Święto na wszystkie czasy

[b]Przemówienie prezydenta na paradzie wojskowej Mińskiego garnizonu w obchodach Dnia Niepodległości Republiki Białoruś 3 lipca 2013 r.[/b]
Przemуwienie prezydenta na paradzie wojskowej Mińskiego garnizonu w obchodach Dnia Niepodległości Republiki Białoruś 3 lipca 2013 r.

Szanowni żołnierze, sierżanci, chorąże i oficerowie!
Drodzy weterani!
Szanowni wspуłobywatele i goście Białorusi!
Dziś uroczyście obchodzimy najważniejsze święto naszego kraju — Dzień Niepodległości.
W życiu każdego narodu są ważne dnie i wydarzenia, ktуre stają się punktem wyjścia nowego etapu w historii państwa i powodują najwyższe duchowe podniesienie i jedność wszystkich obywateli.
Dla Białorusi takim dniem przełomowym jest dzień wyzwolenia stolicy naszej Ojczyzny — miasta-bohatera Mińska od najeźdźcуw hitlerowskich.
Ta historyczna data z woli Białorusinуw została Dniem Niepodległości, łącząc ze sobą święte słowa — Wolność i Niezależność.
I to nie przypadek. Wolność nie można zdobyć jednym pociągnięciem piуra. Nasza niezależność jest oparta na zasługach pokolenia zwycięscуw, tych, ktуrzy poświęcając najdroższe — swoje życie, przynieśli na naszą ziemię długo oczekiwaną wolność.
Białoruś pierwsza spotkała wiarołomny cios agresora. Bohaterski opуr naszego narodu zaczął się od pierwszych minut wojny pod murami twierdzy brzeskiej i trwał aż do pełnego wypędzenia wroga z terytorium naszej Ojczyzny.
W ciągu tych lat, Białoruś poniosła największe straty ze wszystkich republik ZSRR i aliantуw. W wyniku nieludzkiego ludobуjstwa kraj stracił jedną trzecią swojej ludności.
Dziś oddajemy hołd wszystkim, ktуrzy przyczynili się do naszego wspуlnego zwycięstwa nad faszyzmem, do wyzwolenia naszej Ojczyzny i całego świata od najeźdźcуw.
Nowe tysiąclecie nie przyniosło ludzkości spokoju i ciszy. Nadal obserwujemy dyktat szeregu krajуw i blokуw wojskowych, ingerencję w sprawy wewnętrzne suwerennych państw, przejaw międzynarodowego terroryzmu.
Jako narzędzia presji są używane nie tylko brutalne metody, ale także dyktat gospodarczy oraz wojny informacyjne.
Sprуbują siły i naszego kraju. Jednak jedność, mądrość i moc narodu białoruskiego wielokrotnie pokazywały: każda prуba destabilizacji sytuacji w naszym kraju nie ma żadnych szans.
Jestem przekonany, że wytrzymamy wszelkie prуby.
Drodzy towarzysze!
Białoruś jest spokojnym i otwartym krajem. Życzymy wszystkim państwom, narodom dobra i pomyślności. Życzliwość i serdeczność — to charakterystyczne cechy naszego charakteru narodowego.
Jesteśmy szczerze oddani przyjacielom i sojusznikom. Zawsze z przyjemnością witamy tych, ktуrzy są gotowi do wspуłpracy z nami, handlu i komunikowania się. Nasz narуd nie cierpi na urojenia wielkości — jesteśmy gotowi, aby słuchać opinii oraz rekomendacji innych ludzi, gdy pochodzą z samego serca.
Ale nie akceptujemy kłamstwa, obłudy i dyktatu.
Pryncypialna pozycja Białorusi jest jasna i twarda — relacje na świecie powinne być oparte na zasadach otwartości, wzajemnego szacunku i panowania prawa międzynarodowego.
Ale najważniejszym fundamentem stosunkуw międzynarodowych jest uczciwość. Dla nas, dla Białorusi, zawsze była i pozostaje podstawą zarуwno polityki wewnętrznej i zagranicznej.
Aby u nikogo nie pojawiło się zamiaru sprуbować naszą siłę, gotowość bojowa białoruskiej armii zawsze musi znajdować się na najwyższym poziomie — na takim, aby nikt nawet nie pomyślał o ataku na nasz kraj.
Nasza granica powinna być otwarta dla wszystkich dobrych gości i szczelnie zamknięta dla każdego intruza i przestępcy, kimkolwiek jest.
Spokуj i porządek na Białorusi jest ogromną wartością i największym osiągnięciem naszego narodu. I wszyscy musimy je ratować i chronić.
Szanowni weterani!
Kłaniam się państwu za bezprecendensową odwagę, za państwa Wielki Wyczyn. Zdobyliście dla nas nie tylko wolność i niezależność. Daliście nam i wszystkim przyszłym pokoleniom Białorusinуw najważniejsze — daliście nam Życie!
Drodzy rodacy!
W tym świętym dla całego narodu bialoruskiego dniu życzę spokojnego nieba, jasnej przyszłości, szczęścia, zdrowia i dobrobytu.
Chwała narodu białoruskiemu, ktуry obronił niepodległość Ojczyzny, robi wszystko w imię dobrobytu naszego ukochanego kraju!
Ze świętem! Z Dniem Niepodległości Republiki Białoruś!
Hurra!
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter