Dźwięk skrzypiec i głos fletu

Klasa mistrzowska, poświęcona interpretacji muzyki epoki baroku, odbyła się w Białoruskiej Państwowej Akademii Muzyki. Jest ona częścią projektu “Akademia Orkiestrowa XVIII wieku”
Pod batut± dyrygenta Dmitryja Zubowa, kierownika zespoіu “Soli¶ci kameralni Miсska”, studenci przygotowali program obejmuj±cy utwory Hдndla, Bacha, Zelenki, Telemanna. Publiczno¶ж sіuchaіa tych utworуw na koncercie, ktуry odbyі siк w Sali koncertowej Akademii Muzyki. Wyst±pili tu rуwnieї soli¶ci-muzycy, specjali¶ci tak zwanego historycznie zorientowanego kunsztu wykonania: Hans Joachim Fus — wykіadowca Wyїszej Szkoіy Muzyki w niemieckim mie¶cie Schtutgarcie (flet trawerso, blok flet), Nazar Kuїuchar — solista Moskiewskiej filharmonii i wykіadowca Moskiewskiego konserwatorium (skrzypce barokowe) oraz Dmitryj Sokoіow — wykіadowca kolegium imienia Rymskiego-Korsakowa w Sankt Petersburgu i Moskiewskim Konserwatorium (wiolonczela barokowa). Pod ich kierownictwem odbyіy siк rуwnieї indywidualne klasy mistrzowskie dla skrzypkуw, altystуw, wiolonczelistуw, flecistуw.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter