Nacisk na korzystną pracę

Porządek obrad trzeciego Forum Regionów Rosji i Białorusi
Jak wiadomo, na podstawie decyzji drugiego Forum Regionów, które odbyło się w ubiegłym roku w Soczi, niniejsze spotkanie zostanie poświęcone współpracy w sferze społecznej, nowym wyzwaniom i perspektywom. Na forum w Mińsku ten temat będzie omawiany na ogólnej sesji plenarnej. Następnie dyskusja zostanie kontynuowana na jednej z dziewięciu sekcji. Na ogół, zakres zaplanowanych do omawiania zadań jest znacznie szerszy, chociaż większość z nich koncentruje się na stronie społecznej współpracy.

Na drugim Forum Regionów w Soczi

— Białoruś i Rosja przywiązują dużą wagę do forów regionów — podkreślił zastępca przewodniczącego Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Jurij Worobiow, mówiąc o wynikach posiedzenia komitetu organizacyjnego. — I za każdym razem konkretyzujemy temat spotkania. Teraz są to kwestie społeczne, ale nie zapominamy o rolniczych i przemysłowych. I od tego tematu zwracamy się do konkretnych pytań życia naszych narodów i państw. Dzięki temu można zobaczyć najważniejsze punkty kontaktu w przyszłości, najważniejsze procesy współpracy. Na tym polega pikanteria niniejszego trzeciego forum.

Bez wątpienia, aspekty społeczne wyraźnie są widoczne w pracy kompleksu agroprzemysłowego, systemów edukacji i zdrowia, w polityce młodzieżowej, turystyce i rekreacji, pracy mediów. Nie bez powodu każdemu z tych obszarów na forum zostanie poświęcona praca sekcji specjalistycznej. Nie można nie wspomnieć, że w tych samych dniach na Białorusi odbędzie się etap młodzieżowej Spartakiady Państwa Związkowego. Ale w tym samym czasie zostaną rozpatrzone i dość wąskie aspekty współpracy w dziedzinie przemysłu, nauki, rolnictwa. Wymianę doświadczeń i omówienie perspektyw współpracy postanowiono przeprowadzić bezpośrednio w organizacjach i przedsiębiorstwach, w których jest wykonywana wspólna praca. Na przykład, w Narodowej Akademii Nauk, Instytucie Dziennikarstwa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego, w jednym z miejskich szpitali klinicznych.

Współpraca w gospodarce nie zeszła na drugi plan nie bez powodu — jest podstawą rozwoju społecznego Państwa Związkowego. Propozycja prezydentów Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina, którzy uczestniczyli, jak wiadomo, w pracy forum w Soczi, aby kontynuować kontakty biznesowe, znalazła pełne zrozumienie. Już, przy okazji, potwierdzili swój udział w spotkaniu szefowie ponad 30 podmiotów Federacji Rosyjskiej. Po zakończeniu głównych wydarzeń forum pojadą do obwodów i rejonów Białorusi, aby na miejscu ocenić możliwości współpracy.

Oczywiście, wiele z nich pojawi się podczas międzynarodowej wystawy “Belagro”, gdzie Rosjanie są tradycyjnie najliczniejszymi gośćmi. Podobnie jak podczas pierwszego Forum Regionów w Mińsku w 2014 roku, oba wydarzenia odbywają się razem. Ale tym razem postanowiono przenieść wystawę rolniczą z gospodarki podmiejskiej na pole zamykającego się lotniska “Mińsk-1”, położonego niemal w centrum Mińska.

Z okazji forum odbędzie się jeszcze jedno spotkanie na dużą skalę — w stolicy Białorusi przejdą Dni Moskwy. I tam temat współpracy gospodarczej będzie jednym z priorytetowych.

W sumie, przewiduje się, na forum przyjedzie co najmniej 200 przedstawicieli regionów Rosji, około 150 uczestników przyjadą ze wszystkich obwodów Białorusi i Mińska. Zastępca przewodniczącego Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Białorusi Anatolij Rusieckij widzi w wynikach forum wielki potencjał:

— Najwyższa Rada Państwa zatwierdziła cele priorytetowe i zadania rozwoju Państwa Związkowego. W tym zostały wyznaczone zadania stworzenia wspólnej technologicznej, migracyjnej przestrzeni, wspólnych działań w dziedzinie ochrony zdrowia i innych obszarach — kulturze, nauce, edukacji. I nasze forum ma na celu rozwój projektu Państwa Związkowego, jego fundamentów społecznych, humanistycznych i ekonomicznych.

Władimir Michajłow

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter