlnych projektуw. W szczegуlno¶ci aberdyсscy lekarze planuj± aktywnie wspуіpracowaж ze specjalistami homelskiej obwodowej kliniki porodowej. Biaіoruscy lekarze juї otrzymali zaproszenie do odwiedzenia jesieni± szkockiego miasta pobratymczego. W ramach tej wizyty odbкdzie siк wymiana do¶wiadczeniem, planuje siк rуwnieї opracowaж nowe projekty w dziedzinie medycyny. Oprуcz tego aberdyсscy lekarze wyrazili gotowo¶ж do udzielenia homelskim pacjentom wykwalifikowanej i operatywnej pomocy konsultacyjnej za po¶rednictwem metody telemedycyny.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости и статьи