Historia posiada swoje bogactwa

Dossier zabytków architektury Połocka zostało skierowane do Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO
Dossier zabytkуw architektury Połocka zostało skierowane do Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO.

O wpisanie na honorową Listę zgłoszono Cerkiew i Klasztor Przemienienia Pańskiego i Świętej Eufrozyny, Sobуr Sofijski, jak rуwnież tereny historyczne, na rуwni z zabytkami związane z imieniem prawosławnej świętej Eufrozyny z Połocka.
Propozycja zgłoszenia kilku zabytkуw historii i kultury Połocka do jednej kategorii i wpisania ich na Listę UNESCO nadeszła od ekspertуw tej organizacji światowej. Jeszcze w 2003 roku zwiedzili Sobуr Sofijski połowy XI — połowy XVIII wiekуw oraz Cerkiew i Klasztor Przemienienia Pańskiego i Świętej Eufrozyny — zabytek architektury i malarstwa monumentalnego, ktуre znajdują się na terenie strefy chronionej Narodowego Połockiego Muzeum Rezerwatu Historyczno-Kulturowego.
W przygotowaniu dossier do wpisania zabytkуw kulturowych Połocka na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego wzięli udział pracownicy naukowi Połockiego Muzeum Rezerwatu, uczeni historycy, archiwiści, restauratorzy, specjaliści ds. ochrony zabytkуw, duchowni. Zgodnie z międzynarodowymi wymaganiami wobec światowych wartości kulturowych na bazie istniejącej już strefy chronionej zostały ustalone tereny zabytkуw oraz strefa buforowa, łącząca oba zabytki. W najbliższym czasie zostaną zrewidowane poszczegуlne rozdziały programu rozwoju Połocka i opracowany regulamin działalności budowlanej i gospodarczej w strefach historycznych. Na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego są cztery obiekty z Białorusi: Puszcza Białowieska (wspуlnie z Polską jako obiekt dziedzictwa przyrodniczego), zamek w Mirze, rezydencja Radziwiłłуw w Nieświeżu oraz jeden z obiektуw Łuku Struwe. Zgodnie z programem rozwoju kultury do 2012 roku zaplanowano przygotowanie dossier jeszcze pięciu obiektуw dziedzictwa historyczno-kulturowego Białorusi do zgłoszenia UNESCO. Już zostało przygotowane dossier Kanału Augustowskiego. Zaplanowano także przygotowanie kategorii “Drewniane budownictwo Polesia” i “Budownictwo kultowe Białorusi typu obronnego”, ktуrych podstawowe obiekty znajdują się w obwodach witebskim, homelskim i grodzieńskim.
Jak wiadomo, Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO zawiera ponad 800 obiektуw. Wpisanie na nia zabytkуw jakiegokolwiek kraju podnosi jego prestiż i przynosi korzyści gospodarcze, ponieważ te obiekty stają się atrakcyjne dla turystуw.

Irena Trofiłowa
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter