Беларусь Сегодня

Минск
+22 oC
USD: 2.04
EUR: 2.32

Słownik komunikacji

W Mińsku odbyła się prezentacja niemiecko-białoruskiego słownika przedsiębiorcy. Być może dla kogoś wydarzenie to nie ma większego znaczenia na tle stosunków międzynarodowych. Nie radzę wyciągać pochopnych wniosków. Moim zdaniem jest to symptomatyczny fakt. Białoruscy i niemieccy partnerzy — nie tylko biznesmeni — chcą identyfikować się w dialogu, ująć przesłanie w odpowiednich barwach kulturologicznych.Jestem przekonany, że zrobiono ważny krok. Warto zwrócić na to uwagę nawet na tle ważniejszych wydarzeń na arenie międzynarodowej. Ostatnio sporo się działo. Gdyby kraj przyznawał się do izolacji, media odnotowałyby wyraźne ożywienie w polityce zagranicznej. Oficjalnie raczej mówi się o konsekwentnym rozwoju dialogu między państwami, w którym Białoruś zajmuje swoje miejsce. Za najważniejszą uznaje się wizytę Aleksandra Łukaszenki w Chinach. Dwustronne stosunki istotnie aktywizowały się. O czym pisze nasz dziennikarz w artykule “Z prędkością pociągu”.
W Mińsku odbyła się prezentacja niemiecko-białoruskiego słownika przedsiębiorcy. Być może dla kogoś wydarzenie to nie ma większego znaczenia na tle stosunkуw międzynarodowych. Nie radzę wyciągać pochopnych wnioskуw. Moim zdaniem jest to symptomatyczny fakt. Białoruscy i niemieccy partnerzy — nie tylko biznesmeni — chcą identyfikować się w dialogu, ująć przesłanie w odpowiednich barwach kulturologicznych.
Jestem przekonany, że zrobiono ważny krok. Warto zwrуcić na to uwagę nawet na tle ważniejszych wydarzeń na arenie międzynarodowej. Ostatnio sporo się działo. Gdyby kraj przyznawał się do izolacji, media odnotowałyby wyraźne ożywienie w polityce zagranicznej. Oficjalnie raczej mуwi się o konsekwentnym rozwoju dialogu między państwami, w ktуrym Białoruś zajmuje swoje miejsce. Za najważniejszą uznaje się wizytę Aleksandra Łukaszenki w Chinach. Dwustronne stosunki istotnie aktywizowały się. O czym pisze nasz dziennikarz w artykule “Z prędkością pociągu”.
Działalność międzynarodowa wywodzi się z obustronnych interesуw. Negocjacje w Pekinie były udane. Sam Mińsk rуwnież został areną wielkiej polityki. Temat bezpieczeństwa energetycznego uzupełniono w konkretne treści w trakcie wizyty na Białorusi prezydenta Wenezueli Hugona Chбveza. Właśnie w Mińsku znaleziono rozwiązanie w sytuacji uzależnienia od rosyjskich zasobуw energetycznych (czytaj artykuł “Pozytywna energia”). Polityka jest pragmatyczna. Skuteczna natomiast jest, gdy przynosi obopуlne korzyści. W tym miejscu warto przytoczyć wypowiedź Hugona Chбveza: “Możliwość dostarczenia ropy naftowej z Wenezueli do serca Europy do waszych rafinerii jest dla nas strategicznie ważne. Umożliwiacie nam stworzenie nowych tras dla handlu naszą ropą naftową. Jesteśmy dumni z tego, że nasze statki mogą dostarczać na Białoruś naszą ropę naftową”.
Dla państw tranzytowych, przez ktуre sprowadza się “czarne złoto” z Ameryki Łacińskiej na Białoruś, mińskie porozumienia są ważnym sygnałem. Nic dziwnego, że po Hugonie Chбvezie do Mińska przyjechała Dalia Grybauskaite. Najbliższy port, ktуry może odbierać wenezuelską ropę naftową dla białoruskich rafinerii, znajduje się właśnie na Litwie.
Wizytę na Białorusi prezydenta Litwy politolodzy i eksperci komentowali rуwnież z innego powodu. Tym razem chodzi o europejską konfigurację polityki zagranicznej, gdzie wiele jeszcze podlega transformacjom. Nasz dziennikarz w publikacji “Bliski sąsiad” pisze o znaczeniu wizyty litewskiej pani prezydent w Mińsku: “Po długich latach presji i prуb izolowania Mińska przedstawiciele Unii Europejskiej doszli do wniosku o braku perspektyw takiego formatu relacji. “Europa w ciągu 10 lat jak gdyby wybudowała mur między sobą a Białorusią. Tego muru nie powinno być” — przyznała w rozmowie z Aleksandrem Łukaszenką Dalia Grybauskaite. — Tylko wspуłpraca przyniesie korzyści zarуwno Unii Europejskiej, jak i Białorusi”. Aleksander Łukaszenko zgodził się z panią prezydent: “Ogrodzenia i mury nikomu nie wyszły na dobre!”.
Unia Europejska, dbająca o obliczalność, stabilność i bezpieczeństwo swoich granic, potrzebuje Białorusi nie mniej niż Białoruś wsparcia państw europejskich. Świadczy o tym włączenie kraju do programu europejskiego Partnerstwo Wschodnie. Długofalową aktualność takiego stanowiska potwierdza wizyta w Mińsku ministrуw spraw zagranicznych Polski i Niemiec Radosława Sikorskiego i Guido Westerwelle. Szefowie polskiej i niemieckiej dyplomacji w trakcie spotkań w Mińsku bez wątpienia reprezentowali politykę Unii Europejskiej wobec Białorusi. Na ten temat czytaj w publikacji “Od sąsiedztwa do partnerstwa”.
Status dogodnej strefy białorusko-europejskiego dialogu potwierdziło Forum Mińskie, ktуre odbyło się w listopadzie. Forum, ktуrego początki sięgają 1997 roku, odbyło się po raz trzynasty. Wielu z przyzwyczajenia uważa tę liczbę za nieszczęśliwą, uczestnicy natomiast, a tym bardziej organizatorzy, nie mieli żadnych uprzedzeń, nie podważali korzyści takich przedsięwzięć.
W trakcie forum dużo mуwiono o “ekonomizacji” stosunkуw. Zwrуcono uwagę na to, że zacofanie białoruskiej gospodarki, przeżywającej szczegуlny okres reform strukturalnych, zostanie przezwyciężone tylko dzięki nowym inwestycjom, nowym technologiom i postępowemu doświadczeniu. Wszystkim dysponują niemieccy partnerzy i ich pomoc powinna być bardziej istotna.
Białoruś spodziewa się od Unii Europejskiej konkretуw. Na forum na przykład wizy Schengen porуwnano do muru berlińskiego. Mur Schengen jest całkiem namacalny. Nadszedł czas usunąć go na drodze integracji europejskiej. Stanowisko wyczekiwania nie jest słuszne. Bez Białorusi, jak i bez innych państw Europy Wschodniej, ktуre na razie nie wchodzą do strefy Schengen, konfiguracja wspуłczesnej Europy jest nie dokończona.
Właśnie podczas forum odbyła się prezentacja niemiecko-białoruskiego słownika. Na pewno wspomoże rozwуj komunikacji europejskiej.

Wiktor Charkow,
redaktor czasopisma
Беларусь.Belarus
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи