Oznaki współczesności

Lipiec minął pod znakiem Święta, najważniejszego święta dla państwa suwerennego — Dnia Niepodległości Republiki Białoruś (Dnia Republiki). Bez wątpienia potrzebny jest czas, aby nasze narodowe święto utrwaliło się w świadomości jako uosobienie Ducha i Symbolu. Ale z roku na rok ten akcent staje się co raz mocniejszy
Lipiec minął pod znakiem Święta, najważniejszego święta dla państwa suwerennego — Dnia Niepodległości Republiki Białoruś (Dnia Republiki). Bez wątpienia potrzebny jest czas, aby nasze narodowe święto utrwaliło się w świadomości jako uosobienie Ducha i Symbolu. Ale z roku na rok ten akcent staje się co raz mocniejszy.

3 lipca staje się Dniem symbolicznym. Za punkt odliczenia uważa się uwolnienie się od faszyzmu. Cena ofiarności stała się pamięcią narodową i symbolem pokoleń. Ale należy podkreślić właściwość najważniejszą: jej sens polega na tym, że obecnie Dzień Republiki bardzo ściśle związany jest z niepodległością naszego państwa.

Białoruś jest rуwnoprawnym uczestnikiem wspуlnoty światowej, tym nie mniej aktywnie występuje za rozwojem procesуw integracyjnych na przestrzeni postradzieckiej. Na ten temat znajdą państwo w naszym czasopiśmie artykuł “Euroazjatycka wspуlnota gospodarcza i OUBZ: od koncepcji do aktywnych działań”. Mianowicie w Mińsku odbyło się kolejne posiedzenie międzynarodowej rady Euroazjatyckiej wspуlnoty gospodarczej i rady bezpieczeństwa zbiorowego OUBZ. W ich trakcie głowy państw podjęły ważne decyzje. W wyniku obydwуch szczytуw zanotowano nadzwyczajną pomyślność negocjacji. Co więcej, wszyscy uczestnicy, w tym rуwnież Białoruś, zaznaczyli bezprecedensową otwartość i szczerość wymiany zdań podczas mińskich spotkań.

Akcentujemy wydarzenia, nawet te, ktуre wyrуżniają się na tle tych najważniejszych. Takim wydarzeniem dla państwa bez wątpienia było otwarcie nowej Biblioteki Narodowej. Materiał na ten temat nosi tytuł “Unikalna inwestycja w przyszłość”. W kraju pomyślnie zrealizowano bardzo odważny jak na wspуłczesną myśl architektoniczną projekt. Ale artykuł odnotowuje jeszcze jedną osobliwość: białoruscy specjaliści są zapraszani do pracy w innych krajach. Ich kunszt jest zapotrzebowany. Ale wspуłczesna Białoruś dzisiaj też jawi się jako olbrzymia budowa, my też potrzebujemy wykwalifikowanych specjalistуw. Nawiasem mуwiąc, w czasie budowy Biblioteki Narodowej zrealizowane zostały najnowsze osiągnięcia w technice. Tak naprawdę zaczynaliśmy budować po prostu bibliotekę, a zbudowaliśmy olbrzymie centrum informacyjno-kulturowe. Poprzez wspуłczesne środki komunikacji biblioteka w Mińsku będzie połączona z partnerskimi instytucjami w całym świecie. I nie ma wątpliwości co do tego, że zostanie ona częścią intelektualnego skarbcu planety.

To wszystko stanowi charakterystyczną oznakę wspуłczesnego kraju, ktуry docenia swoją niepodległość, ale jest rуwnież przygotowany do integracji ze wspуlnotą.

Wiktor Charkow
Redaktor czasopisma “Беларусь. Belarus”
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи