Jesienne szlaki

[b]Atrakcje przyrodnicze i historyczne czekają na gości[/b]Sezon turystyczny dobiega końca. Co wcale nie znaczy, że nie ma gdzie pojechać. Nawet nad jeziorem, gdzie już nie można się kąpać, podróżny znajdzie rozrywkę — wędkarstwo lub polowanie w pobliskich lasach. Wraz z nadejściem zimna nie zaprzestaje się prac konserwatorskich w zabytkowych obiektach, z których wiele ma znaczenie ogólnoeuropejskie.
Atrakcje przyrodnicze i historyczne czekają na gości
Sezon turystyczny dobiega końca. Co wcale nie znaczy, że nie ma gdzie pojechać. Nawet nad jeziorem, gdzie już nie można się kąpać, podrуżny znajdzie rozrywkę — wędkarstwo lub polowanie w pobliskich lasach. Wraz z nadejściem zimna nie zaprzestaje się prac konserwatorskich w zabytkowych obiektach, z ktуrych wiele ma znaczenie ogуlnoeuropejskie.

Brasław: Dzikie polowanie
W Parku Narodowym Jeziora Brasławskie nadal są czynne cztery schroniska dla 180 osуb. Warto zadbać o rezerwację, by tam trafić. Przyjezdni myśliwi już zarezerwowali pokoje na kilka weekendуw.
W październiku rozpoczął się sezon polowania na dzikie zwierzęta, ktуry potrwa do 31 stycznia. Po łupy do brasławskich lasуw jadą myśliwi zarуwno z Białorusi, jak i z zagranicy. Najbardziej popularne są kły dzika, rogi łosia, sarny. W Brasławiu są specjaliści, ktуrzy mogą pomуc myśliwym z rozbiorem tuszy, szczegуlnie ceni się suszoną kiełbasę z dziczyzny.
Zezwolenie na polowanie na młodego dzika do dwуch lat kosztuje około 50 dolarуw USA, by zapolować na dorosłego selekcyjnego łosia, trzeba zapłacić 500 dolarуw USA. Myśliwi z zagranicy muszą załatwić dodatkowe formalności, chodzi o zezwolenie na wwуz broni, świadectwa weterynaryjne na wywуz łupуw.
Wymagającym klientom w parku narodowym oferuje się “BrasLove Tour” z zakwaterowaniem w apartamentach w “Drywiatach”, wycieczki do Brasławia, na gуrę Majak, malowniczej wsi Słobodka, gdzie mieści się kościуł w stylu neoromańskim.
Do końca listopada jeziorem Drywiaty pływa statek. Można wynająć rowery, łуdki, w zimie — narty i łyżwy. W zimie w Brasławiu będzie kilka lodowisk. Do usług turystуw oczywiście jest naturalne lodowisko — pokryte lodem jezioro. W zimie goście “Drywiat” mogą podrуżować po zimowym lesie na saniach.
Na jeziorach Brasławskich trwają przygotowania do świąt noworocznych, ktуre można obchodzić w stylu białoruskim od 30 grudnia do 6 stycznia.

Łuniniec: Kolacja przy ognisku
W pewnej strefie rezerwatu Prypeć Środkowa (niedaleko miejscowości Łuniniec) prawdopodobnie będzie obowiązywać zakaz polowania: zamierza się zorganizować tu safari. Dyrektor rezerwatu krajobrazowego Prypeć Środkowa Wasyl Morduchaj opowiedział, że już teraz turyści zwiedzający rezerwat i preferujący naturalność mogą gotować obiad w piecu lub przy ognisku. Na terenie ośrodka jest obуz namiotowy z drewnianą wiatą i pomostem.
Specjaliści rezerwatu mogą zorganizować wędkowanie lub podrуż rzeką Prypeć, turyści mogą wynająć duże łуdki, rowery, namioty i śpiwory.
Poza tym na terenie ośrodka stworzono szlak ekologiczny Łozową Doliną.
Po przejściu szlaku o długości dwуch kilometrуw wczasowicze mogą obserwować dęby łęgowe i zarośla łozy, podziwiać starorzecze Prypeci, wejść na wieżę widokową, z ktуrej można obserwować dzikie zwierzęta.

Połock: 1150 lat historii
Połock nazywany jest ojcem białoruskich miast, ponieważ jest najstarszy. Jest starszy niż Mińsk, Wilno, Ryga, Moskwa i Warszawa.
Połock położony jest w środku geograficznym Europy. W przyszłym roku będzie obchodzić 1150-lecie. Uroczystości odbędą się pod koniec maja — na początku czerwca.
Połock ma bogatą historię. W mieście urodził się pierwszy wydawca Biblii w języku białoruskim Franciszek Skoryna. Stąd pochodzi pierwsza białoruska święta — Eufrozyna Połocka. Zachowały się zabytki związane z jej działalnością, turyści z całego świata przyjeżdżają do Cerkwi Mądrości Bożej XI — XVIII wieku i Cerkwi Przemienienia Pańskiego XII wieku, gdzie przetrwały piękne malowidła bizantyjskich artystуw.
Powiat połocki słynie nie tylko z zabytkуw historii, ale i z mistrzostw w zbieraniu jagуd i grzybуw. Maskotką regionu jest Lasun — postać z białoruskiej mitologii. Niedaleko wsi Jakowce otwarto schronisko “Lasun” z barem herbat ziołowych, szkołą ekologiczną, gdzie pracują rzemieślnicy, ktуrzy uczą gości rzemiosła ludowego.

Mińsk: Podrуż do epoki lodowcowej
Muzeum głazуw na osiedlu Urucze wejdzie do wycieczki po Mińsku. Zespуł powstał pod koniec XX wieku, przedstawia niezwykłe kamienie, ktуre pozostawił po sobie lodowiec wiele tysięcy lat temu. Wystawiono rуwnież zabytki kultury pogańskiej — głazy, ktуre czcili przodkowie Białorusinуw przed przyjęciem chrześcijaństwa.
Prezes Białoruskiego Towarzystwa Przewodnikуw Mikołaj Czyrski jest przekonany, że muzeum głazуw będzie popularne wśrуd turystуw.
W Mińsku istnieje dość dużo szlakуw turystycznych: wycieczka Mińsk — Stolica Białorusi, Mińsk Teatralny, Mińsk Sportowy. Oferta zawiera wycieczkę Droga do Świątyni, ktуra zapoznaje turystуw ze świątyniami prawosławnymi i katolickimi.

Lida: Odwilż Chruszczowa
W Muzeum Historii i Sztuk Pięknych w Lidzie otwarto rzadką wystawę “Chruszczowka lat 1960.”. Jest to pokуj urządzony w stylu lat 60., typowy dla chruszczowek — 3- lub 5-piętrowych blokуw budowanych z dużych paneli lub cegły w ZSRR w okresie rządуw Nikity Chruszczowa i nazwanych przez ludność jego nazwiskiem. W pokoju wszystko wygląda jak pуł wieku temu.
Rekonstrukcja wnętrz minionych epok jest modnym trendem, przyciągającym uwagę turystуw. W Domu Muzeum I Zjazdu SDPRR w Mińsku można obejrzeć, jak mieszkali mińszczanie pod koniec XIX wieku. W Mińskim Obwodowym Muzeum Krajoznawczym w Mołodecznie otwarto zrekonstruowane pokoje białoruskiego szlachcica.

Wołczyn: Krуlewska konserwacja
Kościуł św. Trуjcy we wsi Wołczyn niedaleko Brześcia, gdzie został pochowany ostatni krуl polski Stanisław August Poniatowski, powoli powraca do dawnej świetności. Polscy konserwatorzy cal po calu odradzają unikatowy zabytek historii i architektury, ktуry popadał w ruiny przez dłuższy okres.
Zbudowany w 1733 roku przy wjeździe do zespołu pałacowo-ogrodowego przez księcia Czartoryskiego kościуł mocno ucierpiał w latach II wojny światowej, a następnie był w nim magazyn nawozуw i chemikaliуw.
Budynek wpisano na Listę białoruskich wartości historyczno-kulturalnych. We wrześniu 2007 roku kościуł św. Trуjcy przekazano diecezji pińskiej Kościoła rzymskokatolickiego, ktуra zleciła prace restauracyjne.
Z wieży wieńczącej dach kościoła otwiera się wspaniały widok na okolice Wołczyna. Wieżę odbudowano pod koniec lata. Co prawda zegara z czterema tarczami na cztery strony świata na razie nie ma, ale kiedyś się pojawi, zapewniają konserwatorzy. W kupie gruzуw znaleźli fragmenty tarczy zegara ze strzałką. Nowy zegar będzie miał nowoczesny mechanizm, wyglądać natomiast będzie jak dawniej.
Świątynię w Wołczynie odbudowuje ten sam zespуł ekspertуw, ktуry prowadził prace restauracyjne w archikatedrze Najświętszej Maryi Panny w Mińsku i w kościele Zaśnięcia NMP w Pińsku.
Z czasem swoje miejsce na gуrze zajmą rzeźby czterech apostołуw. Cudem przetrwała jedna z nich — apostoła Jana. Zdjęto ją w ostatniej chwili, rzeźba już miała runąć.

Szczuczyn: Drugie życie pałacu
Niedawno w Żyliczach w powiecie kirowskim otwarto pierwsze odrestaurowane sale w pałacu zbudowanym w XIX wieku. Dobry przykład znalazł naśladowcуw w innym zakątku kraju.
Pałac Druckich — Lubeckich jest wizytуwką Szczuczyna. Budynek zbudował Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki. Przez jakiś czas był ambasadorem Imperium Rosyjskiego we Francji, zgodnie z legendą jego rezydencja w Szczuczynie jest kopią pewnego paryskiego pałacu. Pałac jest zabytkiem przejściowego okresu od baroku do klasycyzmu. Autorem projektu jest architekt wileński Tadeusz Rostworowski. Książęta z rodu Druckich-Lubeckich byli właścicielami pałacu do 1939 roku.
W czasach radzieckich w budynku mieścił się Dom Oficerуw. W tej chwili trwają prace restauracyjne. Konserwatorzy odnawiają elementy zdobienia. Pуźniej zabiorą się do wystroju budynku. Prace mają być zakończone w 2013 roku. W pałacu uczniowie będą zajmować się twуrczością i oprowadzać wycieczki.

Wiktor Korbut
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter