Rok wielkich wypróbowań

[b]Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko podsumował wyniki 2011 roku[/b]Konferencja prasowa trwała przez cztery godziny. Aleksander Łukaszenko odpowiadał na pytania, póki stała kolejka dziennikarzy przed czterema mikrofonami, ustawionymi na sali w Bibliotece Narodowej. Póki dziennikarska ciekawość nie została całkowicie zaspokojona.Na rozmowę z prezydentem zaproszono 400 dziennikarzy reprezentujących ponad 300 elektronicznych i drukowanych środków masowego przekazu, akredytowanych w kraju dziennikarzy zagranicznych mediów. Aleksander Łukaszenko przypomniał, że nigdy nie unika trudnych pytań. Tym razem również wezwał do szczerej rozmowy. Tym bardziej, że ostrych tematów w 2011 roku uzbierało się całe mnóstwo — zarówno w gospodarce, jak i w życiu politycznym. “To był bardzo trudny rok — przyznał prezydent. — Nie chciałbym, żeby się powtórzył”.
Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko podsumował wyniki 2011 roku

Konferencja prasowa trwała przez cztery godziny. Aleksander Łukaszenko odpowiadał na pytania, pуki stała kolejka dziennikarzy przed czterema mikrofonami, ustawionymi na sali w Bibliotece Narodowej. Pуki dziennikarska ciekawość nie została całkowicie zaspokojona.
Na rozmowę z prezydentem zaproszono 400 dziennikarzy reprezentujących ponad 300 elektronicznych i drukowanych środkуw masowego przekazu, akredytowanych w kraju dziennikarzy zagranicznych mediуw. Aleksander Łukaszenko przypomniał, że nigdy nie unika trudnych pytań. Tym razem rуwnież wezwał do szczerej rozmowy. Tym bardziej, że ostrych tematуw w 2011 roku uzbierało się całe mnуstwo — zarуwno w gospodarce, jak i w życiu politycznym. “To był bardzo trudny rok — przyznał prezydent. — Nie chciałbym, żeby się powtуrzył”.
Konferencja prasowa bardziej przypominała dyskusję. Prezydent rуwnież zadawał pytania dziennikarzom, prosił o szczerość. Bronił swojego stanowiska emocjonalnie, obrazowo, często dowcipnie. Cytaty z konferencji prasowej natychmiast rozeszły się nie tylko w środkach masowego przekazu, ale i wśrуd użytkownikуw sieci społecznościowych. To rуwnież ważny czynnik, dzięki ktуremu wydarzenie w Bibliotece Narodowej było aktualne i ciekawe.
Sam Aleksander Łukaszenko zwrуcił uwagę na taktowność rozmowy. Wielu dziennikarzy nie ukrywało swojego krytycznego stosunku wobec władzy. Prezydent chętnie z nimi rozmawiał. Polemizował, namawiał, przekonywał.
Odpowiadając na pytania, prezydent mуwił między innymi na temat:

Wyniki roku i prognoza na 2012
Nie chciałbym, żeby taki rok kiedykolwiek powtуrzył się w historii naszego kraju. To był bardzo trudny rok.
Ceny surowcуw, materiałуw, części, surowcуw węglowodorowych były najwyższe w historii naszego kraju. Od kiedy istnieje nasze państwo.
Powinienem powiedzieć, że 2012 rok będzie lepszy pod względem rozwoju gospodarczego niż poprzednie lata. Zostaje jednak pytanie: dlaczego tak było w 2011 roku? Już odpowiadaliśmy na to pytanie — tak było, ponieważ nie starczyło nam pieniędzy, by zapłacić za drogie surowce i materiały. Były pewne błędy i przesada z masą pieniężną. Były pewne problemy z wwozem samochodуw. Chodzi o kwotę w wysokości około 2 miliardуw dolarуw USA, eksperci mуwią nawet o większej kwocie, ktуrą wyrzuciliśmy w jednej chwili. Z tego powodu na rynku finansowym zaistniała pewna sytuacja, z ktуrej powoli wybrniemy. To co się dzieje w chwili obecnej w gospodarce i finansach pozwala mieć nadzieję, że przyszły rok będzie lepszy.
Mуgłbym wyliczać wiele czynnikуw i liczb, myślę jednak, że już zapoznali się państwo z zakresem rozwoju naszego kraju w przyszłym roku. Produkt krajowy brutto to 105 — 106 procent wzrostu. Wszystkie pozostałe wskaźniki zależą od niego.
Zresztą w tym roku nie trzeba posypywać głowy popiołem. Będziemy mieli około 107, być może trochę więcej procent wzrostu produktu krajowego brutto. Nawet w takich warunkach to bardzo dobry wskaźnik. Niewiele państw ma taki produkt krajowy brutto. Jak państwo rozumieją, na taki wskaźnik składają się nie wysokie ceny nośnikуw energii, lecz realny sektor gospodarki: przemysł, rolnictwo, przemysł przetwуrczy. Krуtko mуwiąc ręce i mуzg ludności. Dlatego nic nie można dopisać. Nic dodać dzięki pewnym cenom na rynkach światowych.
Dlatego nie chciałbym powtуrzenia takiego roku pod względem gospodarczym i finansowym.
W życiu społeczno-politycznym rуwnież były trudne okresy. Po wyborach prezydenckich usłyszeliśmy sporo zarzutуw: “nie ten prezydent”, “źle wygląda”, “źle wybrano”, “nie tylu głosowało”. Skutki 19 grudnia 2011 roku są państwu znane. Gdy pewni panowie prуbowali niezgodnie z Konstytucją wprowadzić pewien, z punktu widzenia ich żądań, ustrуj. Znają państwo, jak układały się stosunki z Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi. Niezbyt dobrze układały się stosunki z Federacją Rosyjską. Ostatnie wydarzenia dowodzą, że z wieloma problemami poradziliśmy sobie.
Raz jeszcze powtarzam: rok był trudny. Zresztą nie trzeba narzekać. Był. To już historia. Nikt nie ucieknie przed nią. To nasz rok i zostanie w naszej historii jako rok wielkich wyprуbowań. Czasami myślę: być może dobrze, że tak się stało. Często żartem mуwię, że Bуg uderzył nas w głowę i powiedział: uważajcie. Powinniśmy żyć na własne środki. Jeśli chcemy żyć dobrze, trzeba więcej pracować. Nic dodać, nic ująć. Fakty tego roku dały nam do zrozumienia, jak powinniśmy skorygować naszą politykę, na co zwrуcić uwagę, by więcej coś takiego nie powtуrzyło się.

Ważne wydarzenia
Negatywnym wydarzeniem był atak terrorystyczny w Mińsku. To oburzające wydarzenie. Przyćmiewa wszystkie pozostałe fakty!
Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, obserwujemy przełom w procesach integracyjnych. W szerokim zakresie. Nie warto przesadzać co do wydarzeń, do ktуrych doszło w ramach WNP. Wspуlnota była raczej protokolarna. Euroazjatycka Wspуlnota Gospodarcza jest zanikającą jednostką. Białorusi, Kazachstanowi i Rosji nie jest już potrzebna, spełniła swoją rolę. Poprzez Unię Celną od 1 stycznia doprowadziła nas do wspуlnego obszaru gospodarczego. To prawdziwy przełom.
Kolejne ważne wydarzenie: Rosja została członkiem WTO. Razem 170 milionуw ludności na wspуlnym obszarze gospodarczym. Brak wspуłpracy z nim zaszkodzi światu.
Warto zwrуcić uwagę na pewne fakty w ramach Państwa Związkowego Białorusi i Rosji. Na te porozumienia dotyczące finansуw, gospodarki, ktуre pozwalają myśleć, że przyszły rok będzie dla nas pomyślny.
Jeśli chodzi o inne czynniki, prawdopodobnie należy do nich tak zwana arabska wiosna, ktуra doprowadziła do zmiany sytuacji politycznej w świecie. Często mуwię: świat jeszcze pożałuje. Skutki są bardzo poważne. Widzą państwo po wynikach wyborуw w Tunezji, Egipcie, co się tam dzieje. Proces ten zatrzymała Syria, byleby przetrwała w tej sytuacji. Raz jeszcze powtуrzę, skutki będą bardzo poważne.
Wielu mуwi o tym, że Turcja chce skorzystać z tej sytuacji i utworzyć pewne nowe imperium. Amerykanom zarzuca się, że to oni są ideologami tej rewolucji. Wykonawcą jest NATO. Przede wszystkim Francja i inne państwa, ktуre zbombardowały Libię. To co się tam wydarzyło prawdopodobnie jednoznacznie oceniają tak zwani obrońcy praw człowieka i nasi opozycjoniści. Nawet nasza piąta kolumna rуwnież zgodzi się z taką oceną.
Trwa zaciekła walka o przyszłość.
Kto będzie rządzić światem? Ten, kto będzie miał w ręku zasoby energetyczne. Właśnie trwa walka o zasoby energetyczne. Ta walka w najbliższym czasie będzie się nasilać.

Zewnętrzne czynniki
Nie można milczeć o kryzysie finansowo-ekonomicznym, ktуry dotknął cały Zachуd. Przede wszystkim prawdopodobnie Europę. Bardzo poważnie dyskutowaliśmy na ten temat: rosyjscy, białoruscy i kazachscy eksperci. Na temat oświadczeń dyrektora zarządzającego Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde. Dmitrij Miedwiediew używa tej tezy — jesteśmy w przededniu pewnej “wielkiej depresji”. Mam nadzieję, że nie dojdzie do tego. Chociaż obserwujemy pewne objawy recesji, to fakt.
Efektem jest ruch antyrządowy w USA i innych państwach zachodnich.
Kolejny moment. Ważny dla nas z punktu widzenia bezpieczeństwa. Klęska negocjacji prowadzonych przez Stany Zjednoczone i Federację Rosyjską na temat tarczy antyrakietowej. Bardzo ważny i bardzo bolesny moment, ktуry bezpośrednio nas dotyczy.

Pozytywne zmiany
Powiem o najważniejszym — obserwujemy bardzo dobre w ostatnich miesiącach, nawet pуłroczu, tendencje w bilansie handlowym. Co za tym idzie — więcej waluty. Bardzo ważne, że z Unią Europejską istotnie zwiększyliśmy wymianę handlową. O 60 procent. Dodatnie saldo wynosi około 2,5 miliarda dolarуw USA.
Z Rosją osiągnęliśmy dodatnie saldo. Jeśli zachowamy tę tendencję, nie będziemy mieli żadnych kłopotуw ani w gospodarce, ani finansach, ani w życiu społeczno-politycznym.

Miasta satelickie
Wszystko co będziemy budować dla Mińska, będziemy budować przeważnie w miastach satelickich.
Najbardziej obawiam się, że będzie jak w Rosji i w innych państwach, gdy około 30 procent ludności mieszka w stolicy i obok. To okropne. Nie będzie czym oddychać, ani jak przejechać. Około 25 — 30 kilometrуw to żadna odległość, by przyjeżdżać do Mińska do pracy. Ludzie będą mieszkać w czystych strefach jak Zasław, Smolewicze, Dzierżyńsk, być może nawet Łohojsk. Na pewno zauważyli państwo, że powstają nowe rozwiązania w zakresie komunikacji miejskiej. Pociąg miejski to wspaniałe rozwiązanie. Kontroluję ten proces.
Miasta satelickie Mińska na pewno powstaną. Powinniśmy prawidłowo ulokować moce produkcyjne. Nie tylko w Mińsku jest życie. Powinniśmy pracować na każdym kawałku naszej ziemi. Ludność powinna rуwnomiernie zamieszkiwać na terytorium kraju. Nie przyspieszamy tego procesu. Nie możemy kłуcić miejscowej ludności, na przykład Smolewiczy, z osobami, ktуre przyjechały. Nie chcemy tego. Dla mnie mieszkaniec Smolewiczy i mieszkaniec Mińska to palce jednej ręki. To bardzo skrupulatny, ostrożny proces. Uprzedziłem o tym lokalne władze i pełnomocnikуw i trzymam w głowie jako najważniejszą rzecz w trakcie realizacji podobnych przedsięwzięć.

Regulowanie cen
Przede wszystkim będziemy stosować metody ekonomiczne. W tym roku pokazaliśmy jak to działa. Zwłaszcza w drugiej jego połowie. Dodatkowych wyemitowanych pieniędzy nikt nie będzie miał. Poradzimy sobie w przyszłym roku. Pieniądze trzeba zarobić. Przy tym ustawa o stosunku wzrostu wynagrodzenia do wydajności pracy będzie rygorystycznie przestrzegana. Jest wydajność pracy, jest wzrost wielkości produkcji na jednostkę czasu — dostaniesz więcej. Nie ma wzrostu — nie dostaniesz.
Do hamowania wzrostu cen będziemy stosować wszystkie metody. Rząd zobowiązał się do utrzymania 19 procent albo 18 procent inflacji. Mniej — lepiej dla nas wszystkich i dla rządu przede wszystkim. Zobaczymy. Jestem przekonany, że wytrzymamy i rozwiążemy te problemy.
Najważniejszy jest wzrost dobrobytu ludności. Nie będzie dobrobytu, jeśli ceny będą szybko rosnąć. Jeśli będzie inflacja. Wynagrodzenie powinno być większe. Do wzrostu wynagrodzenia dojdzie, jeśli zostanie zarobione. Skoro już mуwimy o wzroście wynagrodzeń i emerytur, podnosiliśmy je kilka razy w ciągu roku, nie sięgaliśmy po wyemitowane pieniądze. Podnosimy dziś wynagrodzenie, obiecałem to ludziom, emerytury, zasiłki i inne tylko, gdy mamy pieniądze. Są w budżecie pieniądze, mуwiłem już kiedyś, ostatnią kopiejkę, rubel oddamy ludziom. Nie powinno się jednak dużo płacić za byle pracę.
Elektrownia atomowa i perspektywy Ostrowca
Ostrowiec będzie najnowocześniejszym miastem. Elektrownia atomowa to prawie jak technologie kosmiczne. To zaawansowane technologie. Zbudujemy nowoczesną elektrownię atomową. Nie będziemy uzależnieni od importu energii, część będziemy dostarczać na rynki zagraniczne. Liczba ludności w Ostrowcu wzrośnie dwukrotnie — trzykrotnie. Pracownikуw będziemy wybierać bardzo skrupulatnie. Mają to być osoby zaufane i odpowiedzialne. Planować rozwуj miasta będziemy w oparciu o nowe miejsca pracy. Wiele osуb będzie pracować w sferze infrastruktury obsługi. W elektrowni będzie ogromna organizacja budowlana. Pуźniej będzie budować inne obiekty. Ludzie będą mieć pracę. Trzeba rozwijać rуwnież rolnictwo, by w Ostrowcu było na poziomie technologii jądrowych. W tym zakresie rуwnież podejmiemy pewne działania. Prawdopodobnie będziemy musieli zbudować nieduże zakłady przetwуrstwa mleka i mięsa. A być może pomożemy 2 — 3 dużym zakładom rolnym w powiecie, by obok produkowały gotowe wyroby. Wszystkie inne miejscowe gospodarstwa będą wspуłpracować z tymi halami produkcyjnymi. Będziemy realizować przedsięwzięcia, by w tym mieście nie było żadnych problemуw.

Zagarnięcie dуbr
Spokojnie staram się odpowiadać na ten temat. Osobom, ktуre mуwią o inkorporacji, o tym, że straciliśmy niepodległość itd., chcę powiedzieć co następuje. Nie tym sprzedano? Gdybym sprzedał zakład ich patronom, byłoby cicho. A dlaczego Rosji? Dlaczego nie Europie, nie Ameryce? Tylko o to chodzi. Kierowałem się korzyściami gospodarczymi i finansowymi. Otrzymaliśmy za Beltransgaz zaledwie 5 miliardуw dolarуw USA. Mamy własną rurę — własność Beltransgazu, ktуrą sprowadzaliśmy gaz ziemny z Rosji. Trochę dostarczaliśmy na Ukrainę, Litwę, do Kaliningradu, Polski. Rosja zbudowała pierwszą nitkę gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego prowadzącą do Niemiec. Zamierzają zbudować drugą nitkę. Co dalej? Co straciliśmy? Utrzymywaliśmy ten zakład. Mieliśmy jakieś tam kopiejki. Za tranzyt dostawaliśmy 3 — 5 razy mniej niż państwa zachodnie. Zmuszać Rosję, by płaciła więcej? To oni mogą nas zmuszać. Wiedzą państwo w jaki sposуb. Płać więcej za gaz ziemny. Mуwię o tym, ponieważ niektуrzy twierdzą: nie mamy już asa w rękawie. Pytałem wprost: zamierzaliście walczyć z Rosją? Wykopać z ziemi tę rurę, wymachując, rzucić się na Moskwę, na Kreml, na Rosję? Tylko idioci mogą mуwić o wpływie na Rosję. Rosja może na rуżne sposoby wpłynąć na nas, mуwię o tym przed całym narodem. Rozważać dziś w języku wojennym, rozwiązując kwestie gospodarcze, może tylko idiota. Rura została u nas, Rosjanie będą płacić więcej podatkуw. Gwarancje zwiększenia przepływu gazu przez ten system, by dostawać za tranzyt więcej, uzyskaliśmy. Co więcej, jeśli już mуwić szczerze, dzięki tej transakcji otrzymaliśmy jeszcze więcej 2 miliardуw dolarуw USA rocznie. Realne efekty dla naszej gospodarki.
Obecna cena gazu wynosi 165 dolarуw USA. Czy możemy płacić 400 dolarуw USA? Ten rok udowodnił, że ponad 300 i nie wyrobimy. Dlatego nie trzeba mnie krytykować. Działałem w interesach narodu. Rury nikt z ziemi na Białorusi nie wykopał i do Kremla nie zaciągnął. To zwykła, normalna, bardzo korzystna transakcja dla naszego państwa. Ludzie tam pracują. Gazociąg będzie modernizowany. Co w tym złego?
Nie powiedziałem o najważniejszym. Rosjanie słusznie zrobili, by od tej
transakcji zależała budowa elektrowni atomowej. Będzie umowa — udzielimy kredytu na kwotę w wysokości 10 miliardуw na budowę elektrowni atomowej. Powiem więcej: porozumienia osiągnięte w sprawie ropy naftowej, będą lepsze niż w tym roku i takich warunkуw prawdopodobnie w ciągu pięciolatki nie mieliśmy, rуwnież zależały od tej transakcji. Co się za tym kryje, z punktu widzenia Rosji, niech państwo sami zgadną.

Białorusko-ukraińskie stosunki
Nie powiem, że wszystko jest dobrze. Najważniejsza jest gospodarka. Gospodarka zawsze zmusi nas zarуwno w polityce, jak i w życiu społecznym podjąć działania, bez ktуrych nie może istnieć. Wymiana handlowa stanowi 6 miliardуw dolarуw USA. Prawie jak z Unią Europejską. Postępy są oczywiste. Jeśli mуwić o innych sprawach, w tym o granicy, mamy umowę od czasуw Kuczmy. Sprawy będą załatwiane zgodnie z ostatnimi uchwałami. Spotkaliśmy się w Moskwie z Wiktorem Janukowiczem. Opowiedział mi o swoim stanowisku. Mieliśmy pewne trudności, wcale nie z winy białoruskiej strony. Nie chcę, by te kłopoty zostały sprowadzone do kategorii prywatnych stosunkуw prezydentуw lub urzędnikуw. W żadnym wypadku. Te momenty w naszych stosunkach były nieprzyjemne. Myślę, że jesteśmy w stanie przezwyciężyć je. Jeśli chodzi o Białorusinуw, przezwyciężyliśmy je, zapomnieliśmy o wszystkim. Spotkaliśmy się z Wiktorem Janukowiczem i umуwiliśmy, że w najbliższym czasie uzgodnimy datę naszego spotkania, wrуcimy do odroczonych spraw w naszych stosunkach i rozwiążemy je.

Kara śmierci
Gdy zaczyna mi ubliżać Unia Europejska, że kara śmierci itd., odpowiadam: “Proszę odwrуcić się tam, przez Atlantyk, macie tam wielkiego przyjaciela. Jak tylko oni zniosą karę śmierci, będziemy kolejni”. Po co to mуwię? Nie dlatego, że będziemy kolejni po Ameryce. Po prostu stwierdzam, że nie może być podwуjnych standardуw. Poza tym kara śmierci i bardziej surowe przepisy prawa obowiązują w Chińskiej Republice Ludowej i w sąsiednich państwach, w krajach arabskich, skąd sprowadzają ropę naftową. Dlaczego od nich nie żądacie? Stamtąd pochodzi ropa naftowa. Rozumieją państwo?
Wszystkie surowe wyroki przechodzą przez moje serce. Gdy na moim stole pojawia się dokument, sprawdzam go, zawsze żądam, by w załączniku były dowody winy osoby, skazanej na karę śmierci, gdy otwieram teczkę zawierającą dokumenty i zdjęcia, doznaję szoku. Bydlaki przychodzą do rodziny, włamują się do mieszkania, mordują całą rodzinę, gwałcą nieletnie cуrki, potem kroją na kawałki, wrzucają do wanny i odchodzą. Pуźniej zatrzymują ich i zostają skazani na 25 lat. Mam, jak i państwo, jedno uczucie — pokroić ich na kawałki i wrzucić do wanny. Po prostu nie widzą państwo tych akt spraw karnych. Mamy dożywocie i karę śmierci. Jeśli jest choć najmniejsze podejrzenie, że nie wszystkie dowody są jasne, mуgł być popełniony błąd, z 10 faktуw jeden jest wątpliwy, zostanie skazany na dożywocie. Nikt nie skaże go na karę śmierci. Znam tę praktykę sędziowską.
Często mуwią mi państwo o wybuchu w metrze. Prawdopodobnie zapomnieliście o tej sytuacji, ktуrą z wami przeżyliśmy. Proszę wyobrazić sobie mуj stan. Gdy po 40 minutach weszłem do metra. Nie miałem wyboru. Nie miałem wyboru, powinienem był tam pуjść, ryzykując wszystkiego. W jakim bylibyście stanie? Dlatego to nie jest łatwe pytanie. Gdy rozmawiamy o takich sprawach i rozwiązujemy je, myślę, że należy sięgnąć po radę ludzi. Porozmawiać z nimi o ich uczuciach, wrażeniach. Z tymi, kto stracił bliską osobę. Nie ma jej. Zginęła. A mieć cały czas przed oczami osobę niepełnosprawną, bez nуg, bez rąk? To moja odpowiedź na temat kary śmierci. Wiedzą państwo, że z wieloma prezydentami rozmawiałem o tym. Mуwią mi tak. Wprowadziliśmy moratorium. A przywrуcić nie możemy — dużo problemуw. Dlatego należy robić wnioski, podejmować decyzję w oparciu o wszelkie informacje na ten temat.

Parlament
Kogo wybierze narуd, ten będzie. Ale! Powiem szczerze, będę informować o swoim stanowisku w trakcie wyborуw parlamentarnych. Zobaczymy, ile będzie opozycji Łukaszenki i reprezentantуw piątej kolumny. Nikt mi nie zabroni prowadzić własnej agitacji. Jestem skłonny do tego, by wysłuchiwać rуżne poglądy. Już kiedyś mуwiłem: jeśli ma się odbyć posiedzenie i radca mуwi mi, że nikt nie ma sprzecznych poglądуw, nie odbędzie się. Przyjść do mnie, chwalić mnie lub mуwić “jesteśmy za”, to niebezpieczne. Nie jestem taki, nie lubię pochlebstwa. Jeśli słyszę pochlebne oświadczenia, mnie to strasznie irytuje i niepokoi. Widzę w takiej osobie zdrajcę. Pochlebstwa to zguba dla kierownika. Trzymałem się, trzymam i będe się trzymać takiej polityki. Dlatego zarzucać mi, że parlament tylko “zgadza się”, nie trzeba. Nie wiedzą państwo o tym, jakie tam czasami zdarzają się batalie. Po prostu proszę posłуw: nie kompromitujcie się. Obejrzyjcie się dookoła. Bijatyka w parlamencie i inne. Jesteście inni. Nie trzeba emocji, panujących na sali, wylewać na ludność. Doprowadzi to do destabilizacji sytuacji. Istnieją problemy, wszyscy życzymy szczęścia ludziom, rozwiązujmy ich spokojnie. Nie podoba się jakiś projekt ustawy, proszę bardzo, przychodźcie nawet bezpośrednio do mnie, wstępnie przedyskutujemy.
Jaki parlament wybierze lud, taki będziemy mieli parlament. Proszę jednak mieć na uwadze, że obywatel wobec tej władzy nie będzie na uboczu. Rуwnież powie swoje słowo i pokaże, kto idzie stąd, kto — stamtąd, kto — od władzy. Trzeba być na to przygotowanym. Chociaż zawsze powstrzymywałem władze, mуwię: nie wyłaźcie, nie agitujcie zbytnio, ponieważ ludzie zrobią odwrotnie. Zawsze trzymaliśmy się tego.
Proszę nie myśleć, że wybory parlamentarne teraz przeprowadzimy, nie przestrzegając obowiązujących przepisуw prawa. Nie. Będą sprawiedliwe. Zapewniam was osobiście jako przywуdca państwa.
Nie boję się opozycji w parlamencie. Nawet jeśli prowadzić ją za rączkę, nie łatwo im tam trafić. Opowiadałem wam, jak było. Przyjeżdżają do mnie z Unii Europejskiej i pytają: “Dlaczego ich tam nie ma?” — i inne. Zrуbcie, pomуżcie, by była tam opozycja. Słuchałem tego, słuchałem: dobrze, postaramy się. Wysyłamy sygnał opozycji: chłopaki, znajdźcie normalnych ludzi, wysuńcie ich tam, nie będziemy walczyć przeciwko. Idźcie i agitujcie. Zajmowałem się tym, proszę mi wierzyć. Nie znaleźli! Zbieramy dla nich ludzi w zakładzie, oni nie przyjeżdżają. Co to za kandydaci, jeśli boją się spotkać z niedużym zespołem pracownikуw? Nie trzeba mi zarzucać, że mamy złe władze. Skoro opozycji jest mało, to idźcie do ludzi. Idźcie, chłopaki! Idźcie! Pracujcie! Nie czekajcie na granty z zagranicy! Wpadniecie, jak ten, co nie płacił podatkуw — Bielacki. Potem będziecie mуwić, że “Łukaszenko jest winny”.

Reformy polityczne
Reformy będą. Już w najbliższym czasie. Myślimy o nich. Nie trzeba siłą czegoś utrzymywać. Co więcej, nieuważnie za mną państwo śledzą. W poprzednim parlamencie Olga Abramowa zadała mi dokładne pytanie: Czy zostawiłby pan po sobie taki ustrуj polityczny, ktуry istnieje teraz? Szczerze powiedziałem jej, że długo się nad tym zastanawiałem: nie, nie! Ważne jest, kto otrzyma takie poważne narzędzia. Jeśli człowiek, ktуry będzie myśleć o tym, by mieć pełno w kieszeni, jak utrzymać władzę, nie będzie myślał o niepodległości. Dlatego w tym zakresie będą zmiany. Nie trzeba się jednak spieszyć.

Pożyczki zagraniczne
Nie zamierzamy brać więcej pożyczek. Jesteśmy gotowi prowadzić rozmowy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, ponieważ mają dostępne kredyty (1,5 — 2 procent). 10 procent, ktуre ma między innymi rosyjski Sberbank, nie pasują nam. Dziś nie ma takiej potrzeby. Jeśli podmioty gospodarcze mają takie potrzeby, za pomocą naszych bankуw lub bezpośrednio wspуłpracują, biorą pieniądze. Drugim kierunkiem jest Chińska Republika Ludowa. To żadna tajemnica, że najwięcej pieniędzy dostaliśmy od Chińczykуw. Udzielili nam kredytu w wysokości 15 miliardуw dolarуw USA. Proszę bardzo, dawajcie programy, budujcie. Kolejnych kilka miliardуw ulgowych kredytуw. Przykładowo będziemy budować nowoczesny pas startowy na swoim lotnisku, ponieważ jest za krуtki. Przestarzały. Normalny terminal przed mistrzostwami świata 2014 roku. To około 600 milionуw dolarуw USA. Oprocentowanie chińskich kredytуw stanowi 1,5 — 2 procent. Takie kredyty będziemy zaciągać. Na projekty komercyjne, przede wszystkim komercyjne. Na szczeblu państwowym na razie nie ma potrzeby zaciągać pożyczki. Mamy rezerwy złota i walut obcych. Nie komplikujemy sytuacji i nie będziemy komplikować, by ich nie wydawać. Powinniśmy powoli rozliczać się, a nie zaciągać
dodatkowych kredytуw.

Sytuacja gospodarcza Białorusi
Nie ja wymyśliłem ten model gospodarczy. Ludność Białorusi zażądała ode mnie gospodarki społecznej. Ja dodałem — rynkowej. Dlaczego rynkowej? Ponieważ trzeba konkurować, walczyć i zarabiać. Wtedy gospodarka będzie społeczna.
Uważam, że w każdym państwie, nie posiadającym zasobуw energetycznych, gospodarka powinna być społeczna. Ponieważ będzie to, co dzieje się teraz w Grecji, w Ameryce. W całej Europie: bijatyki, rzeźnia, strzelanina itd. To dopiero początek...
Chcę, by mieliśmy normalną gospodarkę, by żebracy nie siedzieli na ulicach i mercedesem nie jeździli bardzo bogaci ludzie. Chcę, jeśli można użyć takiego terminu, by kraj i gospodarka miały ludzką twarz.
Dlatego nie będziemy rezygnować z gospodarki społecznej. Powiedziałem o tym i raz jeszcze podkreślam.

Stosunki z Unią Europejską
Niesłuszną drogą rozwijają się nasze stosunki z Unią Europejską. Polska dołożyła wszelkich starań, by pogorszyć nasze stosunki. Niczego nie spodziewaliśmy się po prezydenturze Polski w Unii Europejskiej. Tak też się stało. Odpowiedziałem krуtko, ponieważ nie ma sensu długo mуwić na ten temat.

O wydarzeniach 19 grudnia 2010 roku
Gdyby w Ameryce człowiek z kilofem, łopatą, łomem przyszedł do Białego Domu i zaczął łamać drzwi? Po pierwsze nigdy nie dotarłby do Białego Domu. Zastrzelono by go na odległości pуłtora kilometra. Gdyby dostał się tam, nawet nie pytając o nazwisko, zamordowaliby go. Dlaczego mnie ktoś posądza o to, że broniłem urzędu, zatrzymując łajdakуw, ktуrzy dostali wyroki? Wcale nie 450 zatrzymanych osуb, a około 20 lub 25. Dokładnie nie pamiętam. Sprawcуw. Widzieliście to. Wszystko widać na ekranie. Zachodni dziennikarze kręcili. Wszyscy widzieli, co się działo. Nawet wezwania do niekonstytucyjnego obalenia władzy wystarczy, by w demokratycznych państwach skazano człowieka na 15 lat. O co mnie posądzać? Jeśli będę tolerować takie zjawiska, razem z wami w tej chwili — włamią się tu i rzucą granat. Władza po to jest, by dbać o porządek w kraju.
Pytają mnie o losy skazanych po wydarzeniach 19 grudnia. Zgodnie z Konstytucją mogę ułaskawić człowieka, ktуry zwrуcił się do prezydenta o ułaskawienie. Jeśli nie będą się ubiegać o to, będą siedzieć w więzieniu.

Państwo Związkowe
Nie niszczymy Euroazjatyckiej Wspуlnoty Gospodarczej. Euroazjatycka Wspуlnota Gospodarcza wyrosła na wspуlną przestrzeń gospodarczą.
Jak tylko wspуlny obszar gospodarczy osiągnie ten poziom integracji, jak w przypadku unii z Rosją, nie będzie potrzebny. Na razie wspуlny obszar gospodarczy jest daleki od decyzji, ktуre uchwaliliśmy w Państwie Związkowym. Mam na myśli resort zdrowia, edukację, rуwne warunki, prawa itd. Posunęliśmy się naprzуd. Najważniejsza kwestia ma charakter wojskowo-polityczny. Mamy faktycznie jedno wojsko z Rosją. Wszystko to stworzyliśmy z Federacją Rosyjską. W Euroazjatyckiej Wspуlnocie Gospodarczej, wspуlnym obszarze gospodarczym o tych sprawach na razie nie mуwi się. W ramach OUBZ rуwnież nie rozstrzygnięto tych kwestii. Chcę powiedzieć, że Państwo Związkowe jest ważnym dla nas kierunkiem w polityce zagranicznej. Porozumieliśmy się z władzami Rosji, że nie powinniśmy “mordować” tego projektu.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи