Dokument w nowoczesnej wersji

Rząd uchwalił projekt stworzenia banku danych elektronicznych paszportów towarów
Rząd uchwalił projekt stworzenia banku danych elektronicznych paszportуw towarуw.

Tyle wiekуw minęło od momentu wynalezienia papieru, a nadal zostaje niezmiennym atrybutem naszego życia. Warto jednak przyznać: stopniowo odchodzą w niepamięć listy w kopertach, miłośnicy literatury pięknej coraz częściej czytają poezję i prozę na monitorze komputera, przechodzą na formę elektroniczną gazety i tygodniki. Ale to wcale nie znaczy, że papierowe nośniki znikają na zawsze i nieodwracalnie. Podobna sytuacja powstała z elektronicznym obrotem dokumentуw i towarуw: nowoczesne technologie robią bardziej komfortowym nasze życie, w tym działalność produkcyjną. Czy łatwo jest jednak zrzeknąć się starych przyzwyczajeń?
Na Białorusi kwestia automatyzacji procesуw biznesowych nie jest przypadkowa i niespodziewana. Precyzyjnie wybudowane systemy pomagają już zoptymizować procesy wewnętrzne w firmach, rozwijać technologie magazynowania i logistyki, przyśpieszyć dostawy towarуw konsumentom. Konsekwencje obserwowania tego wszystkiego z boku mogą być nieprzyjemne: nie zdążymy dostosować się do formatu światowego handlu — zostaniemy w tyle.
W Centrum Systemуw Identyfikacji poinformowano, że niedawno rząd Białorusi rozpatrzył i uchwalił projekt stworzenia w kraju banku danych elektronicznych paszportуw towarуw. Platformą do realizacji idei jest założenie nowego zasobu informatycznego “Bank elektronicznych paszportуw towarуw”. “Jeśli zaplanowane prace będą realizowane od początku roku, do końca 2010 możliwe jest jego wdrożenie na dużą skalę — uważa dyrektor techniczny Centrum Systemуw Identyfikacji Genadiusz Wołnisty. — Czeka nas bardzo poważna praca, lecz ukształtowana baza technologiczna pozwoli w przyszłości zrezygnować z papierowych dokumentуw i przejść na elektroniczny obrуt”. Przewiduje się, że kolejnym etapem zostanie stworzenie korporacyjnych, resortowych, branżowych i państwowych sieci przesyłowych i systemуw handlu elektronicznego.
Kiedy do tego dojdzie, trudno powiedzieć. Rzeczywiście elektroniczne wersje wypierają papierowe dokumenty, ale całkowite ich zastąpienie nie jest takie łatwe. W krajach rozwiniętych firmy przez lata budowały systemy wewnętrznej automatyzacji, co sprzyjało szybkiemu wdrożeniu dużych systemуw handlu elektronicznego. Eksperci nie wykluczają, że na Białorusi te dwa procesy — wewnętrzny i zewnętrzny — będą rozwijały się jednocześnie. I wcale nie wiadomo co będzie miało przewagę: inicjatywa z gуry czy nieroztropność na dole. Większość instytucji podczas wdrożenia elektronicznego obrotu dokumentуw napotyka typowe problemy: konserwatyzm personelu, jego niechęć do szkolenia, słabą formalizację procesуw biznesowych, trudności z zapewnieniem mocy prawnej elektronicznych dokumentуw. Ponadto pewna część świata na zewnątrz będzie miała formę papierową, dlatego nie obejdzie się bez dublowania informacji, a to przekłada się na dodatkowe koszty.
Aktualnie na Białorusi zautomatyzowane systemy informatyczne powstają w ramach programуw rządowych. Jeden z takich systemуw to “Sieć dystrybucyjna Ministerstwa Rolnictwa i Żywności”. Według Genadiusza Wołnistego obsługuje wspуlną a zarazem komercyjnie niezawisłą działalność 90 przedsiębiorstw branży rolniczej. Ponadto w sieci pracuje około 70 partnerуw handlowych. System praktycznie online śledzi przepływ ponad 32 tysięcy wyrobуw do 94 punktуw handlowych. Za ile lat takie projekty będą obejmowały wszystkie podmioty gospodarcze, pokaże czas. W każdym razie poziom rozwoju technologii informatycznych w kraju zapowiada takie zmiany.

Tatiana Kozłowicz
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter