Trolejbus zgodnie z rozkładem jazdy

W Mińsku po 69 trasom jeździ ponad 1.000 trolejbusów. Łączna długość sieci trolejbusowej — 521 kilometrów
W Miсsku po 69 trasom jeјdzi ponad 1.000 trolejbusуw. Ј±czna dіugo¶ж sieci trolejbusowej — 521 kilometrуw.
Rosyjscy uczeni doszli do interesuj±cych wnioskуw. Okazuje siк, їe od tego, jak kursuj± ¶rodki komunikacji miejskiej, w 5 procentach zaleїy poziom dochodуw mieszkaсcуw miasta. Marnujemy czas w korkach — czyli tracimy pieni±dze? Zaniepokojeni globaln± automatyzacj± miсscy transportowcy na serio przyst±pili do modernizacji trolejbusуw.

Najpierw w “rogatych” w czasie eksperymentu szoferkach umieszczono czujnik nawigacji GPS (systemu globalnego pozycjonowania). Na komputer dyspozytora przekazywano sygnaі. Przez caіy miesi±c dwa trolejbusy kursowaіy po Miсsku, a specjali¶ci obserwowali na monitorze ich prкdko¶ж, kierunek ruchu, liczbк zatrzymaс na ¶wiatіach itp. Jak wynika z jego sіуw, kaїdy autobus, tramwaj lub trolejbus da siк dosіownie naszpikowaж czujnikami. Do tegoї zautomatyzowany system sterowania bкdzie komunikowaі na przykіad o liczbie pasaїerуw w pojeјdzie lub o zuїyciu pr±du lub paliwa.

— Wdroїenie tych technologii przyczyni siк do ¶cisіego sterowania transportem publicznym, ludzie nie bкd± mкczyж siк czekaj±c na niego na przystankach — opowiada dyrektor zajezdni trolejbusowej nr 4 Aleksander Timofiejew — A je¶li trolejbus zepsuje siк, od razu dowiemy siк i skierujemy na liniк dodatkow± maszynк. Wygodnie! Je¶li co¶ siк stanie, kierowca bкdzie mуgі nie wysiadaj±c z szoferki skontaktowaж siк z dyspozytorem lub wezwaж pogotowie, je¶li, na przykіad, kto¶ z pasaїerуw poczuje siк јle.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи