Zgodnie z tradycją w święta Alaksandr Łukaszenka zapalił świecę bożonarodzeniową i wymienił się prezentami z Patriarszym Egzarchą. Wszystkich obywateli prezydent zapewnił, że w kraju zawsze będzie panował pokój.

Wartości Bożego Narodzenia

Zgodnie z tradycją w święta Alaksandr Łukaszenka zapalił świecę bożonarodzeniową i wymienił się prezentami z Patriarszym Egzarchą. Wszystkich obywateli prezydent zapewnił, że w kraju zawsze będzie panował pokój.


BELTA

Kilkadziesiąt tysięcy osób z ro­dzinami szło do cerkwi na świąteczną mszę, wszędzie brzmiały dobre słowa i życze­nia. Boże Narodzenie to jed­nak nie tylko okres życzeń i prezentów.


Składając życzenia prawosławnym chrześcijanom z okazji świąt, Alaksandr Łukaszenka przypomniał o wiecznych wartościach miłosierdziu i współczu­ciu, wzajemnym rozumieniu i tolerancji. Z nimi odradza się tradycja bezintere­sownej opieki nad bliźnimi, udzielania pomocy i wsparcia tym, którzy najbar­dziej potrzebują miłości i miłosierdzia. W święta prezydent przyszedł do Kate­dry Świętego Ducha w Minsku. Alak­sandr Łukaszenka podziękował Kościo­łowi Prawosławnemu za jego pracę na rzecz budowania pokoju na białoruskiej ziemi. Składając najszczersze życzenia z okazji świąt prezydent podkreślił: Mo­żecie liczyć na kraj, władze. Zawsze być pewni, że w naszym państwie będzie po­kój. Gwarantujemy to.


Ten rok nie będzie łatwy, mimo to Alaksandr Łukaszenka jest przekonany, że kraj przetrwa. Zapewni to dobroć i chęć naszego narodu żyć w pokoju na ziemi, którą dał nam Pan Bóg.


Składam życzenia wszystkim Bia­łorusinom, wszystkim naszym przyjacio­łom, braciom, sąsiadom. Życzę im rów­nież pokoju i dobroci, i co najważniejsze pokoju naszemu południowemu sąsiadowi. Myślę, że zrobimy wszystko, by pokój zapanował w duszach i sercach bliskich nam ludzi.


Alaksandr Łukaszenka z młodszym synem Mikałajem zapalił świecę pod obrazem Matki Boskiej Minskiej. Na­stępnie Metropolita Minski i Zasłaŭski Pawieł wręczył prezydentowi Trójrę­ką Ikonę Matki Bożej, przywiezioną ze Świętej Góry Athos. Prezydent przeka­zał w darze Białoruskiemu Kościołowi Prawosławnemu panneau. Przedstawia Świątynię Podniesienia Krzyża w Po­łacku. Panneau wykonano ze srebra w technice wytłaczania. Świątynia Podnie­sienia Krzyża, zbudowana w 1893 roku, jest częścią zespołu Klasztoru Przemie­nienia Pańskiego w Połacku. W tej cer­kwi znajdują się relikwie świętej Jefrasin­ni Połackiej.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter