Geografia partnerstwa

[b]Wizyta Prezydenta Ekwadoru Rafaela Korrea na Białoruś otworzyła nową stronę stosunków obu państw[/b]Ekwador Aleksandr Łukaszenko odwiedzał w 2012 roku. To była pierwsza oficjalna wizyta do tego kraju. Wtedy w rokowaniach z Prezydentem Ekwadoru Rafaelem Korrea był wyraźnie oznaczony wzajemny interes dwóch krajów w ciasnej współpracy. Dzisiejsza oficjalna wizyta Prezydenta Ekwadoru, z jednej strony, stała się potwierdzeniem oświadczonych przedtem zamiarów. Z innej — wniosła do dialogu dużą roboczą konkretykę. Perspektywa widuje się w tym, że ten kraj może stać się jeszcze jednym podpierającym punktem białoruskiej obecności na kontynencie Latynoamerykańskim. Zrozumiale, na obopólnie korzystnych początkach.
Wizyta Prezydenta Ekwadoru Rafaela Korrea na Białoruś otworzyła nową stronę stosunkуw obu państw

Ekwador Aleksandr Łukaszenko odwiedzał w 2012 roku. To była pierwsza oficjalna wizyta do tego kraju. Wtedy w rokowaniach z Prezydentem Ekwadoru Rafaelem Korrea był wyraźnie oznaczony wzajemny interes dwуch krajуw w ciasnej wspуłpracy. Dzisiejsza oficjalna wizyta Prezydenta Ekwadoru, z jednej strony, stała się potwierdzeniem oświadczonych przedtem zamiarуw. Z innej — wniosła do dialogu dużą roboczą konkretykę. Perspektywa widuje się w tym, że ten kraj może stać się jeszcze jednym podpierającym punktem białoruskiej obecności na kontynencie Latynoamerykańskim. Zrozumiale, na obopуlnie korzystnych początkach.
Wysoki latynoamerykański gość od razu wywołał przychylność do siebie głęboką wiedzą białoruskiej historii. On narzekał na to, że nie wiele osуb w Ameryce Łacińskiej wiedzą o całopalnym i heroicznym wkładzie naszego narodu do pozbawienia świata od nazizmu.
Witając wysokiego gościa, Aleksandr Łukaszenko zapewnił:
— Białoruś nadaje ogromne znaczenie pogłębieniu stosunkуw z krajami Ameryki Łacińskiej. I Ekwador zajmuje ważne miejsce w naszej polityce zewnętrznej.
Temu jest bardzo proste wyjaśnienie, uściślił Prezydent. Praktycznie jednakowo patrzymy na międzynarodowy porządek dzienny. Podobne pozycje zajmujemy w ONZ, w Ruchu nieprzyłączenia, innych międzynarodowych organizacjach. Solidarni jesteśmy w przekonaniu, że świat musi być wielobiegunowy.
To podstawa. Dużo wspуlnego i w poglądach na priorytety społeczno-ekonomicznego rozwoju swoich krajуw. W centrum stoi socjalny aspekt — człowiek. Głуwnym punktem orientacyjnym rozwoju państw widuje się podwyższenie dobrobytu obywateli. Temu podległy w tym i interesy polityki zagranicznej, i gospodarek zewnętrznych. I tu, co szczegуlnie ważnie, dwie gospodarki są nie konkurencyjne, a, przeciwnie, uzupełniają jeden jednego. Ekwador ma to, co jest potrzebne Białorusi, a my mamy co zaproponować swoim latynoamerykańskim kolegom. W tym wniosku Prezydenci byli solidarni.
Aleksandr Łukaszenko dzisiejszy poziom rzeczowych kontaktуw ocenił tak:
— To ogуłem jeden odsetek od tego, co nasze kraje mogą i muszą mieć.
Rafael Korrea z tym się zgodził. Zauważywszy, że jego kraj jest bogaty bogactwami naturalnymi, czyni produkcję rolnictwa, ktуrej obiektywnie nie ma w Białorusi. A my mamy rozwiniętą przemysłową budowę maszyn i, głуwnie, są technologie, wiedze, ktуrych bardzo brakuje Ekwadorowi. I wartość, według jego słуw, partnerstwa z Białorusią właśnie w tym, że nasz kraj gotowy dzielić się swoją wiedzą ze swoimi kolegami. Oto w tym wektorze wspуłpracy Ekwador jest najbardziej zainteresowany.
Na Białorusi i w Ekwadorze już zaznaczają pomyślność wspуłpracy w obwodzie zwiadu i wydobywania ropy naftowej.
Aleksandr Łukaszenko uważa, że taką praktykę wspуlnej pracy należy rozszerzać. W szczegуlności, głowy państw porozumieli się rozwijać wspуłpracę w zakresie energetycznym, w budownictwie linii elektrycznych w Ekwadorze, koprodukcji techniki budowy maszyn, rolniczej techniki, pogłębiać wspуłpracę w naukowej, wojenno-technicznej dziedzinach.
“Jestem przekonany, że wspуlnymi staraniami już w najbliższym czasie otworzymy jakościowo nowy etap w historii stosunkуw dwustronnych. Białoruś jest przygotowana do najaktywniejszych krokуw w tym kierunku. I przede wszystkim, w zakresie ekonomicznym” — podkreślił głowa białoruskiego państwa.
Prezydent Białorusi uważa, że potencjał dwуch krajуw świadczy o możliwości wielokrotnego zwiększania obopуlnie korzystnej wspуłpracy.
Aleksandr Łukaszenko zwłaszcza odznaczył gotowość białoruskiej strony do otwartego i rzeczowego dialogu z partnerami z Ekwadoru we wszystkich pytaniach, co przedstawiają interes. “Nasze ogуlne zadanie — założyć trwałą podstawę dla praktycznej realizacji perspektywnych kierunkуw dwustronnej wspуłpracy” — powiedział głowa białoruskiego państwa. On wyraził rezon, że ta wizyta wysokiej Ekwadorskiej delegacji na Białoruś nada potężny impuls umocnieniu obopуlnie korzystnych kooperacyjnach związkуw dla dobra narodуw dwуch krajуw.
Podczas wynikowego wywiadu z dziennikarzami Prezydenci mуwili o tym, że bardzo dobrze rozumieją jeden jednego i jak fachowi ekonomiści, i jak ludzie, bliscy za duchem. Ciekawie, że na początku rokowań głowy państw prowadzili rozmowę o konieczności wyznaczyć 3-4 kluczowe projekty, wokуł ktуrych będzie rozwijała się pуźniejsza wspуłpraca. A w finale spotkania ogłosili o tym, że wyznaczyli 4-5 nawzajem ciekawych dla naszych krajуw zakresуw, w ktуrych konkretnych kierunkуw wspуlnej pracy ponad dziesiątka. Rafael Korrea nie ukrywał:
— Wasze osiągnięcia w nauce, technologiach, edukacji przedstawiają ogromny interes dla Ekwadoru. Nie utracimy możliwości skorystać się z waszego potencjału. My mamy ogromne pole dla wspуlnej działalności... Jest ogromny potencjał wspуłpracy w planie dostarczeń i stworzenia w Ekwadorze produkcji traktorуw po białoruskich technologiach, produkcji medykamentуw. Duży interes jest do wspуłpracy w energetycznym zakresie. W tych sektorach nasza wspуłpraca jednoznacznie wychodzi za granice prostego handlu. Zrobiliśmy następny krok w dziedzinie przekazania technologii i organizacji koprodukcji. Dzięki wspуłpracy z Białorusią pojawia się nadzieja, że same potrafimy czynić produkcję z wysokim dodanym kosztem. To jest częścią naszej rewolucji w technologicznym i produkcyjnym wymiarze.Białoruś proponuje Ekwadorowi na korzystnych warunkach stworzyć centrum logistyczne dla przesuwania towarуw. Taką ideę wypowiedział Aleksandr Łukaszenko na rokowaniach z Rafaelem Korrea Delgado.
Prezydent Białorusi odznaczył, że centrum logistyczne mogłoby pracować na Rosję, Ukrainę, państwa Bałtyckie i inne kraje Unii Europejskiej. Aleksandr Łukaszenko podkreślił, że Białoruś proponuje Ekwadorowi nie tylko wspуłpracę w handlu, ale i gotowa stwarzać koprodukcje i nauczać fachowcуw: “Możemy nie tylko dostarczać wam gotowe wyroby, a razem ich czynić, zabezpieczać wasze potrzeby i razem handlować w sąsiednich krajach. My gotowi jesteśmy przekazywać wam technologie i wykształcać ludzi w Ekwadorze posiadać te technologie”.
Przy czym Aleksandr Łukaszenko podkreślił, że Białoruś w żadnym wypadku nie prosi, żeby przy wyborze na korzyść białoruskich towarуw czy partnerуw Ekwador ustępował swoimi interesom. “Chcemy z wami wspуłpracować na rуwnoprawnej podstawie, wygrywać w rуwnej konkurencyjnej walce” — oświadczył Prezydent Białorusi.
Aleksandr Łukaszenko odznaczył, że duża część tego, co proponuje się Ekwadorowi, już zrealizowane w Wenezueli, a toż jest możliwość popatrzeć na konkretne wzorce, wyniki wspуłpracy i podjąć uzasadnioną decyzję.

Wieniamin Мiszin
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости и статьи