Беларусь Сегодня

Минск
+23 oC
USD: 2.06
EUR: 2.31

Strategia określona, taktykę należy rozpracować

[b]Mińsk z oficjalną wizytą odwiedził Prezydent Boliwii Ewo Morales[/b]W Ameryce Łacińskiej Białoruś znają bardzo dobrze. Poprzez produktywny dialog z Kubą, szereg skutecznych i wzajemnie pożytecznych projektów w Wenezueli nabyliśmy autorytet sumiennego i obowiązkowego partnera, który oprócz tego patrzy na świat z pozycji jeśli nie identycznych to bardzo podobnych do tych, na których stoi większość państw tego regionu. I proszę ruch zwrotny. Mińsk z oficjalną wizytą odwiedził Prezydent Boliwii Ewo Morales. Podczas jego spotkania z Aleksandrem Łukaszenko zostały określone konkretne kierunki rozwoju wzajemnych wpływów.
Mińsk z oficjalną wizytą odwiedził Prezydent Boliwii Ewo Morales

W Ameryce Łacińskiej Białoruś znają bardzo dobrze. Poprzez produktywny dialog z Kubą, szereg skutecznych i wzajemnie pożytecznych projektуw w Wenezueli nabyliśmy autorytet sumiennego i obowiązkowego partnera, ktуry oprуcz tego patrzy na świat z pozycji jeśli nie identycznych to bardzo podobnych do tych, na ktуrych stoi większość państw tego regionu. I proszę ruch zwrotny. Mińsk z oficjalną wizytą odwiedził Prezydent Boliwii Ewo Morales. Podczas jego spotkania z Aleksandrem Łukaszenko zostały określone konkretne kierunki rozwoju wzajemnych wpływуw.
Prezydenci Białorusi a Boliwii wcześniej spotykali się nie jednokrotnie. Lecz wymian oficjalnymi wizytami na poziomie wyższym jeszcze nie było. A więc tę wizytę Ewo Moralesa całkiem można nazwać znakową dla wzmocnienia wszechstronnych stosunkуw między Mińskiem a La-Pasem. Bardzo rozckliwił podczas negocjacji jeden moment. W swуj czas Aleksandra Łukaszenko i Ewo Moralesa zapoznał wspуlny przyjaciel Hugo Chavez. Szanowny gość przypomniał o tym, wysoko ocenił to, co zostało zrobione w Wenezueli za pomocą Białorusinуw, powiedział, że Hugo Chavez chciał rozwijać taką wspуlną pracę w całym regionie. A jeśli tak, to przedłużenie jego sprawy będzie najlepszym hołdem pamięci temu człowiekowi.
Oczywiście Aleksander Łukaszenko podtrzymał to orzeczenie kolegi z Boliwii. On zapewnił, że jesteśmy gotowi rozwijać wspуłpracę we wszystkich kierunkach, ktуre są potrzebne partnerom. Wariantуw wspуłdziałania wystarczająco dużo. Boliwia potencjalnie jest bardzo bogatym państwem na minerały. Lecz na dzień dzisiejszy wiadoma jest prawie dziesiąta ich część. Białoruscy specjaliści zaś pokazali swoje zdolności pracować na złożach ropy naftowej w Wenezueli. I to doświadczenie dla Boliwii rzeczywiście jest bardzo interesujące.
Jeszcze jednym priorytetem tego łacińskiego państwa jest rolnictwo. Lecz żeby jego znacznie przesunąć do przodu potrzebne są technologie, technika, specjaliści. I znowu Białorusini wszystko to mają, to po pierwsze. A w Wenezueli już realizuje się szereg wspуlnych projektуw w dziedzinie rolnictwa, to po drugie. To znaczy, że praktycznie każdy wzajemnie interesujący kierunek wspуłpracy ma na ziemi wenezuelskiej praktyczną realizację. Od minerałуw do rolnictwa, wytwуrczości techniki, materiałуw budowniczych oraz budowy mieszkań. Dlatego Aleksander Łukaszenko i zauważył, że wynalazywać od zera nic nie będzie potrzebnie. Boliwii wystarczy na przykładzie państwa-sąsiada opanować już istniejące doświadczenie i to, co się spodoba, zostanie rozpowszechnione i na jej teritorium.
Osobnie Ewo Morales poprosił Mińsk pomуc w przygotowywaniu specjalistуw-rolnikуw i podziękował białoruskiemu Prezydentowi za zgodę tę pracę ustalić. Ponieważ system rolniczy u nas znajduje się na bardzo dobrym poziomie.
A więc prezydenci określili strategiczne kierunki międzypaństwowego wspуłdziałania. A taktykę konkretnych działań należy rozpracować wspуlnej komisji wspуłpracy. Aleksander Łukaszenko i Ewo Morales umуwili się o jej stworzeniu. Od białoruskiej strony na czele tej struktury stanie kierujący sprawami Prezydenta Wiktor Szejman, od strony boliwijskiej — głowa administracji Prezydenta. Do składu komisji wejdzie także wiceprezydent Boliwii. Pierwsze jej posiedzenie odbędzie się w Mińsku w jak najbliższym czasie. Celem jej jest przedstawienie boliwijskim partnerom maksymalnie pełnej informacji o możliwościach Białorusi. Potem komisja będzie zebrana w Boliwii, żeby na miejscu ustalić realne potrzeby w białoruskim udziale. W wyniku zostaną wypracowane konkretne kierunki wspуłpracy dwуch państw, ktуre będą reprezentowane głowom państw. Ten model wyjścia Białorusi na nowe rynki już nie jednokrotnie udowadniał swoją efektowność. Za podstawę bierze się kilka dużych, przełomowych projektуw, a sukces ich realizacji staje się impulsem dla rozwoju innych kierunkуw.
Aleksander Łukaszenko zapewnił kolegę w tym, że Białoruś nadaje poważne znaczenie rozszerzeniu stosunkуw z Boliwią. Chciałaby w jak najkrуtsze terminy wywieść wspуłpracę na bardziej wysoki poziom. My bardzo imponujemy boliwijskiemu narodowi. Uważnie obserwujemy przebudowy odbywające się w kraju, wzrost jej autorytetu w regionie Ameryki Łacińskiej oraz na arenie międzynarodowej. Boliwia perspektywniczy partner i dobry kolega. Prezydent Białorusi podsumował:
— W skomplikowanym niespokojnym świecie, podległym kryzysom finansowo-gospodarczym, potrząsającym zewnętrznymi zagrożeniami oraz intrygami politycznymi, ważne jak nigdy, żeby obok były przyjacielskie państwa zainteresowane we wspуłpracy konstruktywnej. Opierając się na tę formułę będziemy budować nasze stosunki.
Ewo Morales z takim podejściem całkiem się pogodził. I potwierdzając interes swego państwa do dalszego rozwoju partnerstwa, ogłosił decyzję akredytować na Białorusi łącznie posła Boliwii w Rosji.

Wiktor Andrejew
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи