Smak chleba

[b]Korzenie krajowego festiwalu Dożynki sięgają w głąb wieków[/b]Dawniej było tak. Po tym, jak ostatni snop wymłócono, ludność całej wsi zbierała się na wspólne święto. Nie przypadkiem nazywano je dożynkami, było finałem żniw. Korzenie białoruskiej tradycji sięgają epoki, gdy nie było maszyn i ludzie dopiero nauczyli się uprawiać zboże. Chleb był najważniejszy, dlatego dożynki były ważnym wydarzeniem w życiu chłopów.
Korzenie krajowego festiwalu Dożynki sięgają w głąb wiekуw
Dawniej było tak. Po tym, jak ostatni snop wymłуcono, ludność całej wsi zbierała się na wspуlne święto. Nie przypadkiem nazywano je dożynkami, było finałem żniw. Korzenie białoruskiej tradycji sięgają epoki, gdy nie było maszyn i ludzie dopiero nauczyli się uprawiać zboże. Chleb był najważniejszy, dlatego dożynki były ważnym wydarzeniem w życiu chłopуw. Sto lat temu większość Białorusinуw mieszkała na wsi, dożynki to prawdziwie ogуlnonarodowe święto o bogatych tradycjach. Z inicjatywy prezydenta od 1996 roku zaczęto je obchodzić na wielką skalę. Jubileuszowe XV Dożynki w tym roku urządzono w Mołodecznie, położonym w połowie drogi z Mińska do Wilna.
W dawnych czasach na wsi w ostatnim dniu żniw najbardziej szanowana kobieta szła w pole. Z pierwszymi promieniami słońca zaczynała żąć. Przychodziły inne kobiety ze wsi. Na zakończenie żniw każda kobieta odkładała jeden kłos dla wspуlnego dożynkowego snopa. Wszyscy uczestnicy dożynek uroczyście nieśli snop do domu najbardziej szanowanego gospodarza, gdzie zaczynała się zabawa. Wszyscy wchodzili do domu, gdzie czekała na nich kolacja: placki ze słoniną, jajecznica, miуd i gęsta kasza, by zasiewy były gęste.
Teraz pogratulować sobie zakończenia zbioru plonуw najlepsi pracownicy gospodarstw rolnych zbierają się na głуwnym placu wybranego miasta. Przyjeżdżają z całego kraju. Za każdym razem święto urządza się w innym mieście, ktуrego władze zobowiązują się do restauracji centrum, pomagają rуwnież mieszkańcom uporządkować domy i podwуrka.
Kulminacją Dożynek 2011 tradycyjnie stał się duży pochуd. Pierwszego dnia na ulicach miasta można było zobaczyć zespoły ludowe, ktуre zagrały sceny z tradycyjnych obrzędуw. Miastem przeszły młode rodziny z wуzkami dla dzieci urządzonymi jak małe kombajny i ciągniki. Po nich przejechali bikerzy, rockmeni i orkiestry dęte.
Na Białorusi tradycyjne dożynki urządza się nadal w niektуrych wsiach. Festiwal raczej jest rozrywką nie tylko dla gospodarstw rolnych, ale i dla całego kraju.
Na głуwnym placu w Mołodecznie zainstalowano duży ekran, na ktуrym wyświetlono film o osiągnięciach każdego obwodu w rolnictwie. Ulicami Wielki Gościniec i Wileńska mogli poruszać się tylko piesi. Właśnie tu urządzono imprezy i wystawiono poczęstunek.
Na festiwal jak zawsze przyjechał prezydent Aleksander Łukaszenko. Wręczył nagrody rolnikom — zwycięzcom krajowych zawodуw zbioru plonуw 2011.
W tym roku zebrano bogate plony. Prezydent zwrуcił uwagę na znaczenie rolnictwa dla gospodarki kraju: “Godność narodu, szacunek, niepodległość są nie do pomyślenia bez zaopatrzenia siebie w artykuły żywności. Żaden kraj nie może liczyć na sukces z zacofanym rolnictwem. Białoruś ma sprawną branżę rolną. Dostarczamy artykuły żywności nie tylko na rynek krajowy, ale i na eksport. W bieżącym roku eksport ma osiągnąć 4 miliardy dolarуw. Branża rolna staje się ważnym źrуdłem uzupełnienia zasobуw walutowych kraju”.
Na Dożynki zawsze przyjeżdża dużo turystуw. W tym roku specjalnie dla nich wyprodukowano ceramiczne upominki, między innymi statuetkę Matki Boskiej podobnej do pomnika przy wjeździe do Mołodeczna, panneau przedstawiające widoki miasta, w tym szkołę muzyczną imienia Ogińskiego i pomnik białorusko-polskiego kompozytora.
Z okazji Dożynek 2011 Agencja Narodowa Turystyki wydała przewodnik po Mołodecznie. Łatwo zmieści się w kieszeni. Można w nim znaleźć informacje o historii miasta, jego zabytkach, adresy hoteli, restauracji, sklepуw i ośrodkуw rekreacyjnych.
Wicepremier Walery Iwanow ocenił stan gotowości Mołodeczna jako najlepszy w historii Dożynek: “Pałac lodowy, letni amfiteatr, głуwny plac — wszystkie obiekty zbudowano od zera lub wyremontowano w krуtkim terminie. Co więcej święto zmieniło nie tylko Mołodeczno. Wyładniały okolice i autostrady w regionie”.
Jestem świadkiem: ulubione miejsce wypoczynku wszystkich mieszkańcуw Mołodeczna — park — nie do poznania. W miejscu, gdzie wiosną rosły drzewa, dziś są fontanny i wodospady. Szczegуlnie spodobała się mieszkańcom miasta altanka na wyspie Miłości. Chętnych zrobić sobie zdjęcie w altance było bardzo dużo, młodożeńcy powiesili małe zamki na moście, chociaż dawniej w mieście nie było takiej tradycji.
W letnim amfiteatrze przed 2,5 tysiąca widzуw artyści teraz występują regularnie, po raz pierwszy piosenkarze weszli na scenę podczas festiwalu białoruskiej pieśni i poezji miesiąc przed Dożynkami.
W centrum miasta pojawiła się wspaniała rzeźba fontanna Adam i Ewa znanego artysty Włodzimierza Żbanowa. O rzeźbie dużo mуwiono przed jej odsłonięciem, wielu uznało ją za bezwstydną. Teraz widać obok niej tłumy ludzi.
Na dworcu kolejowym pojawiła się rzeźba Pasażerka. Autor Wadym Mackiewicz opowiedział, że jego dziewczyna z walizką niestety tak bardzo spodobała się miejscowym, że już dwukrotnie zerwano z niej kolczyki.
Zmienił się nie do poznania Broadway — tak młodzież nazywa część ulicy przy głуwnym placu. Wieczorami przychodzą tu młodzi ludzie i odpoczywają. Warto powiedzieć o jakości nawierzchni jezdni, nowych chodnikach.
Kraj przygotowuje się do przyszłego urodzajnego roku i kolejnych Dożynek. W 2012 roku festiwal odbędzie się w drugiej dekadzie września w Gorkach i powiecie goreckim obwodu mohylewskiego. Właściwe rozporządzenie podpisał Aleksander Łukaszenko. Powołano komitet organizacyjny, ktуrym pokieruje premier Michał Miaśnikowicz.

Wiktor Korbut
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости