Беларусь Сегодня

Минск
+20 oC
USD: 2.07
EUR: 2.33

Dla wygody sąsiadów

Punkty uproszczonego przekraczania granicy utworzone będą na granicy białorusko-litewskiej
Na biaіorusko-litewskiej granicy utworzone bкd± punkty uproszczonego przekraczania granicy dla obywateli, zamieszkaіych na przygranicznym terenie. O¶wiadczyі to na konferencji prasowej Paсstwowego Komitetu Wojsk Granicznych
Jak wynika ze sіуw prezesa komitetu Aleksandra Pawіowskiego, obecnie kwestia ta znajduje siк w stadium zbadania. Komisja Europejska potwierdziіa wstкpnie, їe te przej¶cia zorganizowane bкd± dla obywateli zamieszkaіych w promieniu nie wiкcej niї 30 km od granicy biaіorusko-litewskiej. Na ¶wiкta Boїego Narodzenia i w Sylwestra, tak samo jak w ubiegіym roku, mieszkaсcy przygranicznych rejonуw Litwy i Biaіorusi bкd± mogli odwiedziж swoich krewnych. Po otwarciu nowych punktуw uproszczonego przekraczania granicy bкd± oni stale mieli tak± moїliwo¶ж, zaznaczyі gіowa biaіoruskich wojsk granicznych. On rуwnieї poinformowaі, їe przed czerwcem 2006 roku Biaіoru¶ skoсczy prace dotycz±ce demarkacji i zaіatwienia formalno¶ci prawnych na caіym nadbaіtyckim odcinku granicy o dіugo¶ci 850 km. Juї ustawiono znaki graniczne i wszystkie niezbкdne elementy infrastruktury. Obecnie pozostaіo do zagospodarowania okoіo 100 km na іotewskim odcinku granicy oraz maіe odcinki na jeziorach, gdzie na linii granicy wystawia siк boje.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи