Минск
-4 oC
USD: 2.05
EUR: 2.27

Ponownie mianowany

Białoruski naukowiec został ponownie mianowany na stanowisko wice-prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. rozpoznania wzorów (IAPR)
Mianowany na prestiżowe stanowisko Sergiej Abłamiejko jest członkiem-korespondentem Narodowej Akademii Nauk Białorusi oraz generalnym dyrektorem Zjednoczonego Instytutu problemуw informatycznych. W organizacji międzynarodowej będzie sprawował opiekę nad pracą wszystkich komitetуw technicznych, czyli w istocie rzeczy przypadną mu funkcje naukowego kierownictwa nad IAPR.
Jak podano w Zjednoczonym Instytucie problemуw informatycznych NAN Białorusi, zgodnie z zasadami IAPR kadencja wice-prezesa organizacji wynosi dwa lata. Po raz pierwszy białoruski naukowiec został mianowany na to stanowisko w roku 2004 na Międzynarodowej konferencji w Cambridgu (Anglia), przy czym przez 30 lat istnienia Stowarzyszenia żaden uczony z państw Europy Środkowo-Wschodniej nie zajmował tak odpowiedzialnego stanowiska. Mianowano na nie wyłącznie specjalistуw ze Stanуw, Japonii i Europy Zachodniej.
Ponowne mianowanie odbyło się w trakcie 19. konferencji międzynarodowej poświęconej rozpoznaniu wzorуw, ktуra miała miejsce pod koniec sierpnia w Hongkongu.
Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. rozpoznania wzorуw zostało założone w roku 1976. Jest to podstawowa organizacja naukowa, ktуra koordynuje badania w dziedzinie rozpoznania wzorуw i pracy nad obrazem i łączy naukowcуw i specjalistуw w dziedzinie technologii informacyjnych z 42 krajуw świata. Tematyka badań prowadzona jest w 20 komitetach technicznych. Białoruś dołączyła do IAPR w roku 1993 jako pierwsze z państw byłego ZSSR i poprzez tę organizację prowadzi aktywną wspуłpracę z naukowcami wielu krajуw świata.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...