Potencjał współpracy jest ogromny

Rada Ministrów Państwa Związkowego podjęła kilka ważnych decyzji, mających na celu wzmocnienie integracji białorusko-rosyjskiej
Ponad 30 aktualnych kwestii współpracy między Białorusią i Rosją w różnych dziedzinach rozpatrzyła Rada Ministrów Państwa Związkowego na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 29 września w Moskwie. Jego praca została prowadzona przez szefów rządów Białorusi i Rosji Andreja Kobiakowa i Dmitrija Miedwiediewa. Omówili aktualny poziom i charakter współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej między obu krajami oraz wyznaczyli perspektywy rozwoju. Zostały podjęte ważne decyzje, mające na celu rozszerzenie współpracy i nadanie jej nowej jakości.W centrum uwagi okazała się wymiana handlowa między dwoma krajami. Ta kwestia jest bardzo wrażliwa dla obu państw. Bo Rosja dla Białorusi jest głównym partnerem w handlu zagranicznym, co stanowi prawie połowę eksportu kraju. Choć w handlu zagranicznym Rosji Białoruś zajmuje tylko kilka procent, jej udział wszystko jedno jest wyższy niż u wielu gigantów światowej gospodarki, tylko po Chinach, Niemczech i Włoszech. Do niedawna kwota wzajemnych dostaw przekroczyła 40 miliardów dolarów. Jednak przez 7 miesięcy 2015 roku spadła w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego prawie o jedną czwartą. Andriej Kobiakow wyraził zaniepokojenie takim stanem rzeczy i zaproponował podjęcie kroków w celu wzmocnienia dwustronnej wymiany handlowej. W tym w drodze zastąpienia importu przez krajowe towary. Uzasadnił tę propozycję tym, że wielu białoruskich produktów o połowę lub nawet więcej składają się z rosyjskich komponentów i zespołów, materiałów. Oznacza to, że rozszerzenie ich produkcji jest opłacalne dla rosyjskich producentów i państwa. Na przykład, ciężarówki “MAZ” o około 70 procent składają się z rosyjskich komponentów i materiałów.

Dmitrij Miedwiediew popatrzył na sytuację z drugiej strony. Chodzi o to, że jeśli oceniać handel dwustronny w rublach rosyjskich, jego kwota nawet wzrosła o 20 procent. Nie zmniejszył się wzajemny handel również według wskaźników fizycznych, czyli w sztukach, tonach. Dalszy rozwój współpracy handlowo-gospodarczej rosyjski premier widzi w usunięciu wciąż istniejących barier, ograniczających dostęp przedsiębiorstw do rynków w obu krajach. Dmitrij Miedwiediew uważa, że potencjał współpracy jest ogromny i nazwał rosyjsko-białoruskie stosunki handlowo-gospodarcze kompleksowymi i zdywersyfikowanymi. Uczestnicy posiedzenia białorusko-rosyjskiego rządu omówili i przyjęli bilans wzajemnych dostaw produktów podstawowych. Zdecydowano również sklasyfikować płatności kredytów, otrzymanych przez Białoruś, na 2016 rok.

Dalszy rozwój współpracy w dziedzinie gospodarczej w dużej mierze zależy od tworzenia i realizacji wspólnej polityki przemysłowej obu krajów. Kwestia ta była jedną z najważniejszych na posiedzeniu Rady Ministrów Państwa Związkowego. Omówiono również funkcjonowanie jednego transportowego i energetycznego systemów, jednej przestrzeni migracyjnej. Te fundamentalne kwestie rozwoju Państwa Związkowego, znalezienie odpowiednich rozwiązań może zająć dużo czasu. Wystarczy powiedzieć, że problem jednolitej polityki przemysłowej poprzedniego dnia rozpatrywało drugie Forum Regionów Białorusi i Rosji, które odbyło się pod patronatem izb wyższych parlamentów obu krajów. Plan odpowiednich działań został rozpatrzony również przez szefów rządów w związkowej Radzie Ministrów. Ponadto, omówione propozycje, zmierzające do zniesienia systemu zezwoleń na transport drogowy towarów do państw trzecich i z nich. Rozpatrzone projekty wspólnych działań na rzecz zwalczania terroryzmu. A Dmitrij Miedwiediew zaproponował opracować wspólną wizę dla Państwa Związkowego. Wiele kwestii, rozpatrzonych na posiedzeniu Rady Ministrów, będą następnie omówione na posiedzeniu Najwyższej Rady Państwowej Państwa Związkowego.Białoruś i Rosja aktywnie współpracują w realizacji wspólnych programów naukowo-technicznych, i w tym zakresie Rada Ministrów Państwa Związkowego przyjęła również ważne decyzje. Zostały zatwierdzone wyniki realizacji czterech dużych projektów, które zostały zakończone w latach poprzednich. Tak, program “Standaryzacja-SG” pozwoli znacząco wzmocnić ramy prawne współpracy w tak ważnej dziedzinie jak rozwój i wykorzystanie statków kosmicznych. Utworzono 68 ogólnych standardów, 12 dokumentów organizacyjno-metodycznych. Pozwala to ekspertom z obu krajów rozmawiać w jednym języku technicznym. Najważniejsze znaczenie mają rezultaty programu “Mikroelektronika”. Zorganizowana produkcja 62 rodzajów nowych układów scalonych, 8 typów tranzystorów, 16 — stabilizatorów. Ich różnica w tym, że mogą pracować nawet w ekstremalnych warunkach, takich jak podwyższone promieniowanie kosmiczne. W ten sposób Państwo Związkowe stworzyło realną alternatywę dla importowanych zakupów podobnych produktów.

Wśród dwóch zatwierdzonych nowych związkowych programów naukowo-technicznych wyróżnia się “Elektronika samochodowa”. Zapowiada się w ciągu najbliższych 3-4 lat stać się największym wspólnym projektem Państwa Związkowego. Około dwóch miliardów rubli rosyjskich planuje się wykorzystąc do tworzenia elementów mikroelektronicznych dla systemów kontroli ruchu pojazdów, zwiększenia ich bezpieczeństwa, w tym ekologicznego. W badaniach są zainteresowane wiodące przedsiębiorstwa przemysłu motoryzacyjnego Białorusi i Rosji — MAZ i KAMAZ, BiełAZ i GAZ. Program powinien maksymalnie zbliżyć ich produkty do międzynarodowych standardów jakości.

Symbolicznym tłem dla bieżącego posiedzenia Rady Ministrów Państwa Związkowego stało się wręczenie wielu rosyjskim kierownikom wysokich białoruskich nagród państwowych. Przewodniczący Dumy Państwowej i Zgromadzenia Parlamentarnego Związku Białorusi i Rosji Siergiej Naryszkin odznaczony Orderem Zasługi, pierwszy wicepremier Igor Szuwałow i wicepremier Dmitrij Dworkowicz odznaczeni Orderem Przyjaźni Narodów. Wręczył wysokie nagrody w imieniu prezydenta Białorusi premier Andrej Kobiakow. Uroczysta ceremonia odbyła się w nowo otwartym Biznesowym i Kulturalnym Kompleksie Ambasady Białorusi w Moskwie.

Władimir Fiodorow
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости и статьи