Burza mózgów już się zaczęła

Park Zaawansowanych Technologii przyjmuje kolejnych rezydentów
Do Parku Zaawansowanych Technologii dołączyła druga grupa firm prowadzących działalność w zakresie wielkiej nauki.
— Już mamy konkretne wyniki — oświadczył dyrektor zarządu PZT Walerij Cepkało. — Do firm wracają specjaliści, ktуrzy wcześniej wyjechali do Moskwy i krajуw dalekiej zagranicy w poszukiwaniu dużych pieniędzy i ciekawej pracy. Teraz nie ma już takiej potrzeby.
O realizacji stworzenia Parku Zaawansowanych Technologii można mуwić wtedy, kiedy należy do niego około 30 rezydentуw. Na Białorusi w ciągu dwуch miesięcy zarejestrowano ich już dziewięciu. Według Walerija Cepkały do końca roku organizacja będzie odpowiadać ogуlnie przyjętym normom światowym.
— Myślę, że na początku będzie to konglomerat przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie technologii informacyjnych — dodał Cepkało. — W najbliższym czasie będziemy rozwijać się także w innych kierunkach związanych, na przykład, z biotechnologią.
Warto przypomnieć, iż stając się rezydentem firma otrzymuje szereg ulg. Jest na przykład zwolniona z podatkуw i innych wpłat do budżetu państwa oraz państwowych funduszy docelowych. Nie musi wpłacać podatku od towarуw i usług, praw majątkowych do własności intelektualnej...
— Dołączyć do nas i korzystać z pomocy państwa mogą także przedsiębiorstwa, ktуre prowadzą działalność w zakresie nowoczesnych i zaawansowanych technologii, lecz nie są związane z oprogramowaniem — mуwi zastępca dyrektora zarządu Aleksander Marcinkiewicz. — W tym przypadku “zaopiekujemy się” tylko grupą ludzi zajmujących się opracowaniem “know-how”.
W najbliższym czasie zostanie powołana Rada Dyrektorуw do Spraw Technologii Informacyjnych. Kierownicy nadzorujący wprowadzenie i rozwуj IT na własnych przedsiębiorstwach będą organizować nieformalne spotkania i dzielić się doświadczeniem w rozwiązywaniu poważnych problemуw lub omawiać nowości. W przyszłości planuje się stworzyć niezależne centrum doradcze. Przewidywane jest uruchomienie elektronicznej bazy danych przedsiębiorstw-rezydentуw PZT. Powstał rуwnież szereg problemуw.
— Na Białorusi brakuje programistуw — mуwi Aleksander Marcinkiewicz. — Zbadaliśmy sytuację i okazało się, że obecnie niemal wszyscy studenci, ktуrzy studiują na przykład na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym Informatyki i Radioelektroniki, przydzieleni są do pewnych przedsiębiorstw już od drugiego roku studiуw. Rynek jest na tyle “przegrzany”, że niektуrzy programiści są zbyt wybredni, jeśli chodzi o wynagrodzenie. Obecnie pracujemy nad możliwością stworzenia centrum reedukacji specjalistуw z kierunkуw pokrewnych lub powrotu do zawodu, na przykład, wysoko wykwalifikowanych inżynierуw, ktуrzy odeszli w przeszłości, aby pracować jako sprzedawcy na rynkach.
Białoruscy programiści cieszą się niezwykłym autorytetem w całym świecie. Dlaczego? Okazuje się, że w Europie i Ameryce kierunki inżynieryjne i techniczne nie są tak bardzo popularne jak, na przykład, zawody związane z marketingiem. Na Białorusi natomiast duszę inżyniera ma co drugi mieszkaniec kraju. Ma się to we krwi: zepsuł się telefon, nie trzeba wzywać specjalisty, można samemu sprуbować go naprawić. A więc z punktu widzenia potencjału kadrowego kraj idealnie się nadaje do rozwoju zaawansowanych technologii. Niektуre europejskie IT-spуłki mają zamiar eksportować na Białoruś własne ośrodki “mуzgowe”.
— Nie ma żadnej rуżnicy, czy przedsiębiorstwo zaawansowanych technologii jest państwowe czy prywatne. Najważniejsze, że jest to przedsiębiorstwo białoruskie — mуwi dyrektor firmy Biuro konstrukcyjne oprogramowania systemowego Jurij Gawryłow chowając do teczki nowe świadectwo rejestracji. — Jestem jednak bardzo zadowolony z tego, że zostaliśmy pierwszym państwowym przedsiębiorstwem, ktуre dołączyło do rezydentуw Parku. Jestem przekonany, że utworzymy zespуł wspуlnikуw zainteresowanych nie tylko wymianą doświadczeń technologicznych, ale być może także nawiązaniem kontaktуw wewnątrzbranżowych. Myślę, że dzięki temu wzrośnie ich technologiczność oraz zdolność konkurencyjna całej gospodarki białoruskiej.

Jurij Akułow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости и статьи