Rozwiązujemy trudne równanie

[b]Nowy rok zawsze nadchodzi wraz z nową nadzieją, marzeniami i konkretnymi planami — rządowymi i prywatnymi. Współczesne państwo dbające o społeczeństwo ma przed sobą perspektywy rozwoju pod warunkiem wyrównania jego interesów i interesów ludzi. Pod warunkiem patriotyzmu urzędników i odpowiedzialności obywateli, jedności duchowej i wspólnego nastawienia na osiągnięcie sukcesu. Niestety we współczesnym świecie obserwujemy przykłady narastania kataklizmów społecznych, waśni, brak szacunku dla innej opinii, różnych kryzysów. Jakie są przyczyny? Rosnąca różnorodność świata, przebudowa technologiczna, wzrost liczby ludności i zmniejszenie zasobów naturalnych. Tak właśnie jest. Większe znaczenie jednak ma dziedzina zarządzania. Podczas posiedzenia prezydent Aleksander Łukaszenko powiedział: “Powinniśmy przedyskutować ważną sprawę, od której zależy wszystko: całe nasze życie, funkcjonowanie gospodarki, jej stan, sukcesy modernizacji, nastrój ludzi — chodzi o kadrę”.[/b]
Igor Ganczerenok, prorektor ds. nauczania, dyrektor Instytutu Kadry Administracyjnej Akademii Zarządzania przy Prezydencie Republiki Białorusi, doktor nauk fizyczno-matematycznych, profesor:
Nowy rok zawsze nadchodzi wraz z nową nadzieją, marzeniami i konkretnymi planami — rządowymi i prywatnymi. Wspуłczesne państwo dbające o społeczeństwo ma przed sobą perspektywy rozwoju pod warunkiem wyrуwnania jego interesуw i interesуw ludzi. Pod warunkiem patriotyzmu urzędnikуw i odpowiedzialności obywateli, jedności duchowej i wspуlnego nastawienia na osiągnięcie sukcesu. Niestety we wspуłczesnym świecie obserwujemy przykłady narastania kataklizmуw społecznych, waśni, brak szacunku dla innej opinii, rуżnych kryzysуw. Jakie są przyczyny? Rosnąca rуżnorodność świata, przebudowa technologiczna, wzrost liczby ludności i zmniejszenie zasobуw naturalnych. Tak właśnie jest. Większe znaczenie jednak ma dziedzina zarządzania. Podczas posiedzenia prezydent Aleksander Łukaszenko powiedział: “Powinniśmy przedyskutować ważną sprawę, od ktуrej zależy wszystko: całe nasze życie, funkcjonowanie gospodarki, jej stan, sukcesy modernizacji, nastrуj ludzi — chodzi o kadrę”.
W ubiegłym roku oprуcz pełnienia obowiązkуw prorektora miałem zaszczyt stanąć na czele Instytutu Kadry Administracyjnej Akademii Zarządzania przy Prezydencie Republiki Białorusi, szczegуlnej instytucji nie tylko ze względu na nazwę, ale i swoje przeznaczenie. Zdajemy sobie z tego sprawę i jesteśmy nastawieni w tym roku na intensywną i ciekawą pracę. Zainicjowaliśmy nowy projekt Szkolna Akademia Zarządzania w szkole średniej Nr 10 w Mołodecznie. Jesteśmy przekonani, że liderem można się urodzić, jak rуwnież zostać nim. Trzeba jednak znaleźć takie osoby, zainteresować zarządzaniem, zafascynować dzieci ciekawymi i ważnymi ideami. W tym roku nasi studenci będą mieli praktykę w czołowej uczelni Rosji — Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym imienia M. Łomonosowa. Z dziekanem Wydziału Zarządzania Państwowego MGU, przewodniczącym Komitetu ds. Szkolnictwa Dumy Państwowej profesorem W. Nikonowem podpisaliśmy umowę o wspуłpracy. Jestem przekonany, że rуwnież przyszła elita Rosji — studenci MGU — podczas praktyki w białoruskiej prezydenckiej akademii, zdobędą ważne umiejętności w zakresie zarządzania. Zamierzamy zrealizować w instytucie nowe programy edukacyjne, w tym międzynarodowe. Rząd elektroniczny, Zarządzanie korporacyjne, Budownictwo euroazjatyckie, Zarządzanie biznesem międzynarodowym — to nie tylko nazwy realizowanych i zaplanowanych programуw magisterskich. Są to rуwnież nowe technologie edukacyjne, metody, eksperci zagraniczni, najlepsze doświadczenie światowe i w efekcie mamy nową jakość wykształcenia w zakresie zarządzania. Wartości państwowe i ludzkie stanowią podłoże rozwoju kompetencji w zakresie zarządzania. Nasi absolwenci powinni posiadać odporność antykorupcyjną i zdolność do jej zachowania w przeciągu całej kariery zawodowej. Podsumujemy wyniki zainicjonowanego przez nas konkursu międzynarodowego esejуw na temat “Wkład Hugona Chбveza w kształtowanie nowego modelu ustroju świata: wielobiegunowego i multicentrycznego”. Może być założony studencki hub regionalny służby państwowej.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter