Olimpijski nastrój

Sportowe priorytety w skali związkowej
Sportowe priorytety w skali związkowej.

Czym jest “radziecka szkoła sportu”, wiedzą wszyscy. Jej najlepsze tradycje dzisiaj kontynuują Białorusini i Rosjanie, organizując wspуlne szkolenia, zawody i mecze i odnosząc zwycięstwa na największych zawodach międzynarodowych — mistrzostwach świata, igrzyskach olimpijskich. Patrząc na ich wyniki, rzadko zastanawiamy się nad tym, że korzenie wszystkich nagrуd sięgają szkolnych stadionуw, placуw na podwуrkach i zespołуw amatorskich. Nie zdobywają prestiżowych nagrуd, ale właśnie z nich wychodzą prawdziwe samorodki, na ktуrych trzyma się sport. Wśrуd uczestnikуw zawodуw, odbywających się pod patronatem Państwa Związkowego, nie ma uczniуw szkуł sportowych ani tym bardziej zawodowych sportowcуw. Nie ma oszałamiających wynikуw, ale organizatorzy spartakiady nie gonią za nimi. “Naszym celem jest zjednoczenie sportu amatorskiego, masowego Białorusi i Rosji i podniesienie go na nowy poziom” — mуwi o celu strategicznym kierownik zarządu wychowania fizycznego Ministerstwa Sportu i Turystyki Paweł Niepriachin. Przez ostatnie lata stosunek do sportu masowego w “skali związkowej” bardzo się zmienił.
— Wszystko zaczęło się w 2002 roku — opowiada Paweł Niepriachin. — Razem z уwczesną rosyjską Agencją Federalną ds. Wychowania Fizycznego i Sportu szukaliśmy drogi wspуłdziałania w zakresie sportu masowego. Festiwal studentуw uczelni wychowania fizycznego Białorusi i Rosji, ktуry odbył się w grudniu 2002 roku, był pierwszą jaskуłką aktywizacji naszej wspуłpracy. Dotychczas ograniczała się wyłącznie turniejami “Złoty krążek”, ktуrych finaliści występowali w analogicznym turnieju sąsiedniego państwa. Od 2003 roku, gdy odbyła się pierwsza spartakiada Państwa Związkowego dla dzieci i młodzieży, stale zwiększamy liczbę organizowanych zawodуw, stale wymyślamy coś nowego. Zaczęliśmy przeprowadzać zawody w pływaniu i lekkiej atletyce dla dzieci i młodzieży najbardziej dotkniętych przez katastrofę w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej. W bieżącym roku program spartakiady zawierał dwie duże imprezy: we wrześniu w Smoleńsku odbył się festiwal sportowy uczniуw Bałorusi i Rosji, w ramach ktуrego zorganizowano turnieje w lekkiej atletyce, streetballu, marszu na orientację i pływaniu, a nieco pуźniej w naszym ośrodku sportowym “Stajki” odbył się festiwal futbolu “Kłos”, w ktуrym uczestniczyły zespoły z wiejskich miejscowości. Na obu turniejach zebrało się dużo uczestnikуw z rуżnych obwodуw Białorusi i wielu rosyjskich regionуw.
— W przyszłości ich liczba prawdopodobnie będzie większa?
— Oczywiście. Już w przyszłym roku przy wsparciu sekretarza generalnego Państwa Związkowego Pawła Borodina liczba zawodуw dwukrotnie się zwiększy, do wykazu dyscyplin sportowych włączono florball. Postęp jest widoczny! W naszych spartakiadach biorą udział tylko amatorzy, ale właśnie z amatorstwa wyrasta duży sukces. Gdy patrzę, jak zespуł dziewczynek z białoruskiego agromiasteczka Nowa Huta pokonuje dorosłe rywalki z Uralu, pojawia się rozumienie, że wtedy w 2002 roku wybraliśmy właściwą drogę. Uczestnicy, ktуrych ubieramy w stroje reprezentacji narodowej, są dumni, gdy słyszą hymny obu państw. W planach na przyszłość jest kolejny ważny projekt: zawody zespołуw produkcyjnych. Na Białorusi nawet dziś odbywają się regularnie, zaś w Rosji po rozwiązaniu ZSRR o takich turniejach zapomniano. Wcześniej w żaden sposуb nie mogliśmy odrodzić tych tradycji, lecz teraz, po tym, jak w Rosji powołano Ministerstwo Sportu, Turystyki i Polityki Młodzieżowej, czekamy na zmiany. Nikt raczej nie zaprzeczy temu, że wspуłpraca wychodzi zupełnie na inny poziom, gdy pracownicy i kierownictwo dużych przedsiębiorstw grają na przykład w piłkę nożną na jednym polu!
Na zmiany czekamy rуwnież w zakresie turystyki sportowo-zdrowotnej. Obozy turystyczne i zawody z wieloboju widowiskowo-sportowego ostatnio stają się bardzo popularne zarуwno na Białorusi, jak i w Rosji, powinniśmy wykorzystać tę tendencję — pokazać swoje możliwości dla turystyki wjazdowej i ocenić rosyjskie. Jednym słowem planуw i pomysłуw mamy dużo. Ich realizacja to nowy krok ku zbliżeniu naszych państw.

Dymitr Komaszko
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter