Wymiana intelektami

Na Białoruskim Uniwersytecie państwowym planuje się otworzyć wspólne-białorusko-chińskie studia doktoranckie
Pomysі zaіoїenia wspуlnych studiуw doktoranckich zgіoszono w trakcie negocjacji z przedstawicielami Uniwersytetu Nauki i Technologii miasta Harbin (Chiny). Na spotkaniach, ktуre odbyіy siк w Chinach, wypracowano rуwnieї gіуwne ustalenia, dotycz±ce organizacji wspуlnego przygotowania doktorуw nauk i doktorуw habilitowanych. Przewiduje siк, їe biaіoruscy doktoranci bкd± studiowaж na bazie harbiсskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii.

Chiсska strona zainteresowana jest przygotowaniem specjalistуw wysokiej klasy w dziedzinie technologii informacyjnych, elektroniki, budownictwa i sіuїby zdrowia. Biaіorusini za¶ najbardziej potrzebuj± podwyїszenia kwalifikacji filologуw, historykуw i kulturoznawcуw.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи