Z prędkością lokomotywy

[b]Spółka “Stadler Rail Group” wnosi znaczący wkład w rozwój stosunków między Białorusią i Szwajcarią, powiedział prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko na spotkaniu z dyrektorem generalnym spółki Peterem Spülerem[/b]Aleksander Łukaszenko pozytywnie ocenił realizację inwestycyjnego projektu produkcji kolejowego i miejskiego pasażerskiego transportu elektrycznego, który wdraża na Białorusi “Stadler Rail Group”. To przedsiębiorstwo wspólnie z zarządzającą kompanią holdingu “Biełkommunmasz” zamierzają realizować projekt inwestycyjny poprzez etapową budowę i uruchomienie w ciągu najbliższych czterech lat zakładu i obiektów inżynieryjnej oraz transportowej infrastruktury.
Spуłka “Stadler Rail Group” wnosi znaczący wkład w rozwуj stosunkуw między Białorusią i Szwajcarią, powiedział prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko na spotkaniu z dyrektorem generalnym spуłki Peterem Spьlerem

Aleksander Łukaszenko pozytywnie ocenił realizację inwestycyjnego projektu produkcji kolejowego i miejskiego pasażerskiego transportu elektrycznego, ktуry wdraża na Białorusi “Stadler Rail Group”. To przedsiębiorstwo wspуlnie z zarządzającą kompanią holdingu “Biełkommunmasz” zamierzają realizować projekt inwestycyjny poprzez etapową budowę i uruchomienie w ciągu najbliższych czterech lat zakładu i obiektуw inżynieryjnej oraz transportowej infrastruktury.
“Nawet nie spodziewałem się, że możemy dojść do szybkiego porozumienia z waszą spуłką. Jestem zaskoczony waszą terminowością we wdrażaniu tej produkcji na białoruskiej ziemi. Nie zatrzymamy się w długach, możemy rozwiązać wszystkie pytania postawione przed stroną białoruską” — podkreślił na spotkaniu prezydent Białorusi. Szef państwa zwrуcił uwagę, że to przedsiębiorstwo jest ważne zarуwno pod względem wzrostu eksportu i konsumpcji krajowej.
Aleksander Łukaszenko podkreślił znaczenie faktu, że “Stadler Rail Group” jest jednym z wiodących europejskich producentуw taboru kolejowego. Produkcja z powodzeniem jest eksploatowana w Europie i Stanach Zjednoczonych. Nowoczesne pociągi elektryczne wykonane w Szwajcarii są już znane na Białorusi. W szczegуlności, w 2010 roku ze szwajcarską spуłką, ktуra wygrała przetarg, podpisano umowę na dostawę dla kolei białoruskiej 10 pociągуw elektrycznych dla nowego formatu ruchu pasażerskiego. Teraz wszystkie pociągi obsługiwane są na Białorusi na liniach miejskich i regionalnych.
“Umуwiliśmy się z wami i już rozpoczęliśmy realizację projektu do produkcji w obwodzie mińskim kolejowego oraz miejskiego pasażerskiego transportu elektrycznego — powiedział prezydent. — Spodziewamy się, że już w tym i następnym roku, z tej platformy zaczną wychodzić pociągi i tramwaje produkowane na Białorusi, jakość ktуrych w żadnym wypadku nie powinna być gorsza, niż szwajcarski transport. O ile mi wiadomo, budowa zakładu idzie w normalnym tempie. Jeśli będą jakieś pytania, proszę mуwić mi o tym. Wziąłem budowę zakładu pod osobistą kontrolę”.
Aleksander Łukaszenko podkreślił, że jest gotуw wysłuchać oferty szwajcarskiej strony, aby przyśpieszyć realizację umуw dwustronnych. Prezydent zauważył rуwnież, że to ważny projekt i nie powinno być żadnych opуźnień, hamowania. “Im szybciej wprowadzimy obiekt do eksploatacji, tym szybciej przyniesie korzyść zarуwno szwajcarskiej firmie i Białorusi” — powiedział.
Aleksander Łukaszenko polecił rządowi i kierownictwu białoruskiej kolei niezwłocznie opracować projekt połączenia kolejowego białoruskiej stolicy z Narodowym Lotniskiem Mińsk. “Trzeba popatrzeć na istniejące linie kolejowe, łuki od nich szybko realizować ten projekt, bez zwłoki” — podkreślił szef państwa.
Prezydent uważa, że ​​ to znacznie rozszerzy możliwości lotniska: “Ludzie będą mogli więcej korzystać z usług lotniska, ponieważ dostać się do niego będzie łatwo. Teraz jest to szczegуlny problem”.
Przy tym głowa państwa odznaczył, że wszystko trzeba robić optymalnie, biorąc pod uwagę istniejące linie kolejowe. Trzeba nawet zatrzymać niektуre z projektуw programуw państwowych do skierowania środkуw na zapewnienie ruchu pasażerskiego na lotnisko i z powrotem.
Aleksander Łukaszenko podkreślił, że realizacja projektu w organizacji ruchu z Mińska do lotniska nie potrzebuje tak dużo pieniędzy, jeśli robić to racjonalnie. Możliwe jest, że dostać się do Narodowego Lotniska Mińsk pociągiem elektrycznym można będzie już pod koniec 2014 — na początku 2015 roku.
Z kolei dyrektor generalny szwajcarskiej firmy “Stadler Rail Group” Peter Spьler pozytywnie ocenił realizację na Białorusi projektu inwestycyjnego do produkcji kolejowego i miejskiego pasażerskiego transportu elektrycznego. Wyraził też przekonanie, że do października-listopada tego roku będzie w pełni zbudowany teren przemysłowy do produkcji pociągуw elektrycznych.
Według Petera Spьlera, stoi zadanie, aby do grudnia 2014 roku zrobić pierwsze dwupiętrowe pociągi dla rosyjskiej kolei. Szwajcarski biznesmen podziękował prezydentowi za możliwość spotkania i omуwienia realizacji projektu: “Przyjechałem, aby rozwiązywać problemy”. Zapewnił, że projekt jest dobry i skutecznie się realizuje: “Odczuwamy znaczne wsparcie ze strony rządu i kierownictwa obwodu mińskiego. Dwa-trzy małe problemy, ktуre powstawały po drodze, udało nam się szybko rozwiązać”.
Peter Spьler rуwnież zauważył, że dla spуłki wygranie przetargu, ktуry odbył się w Rosji na dostawę pociągуw elektrycznych, jest bardzo znaczące. “Jesteśmy zadowoleni, że te pociągi będą montowane i produkowane na Białorusi. Myślę, że ten projekt ma wielkie znaczenie rуwnież dla Mińska. Na białoruskim zakładzie będziemy mogli produkować nie tylko pociągi elektryczne, ale także dwupiętrowe pociągi”.
Na spotkaniu zostały szczegуłowo omуwione możliwości poszerzenia wspуłpracy między Białorusią a “Stadler Rail Group”, ktуra jest wzajemnie korzystna.

Włodzimierz Chromow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter