Szlaki tekstyliów

Białoruś omówiła z Unią Europejską warunki handlu tekstyliami
Biaіoru¶ omуwiіa z Uni± Europejsk± warunki handlu tekstyliami

Biaіoru¶ omуwiіa z Uni± Europejsk± warunki handlu tekstyliami w roku 2006, powiedziano naszemu korespondentowi w Ministerstwie spraw zagranicznych. Zdaniem biaіoruskiej strony, je¶li kwoty na dostawy tekstyliуw do krajуw UE nie bкd± zlikwidowane, to dla “wraїliwych” pozycji (jest ich okoіo 5) musz± one zostaж zwiкkszone przynajmniej o 30%. Poza tym Komisja Europejska uwaїa, їe ograniczenia ilo¶ciowe na tekstylia importowane z Biaіorusi nie wolno zwiкkszaж. Przy tym moїliwo¶ж zwiкkszenia zakresu dostaw wyrobуw na razie nie jest rozpatrywana. Ostateczna decyzja ma zapa¶ж przed koсcem roku.

“Gіуwn± funkcj± kwot jest obrona rynku wewnкtrznego. Ale eksport biaіoruskich tekstyliуw nie przekracza 1% w і±cznym zakresie eksportu z trzecich krajуw do Unii Europejskiej, dlatego dostawy biaіoruskich wyrobуw nie mog± wyrz±dziж їadnej szkody gospodarczej zakіadom branїy wіуkienniczej” — uwaїa siк w MSZ Biaіorusi.

Z і±cznego zakresu produkowanych w kraju tekstyliуw okoіo 40% eksportuje siк na rynek krajуw UE. Najwiкcej dostarcza siк do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Wіoch, w¶rуd nowych krajуw UE — do Litwy, Czech, Јotwy, Sіowenii, Wкgier, Polski.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter