W Mińsku przedstawiono raport “Indeks polityki ekonomicznej w sferze małej i średniej przedsiębiorczości: kraje Partnerstwa Wschodniego”

Wszystko poznaje się w porównaniu

W Mińsku przedstawiono raport “Indeks polityki ekonomicznej w sferze małej i średniej przedsiębiorczości: kraje Partnerstwa Wschodniego”


Na przedsiębiorstwie “Linpak Pekendżyng” (Orsza) wytwarzają nowoczesne opakowania do przechowywania owoców, warzyw, sera i innych produktów

Raport został przygotowany przez ekspertów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz jej partnerów — Komisję Europejską, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz Europejską Fundację Kształcenia (ETF). Znacznego rozmiaru dokument pozwala na zrobienie głównych wniosków — w jakim stopniu nasz sektor małego i średniego biznesu odróżnia się od najbliższych partnerów i na jakich momentach państwo musi skoncentrować swoje wysiłki, aby poprawić sytuację w tej dziedzinie. Wiceminister gospodarki Anton Kudasow nazwał niniejszy raport po prostu — narzędzie do analizy porównawczej.

Ambasador Unii Europejskiej na Białorusi Andrea Victorin wyjaśniła istotę przeprowadzanego badania: w 2008 roku został przyjęty ważny dokument zatytułowany “Ustawa Europy o małym biznesie”, który ustawodawczo ustalił 10 różnych wskaźników, charakteryzujących podjęte w państwach-partnerach UE środki w celu wspierania małej i średniej przedsiębiorczości. W rzeczywistości, porównywając z tymi pozycjami, żyje i rozwija się europejski biznes w ostatnich latach. Ale Europejczycy zdecydowali się pójść dalej i te wzorce przymierzyli do swoich najbliższych sąsiadów, czyli do nas. Wyniki otrzymały się, oczywiście, gorsze od europejskich, ale wciąż nie złe. OECD oceniała we wszystkich krajach Partnerstwa Wschodniego — nie tylko na Białorusi, ale także na Ukrainie, w Gruzji, Armenii, Azerbejdżanie i Mołdawii. Ważne jest, że po raz pierwszy takie badania odbyły się w 2012 roku, czyli już istnieje okazja, aby porównywać obecną sytuację z tym, co było wcześniej.

Jakie wnioski zostały dokonane w odniesieniu do Białorusi? Szef programu OECD do spraw poprawy konkurencyjności krajów Eurazji Antonio Somma zauważył, że od poprzedniej oceny w 2012 roku zaobserwowano u nas “niech powolny, ale stały postęp”. Z naszych mocnych stron analitycy wyróżnili, w szczególności, politykę państwową, która ma na celu rozwój sektora prywatnego, znaczące postępy w dziedzinie reformowania ram regulacyjnych i prawnych, rozwój infrastruktury biznesowej i coraz szybsze tempa automatyzacji usług dla biznesu. Odnotowano także dość wysoki poziom umiędzynarodowienia małych przedsiębiorstw, czyli ich rosnącą orientację eksportową. Natomiast wśród oczywistych wad nazwano prawie te same pozycje, na które nieustannie skarżą się nasze stowarzyszenia biznesowe, takie jak konieczność zmniejszenia obciążeń regulacyjnych i podatkowych oraz problemy z dostępem do finansów.


Zgodnie z tradycją, OECD sugeruje w swoim raporcie na potrzebę przeprowadzenia u nas reform w zakresie małego i średniego biznesu, wskazując, że w podobnych warunkach wyjściowych sąsiedzi w Partnerstwie Wschodnim okazali się bardziej zręczni.

— Rozwój małego i średniego biznesu w kraju będzie zależeć od realizacji systematycznych działań na rzecz liberalizacji gospodarki, na przykład, w zakresie regulacji cen, liberalizacji branżowej, wzmocnienia konkurencyjności — dodał Somma. — Konieczne jest stworzenie równych warunków dla pracy małego biznesu i takich samych możliwości dla wszystkich przedsiębiorstw niezależnie od formy własności.

Wśród zalet w OECD także nazwali istnienie prezydenckiej Dyrektywy w sprawie rozwoju inicjatywy przedsiębiorczej i promowania aktywności biznesowej, ale jednocześnie pożalili się, że w kraju, mimo pewnych sukcesów, nie ma jednej strategii rozwoju małego i średniego biznesu. Z tym wnioskiem eksperci, być może, się pośpieszyli. Właśnie w tym momencie, kiedy odbyła się prezentacja raportu, w innej części miasta przechodziło nie mniej ważne dla naszych przedsiębiorców wydarzenie — Rada Ministrów rozpatrywała Program Państwowy rozwoju małego i średniego biznesu na lata 2016-2020.

Aleksander Beńkowskij
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter