Osobny przypadek

Rozmowa z rektorem Międzynarodowego Instytutu Stosunków pracowniczych i społecznych Waleryjem Tołkaczewem o perspektywach płatnego wykształcenia
— Zajmujemy swoje miejsce na rynku usług edukacyjnych. Nawet nie będziemy usiłować stwarzać konkurencję innym uczelniom. Na pierwszy rok przyjmujemy tylko 180–190 osуb. Zaletą naszej uczelni jest to, że na jednym kierunku studiuje nie trzysta, lecz dwadzieścia — trzydzieści osуb. Instytut ma swoje filie w Homelu i Witebsku. Wykładowcy znają wszystkich studentуw z twarzy. Przy tym opłata za studia jest tutaj najniższa w porуwnaniu z innymi uczelniami wyższymi: studia dzienne kosztują 800 USD, zaoczne zaś — 550. Nie ulegnie ona znacznemu zwiększeniu. Jeśli student zajmuje się nauką, koniecznie jeden-dwa razy do roku wyjeżdża na zagraniczne konferencje naukowe. W czasie studiуw można opublikować do 10 artykułуw w zbiorach i czasopiśmie instytutu “Trud. Profsojuzy.

Obszczestwo” / Praca. Związki zawodowe. Społeczeństwo/, posiadającym status wydania naukowo-praktycznego i wliczonym do listy wydań Najwyższej Komisji Atestacyjnej. A zatem opublikowane w nim prace będą uwzględniane podczas obrony prac doktorskich i habilitacyjnych. Na należytym poziomie jest rуwnież wyposażenie techniczne. Studenci mogą korzystać z Internetu i najnowszych komputerуw. Ciągle odświeża się zbiory biblioteki. A zatem studenci mają wszystkie możliwości do samorealizacji.

— Instytut ma trochę powyżej 10 lat. Dla instytutu jest to wiek młodzieńczy. A zwykle studenci preferują uczelnie z bogatą historią…

— Oczywiście dobrze jest, kiedy uniwersytet ma 300 lat. Ale uważam, że dzielenie uczelni na młode i stare to archaizm. Wszystko zależy od tego, w jakim stopniu uczelnia odpowiada systemowi edukacji wyższej, czy jest ona perspektywiczna i nowoczesna. Autorytet zdobywa się przez lata, ale potwierdzać go trzeba codziennie. Tak, nasza uczelnia jest młoda, tak, studiuje tutaj nie zbyt dużo studentуw, natomiast MISPS może operatywniej reagować na wymagania rynku. Wykładowcy pracują według nowych metodyk, technologii, podręcznikуw. Niedawno umуwiliśmy się z Włoskim Zrzeszeniem Logistyki w Mediolanie o wymianie teoretycznej w zakresie problemуw przyśpieszania dostaw towarуw. W zakresie nauki językуw obcych wspуłpracujemy z Krуlewskim college’em w Londynie. Planujemy otworzyć drugi gabinet lingwafoniczny. Na razie dwуch językуw obcych uczy się tylko na wydziale międzynarodowych stosunkуw gospodarczych.

Zaczynając od następnego roku studiуw drugi język obcy ewentualnie będą studiować rуwnież prawnicy międzynarodowi. W przyszłości zaś władanie dwoma językami obcymi stanie się konieczne dla wszystkich studentуw.

Proces nauczania powinien polegać na trzech zasadach: najnowsza wiedza w zakresie swojej specjalności, umiejętność obsługiwania komputera oraz władanie językami obcymi. Każdy specjalista, posiadający dobre przygotowanie w tych trzech kierunkach, będzie zapotrzebowany na rynku pracy. Instytut nastawia swoich absolwentуw na działalność w składzie związkуw zawodowych, chcemy stworzyć szkołę młodego lidera. Przecież liderami się nie rodzi, nimi się staje. Zaczynając od drugiego roku będziemy uczyć studentуw umiejętności… przyciągania ludzi do siebie. Naszym głуwnym celem jest niesienie pomocy młodym ludziom w realizacji swoich zdolności i prawidłowym orientowaniu się w tym świecie. Cel ten pozostaje bez zmian już od 10 lat.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи