Turysta na dzień

Agencje Homelszczyzny będą wykorzystywały “urodziny miast” w celach turystycznych
Dotychczas na ¶wiкta miast, dopasowane do wielkich lub okr±gіych dat, w obwodzie Homelskim moїna byіo trafiж albo na zaproszenie wіadz, albo we wіasnym zakresie. Lokalni operatorzy turystyczni postanowili uporz±dkowaж їywioіowo¶ж procesu. Biaіoruskie agencje turystyczne juї dawno opanowaіy zagraniczne wydarzenia kluczowe takie jak karnawaі brazylijski lub Dzieс Miasta w Kijowie, jak rуwnieї nieco nowsze — zorganizowane wycieczki na popularny “Sіowiaсski bazar”. Natomiast regionalne ¶wita na mniejsz± skalк do niedawna nie uwaїano ze peіnowarto¶ciowy produkt turystyczny. Na Homlszczyјnie z inicjatywy zarz±du ds. kultury fizycznej, sportu i turystyki obwodowego komitetu wykonawczego kwestiк tк po raz pierwszy potraktowano aї tak powaїnie. Najwaїniejsze, їe maj± powуd. Homelszczyznк oczekuj± jaskrawe wydarzenia: 850. rocznica Mozyra, 500. rocznica Јojowa.

Przedsiкbiorstwo “Homelobіturyst”, zaіoїone zgodnie z decyzj± obwodowego komitetu wykonawczego, juї oferuje trzy tury jednodniowe. Dyrektor agencji Romualda Miіoszewska mimo nowo¶ci eksperymentu wierzy w powodzenie przedsiкwziкcia. Chociaїby dlatego, їe programy ¶wi±teczne, ktуre przygotowuje siк w miastach, zawieraj± duїo niespodzianek. W Mozyrze zostanie otworzona unikalna ekspozycja historyczna “Gуra zamkowa” oraz bкdzie przeprowadzony miкdzynarodowy festiwal piosenki dla dzieci, Јojew zaproponuje przeksztaіcone muzeum oraz wystкpy estradowe.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости и статьи