Беларусь Сегодня

Минск
+17 oC
USD: 2.04
EUR: 2.32

Przenikliwy obraz święta

[b]Dnia 3 lipca na Białorusi uroczyście obchodzono Dzień Niepodległości[/b]To najważniejsze święto białoruskiej państwowości. Ustanowione w 1996 roku na mocy rozporządzenia prezydenta Białorusi stało się symbolem odrodzenia państwa. Po przeprowadzonym referendum święto niepodległości jest obchodzone w dniu wyzwolenia Mińska spod okupacji nazistów w 1944 roku.Obchody Dnia Niepodległości to hołd bohaterstwu i ofiarności ludności Białorusi, pracy wszystkich, kto wydostał kraj z ruin, budował domy, przedsiębiorstwa, produkował pierwsze wyroby w zakładach.Uroczyste koncerty, akcje, wystawy, konkursy, zawody sportowe z okazji Dnia Niepodległości odbyły się we wszystkich regionach Białorusi. W stolicy głównym wydarzeniem była defilada wojskowa. Były również teatralizowany pochód sportowców i młodzieży, koncert zespołów artystycznych, targi “Miasto Mistrzów”, występy zespołów amatorskich oraz imprezy dla dzieci.
Dnia 3 lipca na Białorusi uroczyście obchodzono Dzień Niepodległości

To najważniejsze święto białoruskiej państwowości. Ustanowione w 1996 roku na mocy rozporządzenia prezydenta Białorusi stało się symbolem odrodzenia państwa. Po przeprowadzonym referendum święto niepodległości jest obchodzone w dniu wyzwolenia Mińska spod okupacji nazistуw w 1944 roku.
Obchody Dnia Niepodległości to hołd bohaterstwu i ofiarności ludności Białorusi, pracy wszystkich, kto wydostał kraj z ruin, budował domy, przedsiębiorstwa, produkował pierwsze wyroby w zakładach.
Uroczyste koncerty, akcje, wystawy, konkursy, zawody sportowe z okazji Dnia Niepodległości odbyły się we wszystkich regionach Białorusi. W stolicy głуwnym wydarzeniem była defilada wojskowa. Były rуwnież teatralizowany pochуd sportowcуw i młodzieży, koncert zespołуw artystycznych, targi “Miasto Mistrzуw”, występy zespołуw amatorskich oraz imprezy dla dzieci.
Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko złożył życzenia rodakom z okazji Dnia Niepodległości: “Tradycyjnie 3 lipca składamy hołd męstwu frontowcуw i pracownikуw tyłуw, partyzantуw i działaczy podziemia, ktуrzy obronili wolność narodu białoruskiego. Szanujemy czyn bohaterski radzieckiego żołnierza, ubolewamy nad milionami zmarłych w imię wielkiego zwycięstwa. Wieczna sława!”.
Przywуdca państwa podkreślił, że spadkobiercy zwycięzcуw z poczuciem odpowiedzialności za losy ojczyzny kontynuują tradycje starszych generacji, zachowując i pomnażając ich osiągnięcia, zapewniając pokуj i bezpieczeństwo, utrwalając niepodległość państwa białoruskiego.
W przeciągu kilkudziesięciu lat odrodzona dzięki wytrwałej pracy ludności niepodległa Białoruś stara się zająć godne miejsce we wspуlnocie światowej.
“Jestem przekonany, że dzięki zgodzie i pracowitości poradzimy sobie z dowolną przeszkodą w drodze do zamierzonego celu — świetności naszej Białorusi” — podkreślił Aleksander Łukaszenko. Prezydent życzył rodakom wiary we własne siły i wspaniałą przyszłość Białorusi, a także zdrowia, szczęścia i pomyślności.
***
System bezpieczeństwa narodowego Białorusi skutecznie broni ustroju konstytucyjnego i niepodległości państwa. Powiedział o tym białoruski przywуdca Aleksander Łukaszenko 3 lipca podczas defilady wojska mińskiego garnizonu z okazji Dnia Niepodległości.
“Nasza Białoruś uroczyście obchodzi najważniejsze święto państwowe — Dzień Niepodległości. Połączyło w sobie wielkie i święte dla wszystkich pojęcia — wyzwolenie spod okupacji niemiecko-faszystowskiej i niepodległość państwa białoruskiego” — powiedział Aleksander Łukaszenko.
Podkreślił, że dziś z wdzięcznością wspominamy wszystkich, kto nie poddał się, ofiarował życie w imię zwycięstwa i uwiecznił siebie. “Czyn tych bohaterуw nigdy nie wypłowieje. Ich nakaz — kochać i bronić ojczyzny — z godnością i dumą wcielimy w życie” — powiedział białoruski przywуdca.
Prezydent powiedział, że jest dumny ze swojego wojska, spadkobiercy wielkiego zwycięstwa. Wojsko jest obrońcą spokojnego życia, szkołą męstwa dla tysięcy młodych Białorusinуw, z ktуrych wielu bierze udział w tegorocznej defiladzie.
Aleksander Łukaszenko dodał: “W tej chwili naszemu państwu nie zagraża niebezpieczeństwo. Historia jednak, w tym wspуłczesna, przypomina: proch zawsze należy trzymać w suchym miejscu. Spokojnej i wydajnej pracy należy bronić. Mamy czego bronić: ziemi ojczystej, walecznej historii, jedności narodu, sprawiedliwości społecznej i wartości duchowych narodu”.
Zdaniem białoruskiego przywуdcy pamięć o milionach ofiar wojny światowej powinna była kazać zrezygnować z przemocy, prуbować znaleźć pokojowe i pozytywne rozwiązania konfliktуw.
“Dążenie pewnych środowisk do wykorzystania w polityce przemocy, presji i sankcji ekonomicznych do promowania własnych interesуw pozostaje realnym źrуdłem napięcia — oświadczył Aleksander Łukaszenko. — Narasta interwencja informacyjna. Bezwstydnie manipuluje się opinią społeczną. Normą staje się powszechne oszustwo, w tym anonimowe za pomocą środkуw masowego przekazu. “Możni tego świata” używają przeciwko innym państwom środkуw masowego rażenia informacyjnego”.
Zdaniem Łukaszenki celem jest dyktat, narzucanie woli politycznej, zmuszenie narodуw do zmiany ustroju świata. “Ten “nowy porządek” (smutnie znany nam termin) przewiduje podział świata na “złoty miliard” i pozostałych — nieszczęsnych i ubogich, nie mających nawet prawa głosu” — użalał się białoruski przywуdca.
“Przetrwaliśmy w latach wielkiej wojny ojczyźnianej, własnymi rękami pokonaliśmy upadek, stworzyliśmy na swojej wspaniałej ziemi piękne i dumne państwo. Udowodniliśmy swoje prawo “zwać się ludźmi” i jak marzyli nasi wieszcze zajęliśmy godne miejsce wśrуd narodуw” — powiedział prezydent.
Według prezydenta polityka zagraniczna kraju oparta na zasadach wzajemnego szacunku, rуwności i partnerstwa, zakłada zarуwno wspуłpracę z Rosją w szerokim zakresie, jak i z państwami byłego Związku Radzieckiego oraz rozwуj stosunkуw z innymi państwami i uniami.
Łukaszenko stwierdził, że priorytetem dla niego jest zwiększenie zdolności obronnych kraju, rozwуj własnych Sił Zbrojnych, utrzymanie na właściwym poziomie zdolności bojowych regionalnego ugrupowania wojsk Białorusi i Rosji, konsekwentne umocnienie Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym.
“Każdy Białorusin może być pewien, że system bezpieczeństwa narodowego obroni ustrуj konstytucyjny, niepodległość państwa, spokojne niebo nad naszym krajem i zapewni spokуj ludziom” — zapewnił Łukaszenko.
Około 150 tysięcy osуb oglądało defiladę wojskową oraz pochуd sportowcуw i młodzieży z okazji Dnia Niepodległości w centrum Mińska. Ten dzień zakończył się śpiewaniem hymnu narodowego oraz świątecznymi fajerwerkami.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи