Tradycja być w awangardzie

[b]Idea o ogłoszeniu młodzieżową budową budowę Białoruskiej ASE znalazła wspieranie na najwyższym poziomie [/b]
Idea o ogłoszeniu młodzieżową budową budowę Białoruskiej ASE znalazła wspieranie na najwyższym poziomie

O taka ona, młodzież białoruskaNa forum “Tradycji. Młodzież. Przyszłość” głowa państwa obiecał, że w najbliższym czasie na spotkaniu z Prezydentem Rosji Włodzimierzem Putinym oni rozpatrzą tę inicjatywę, ponieważ BiełАSE będzie sprowadzała się przy wspуłudziale rosyjskich fachowcуw. A w ogуle Prezydent Białorusi doradza młodzieży nie szukać szybkich i lekkich pieniędzy, a konsekwentnie domagać się wszystkiego własnym rozsądkiem i pracą. Według słуw Prezydenta, składniki prawdziwego profesjonalizmu to nie tylko umiejętności i doświadczenie, ale i głębokie wiedze i powołanie, co wychodzi za granice wąskiego przedmiotowego obwodu, do wybranego zawodu, co daje zdolność oryginalnie myśleć, i twуrcze olśnienie, co rodzi genialne idei i odkrycia. Aleksandr Łukaszenko zaproponował ogłosić 2015 rok w Białorusi Rokiem młodzieży. Jak odznaczył Prezydent, dziś często z żalem czy goryczą mуwią, że wspуłczesne młode pokolenie stało się pragmatyczne. “Mi zdaje się, że to nie wyżej niż znak czasu. Przy czym nie mogę jednoznacznie powiedzieć, ktуry właśnie znak — plus czy minus, — powiedział Aleksandr Łukaszenko. — Przecież pragmatyzm oznacza nie tylko korzyść i egoizm. On ma i drugie strony — trzeźwy pogląd na życie, wolność od iluzji i uczucie odpowiedzialności za swoją teraźniejszość i najważniejszą przyszłość”.
Prezydent odznaczył, że ktokolwiek, kto chce zarobić na Białorusi, może to zrobić. “Na dowolny smak można znaleźć pracę, warto tylko zechcieć” — powiedział głowa państwa. On przyzwał młodzież nie stawiać od razu dla się celem otworzyć firmę i być tam kierownikiem. Prezydent odznaczył, że być biznesmenem nie tak łatwo, jak może zdawać się na pierwszy rzut oka młodzieży, i nie każdemu to dano. “Otrzymaliście zawуd — sprуbujcie go na smak. Nie kwapcie się rzucać”.
Aleksandr Łukaszenko podkreślił, że w pracy z młodym pokoleniem państwo opiera się na Białoruski republikański związek młodzieży jak na czołową drużynę, co jednoczy prawie pуłmiliona osуb, czyli piątą część młodzieży kraju. “Absolutnie nie ukrywamy tego, że stawiamy przed BRZM ideologiczne i polityczne zadania — powiedział głowa państwa. — Lecz te zadania są związane nie z przekształceniem jego członkуw na czyjeś “jastrzębie” czy “skołуw”. A przede wszystkim — z kształtowaniem z młodych ludzi patriotуw naszego kraju”. Aleksandr Łukaszenko wspomniał rуwnież projekt BRZM “100 idei dla Białorusi”. Na myśl Prezydenta, teraz zasadniczo ważnie udowodnić perspektywne opracowania do wprowadzenia, skierowawszy na te cele zasoby Akademii nauk i innowacyjnych funduszуw ministerstw. Głowa państwa powierzył NAN Białorusi i rządowi wybrać z dziesiątek bardziej najperspektywnoejszych idei, ktуre można zacząć realizować w najbliższym czasie.
Białoruska młodzież musi na zawsze zaszczepić sobie immunitet do destruktywnych radykalnych ideologii; oświadczył Aleksandr Łukaszenko na młodzieżowym forum “Tradycji. Młodzież. Przyszłość”.
Według słуw Prezydenta, przeciw rewolucjom i wstrząsom występuje cała historia Białorusi. “W ubiegłym stuleciu nasz narуd wyczerpał limit na wojny, rewolucje i wstrząsy” — odznaczył głowa państwa, dodawszy, że żadnemu pokoleniu Białorusinуw nie udawało się przeżyć życie spokojnie i bezpiecznie. “I chociaż młodości zawsze właściwie wymagać radykalnego łamania i bezzwłocznych przemian, przyzywam was zamyślić się nad lekcjami historii. Czy przynosiły wstrząsy komuś szczęście? Nie, one niosły z sobą tylko zamieszanie w rozumach, nieszczęścia i rozprzężenie. I nigdy, podkreślam, nigdy nie obywały się bez krwi” — powiedział Aleksandr Łukaszenko.
W związku z tym Prezydent wspomniał o Pałacu niezależności jak symbolu białoruskiej państwowości. On odznaczył, że ta budowla jest zbudowana siłami białoruskich specjalistуw z ojczystych materiałуw i jest wcieleniem tego, na co są zdolni Białorusini.

Wasyl Charitonow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter