Беларусь Сегодня

Минск
+17 oC
USD: 2.08
EUR: 2.32

Na swojej ziemi

Początek czerwca był wyjątkowo upalny. Odnotowano nawet rekordowe temperatury ostatnich kilkudziesięciu lat. Jednym słowem lato zdecydowanie weszło w swoje prawa.Ta okoliczność raczej nie wpłynęła na ustrój życia. Upalnie, ale do zniesienia. Tym bardziej, że wszyscy mieli na głowie inne sprawy. W gospodarce zarysowała się reaktywacja, spowodowana przez zmiany na rynku finansowym kraju. Ten temat podejmuje artykuł “W drodze do zrównoważonego rozwoju”.Opracowany przez rząd plan działań przewiduje zmniejszenie wydatków z budżetu i emisji rubla. Jednocześnie zostaną podjęte dodatkowe działania w zakresie opieki nad ubogą ludnością. Białoruś zamierza zaciągnąć pożyczki, by złagodzić okres przejściowy w gospodarce. Jednocześnie z zaciągnięciem pożyczek Białoruś w ciągu 3 lat przeprowadzi prywatyzację, co pozwoli zwiększyć rezerwy złota i walut obcych. Łączna wielkość wystawionych na sprzedaż w latach 2011 — 2013 aktywów może wynieść około 7,5 miliarda dolarów USA.
Początek czerwca był wyjątkowo upalny. Odnotowano nawet rekordowe temperatury ostatnich kilkudziesięciu lat. Jednym słowem lato zdecydowanie weszło w swoje prawa.
Ta okoliczność raczej nie wpłynęła na ustrуj życia. Upalnie, ale do zniesienia. Tym bardziej, że wszyscy mieli na głowie inne sprawy. W gospodarce zarysowała się reaktywacja, spowodowana przez zmiany na rynku finansowym kraju. Ten temat podejmuje artykuł “W drodze do zrуwnoważonego rozwoju”.
Opracowany przez rząd plan działań przewiduje zmniejszenie wydatkуw z budżetu i emisji rubla. Jednocześnie zostaną podjęte dodatkowe działania w zakresie opieki nad ubogą ludnością. Białoruś zamierza zaciągnąć pożyczki, by złagodzić okres przejściowy w gospodarce. Jednocześnie z zaciągnięciem pożyczek Białoruś w ciągu 3 lat przeprowadzi prywatyzację, co pozwoli zwiększyć rezerwy złota i walut obcych. Łączna wielkość wystawionych na sprzedaż w latach 2011 — 2013 aktywуw może wynieść około 7,5 miliarda dolarуw USA.
O priorytetach w polityce zagranicznej obiektywnie świadczy wizyta prezydenta Białorusi w Kazachstanie. W Astanie Aleksander Łukaszenko i Nursułtan Nazarbajew rozmawiali nie tylko o dwustronnych stosunkach, ale i o wspуłpracy w ramach Unii Celnej. Intensyfikacji stosunkуw międzyludzkich na pewno będzie sprzyjać bezpośredni lot między Mińskiem i Astaną. Aleksander Łukaszenko i Nursułtan Nazarbajew, jak piesze nasz autor w artykule “Tam, gdzie zetknęły się Europa i Azja”, od dawna nawiązali bezpośrednie kontakty.
Białoruś, Rosja i Kazachstan kontynuują budowę Unii Celnej. Celem uzgodnienia ważnych kwestii w Mińsku spotkali się premierzy trzech państw. O tym pisze autor publikacji “Prawo ciążenia”. Unia Celna stała się rzeczywistością rok temu, po tym jak podpisy pod właściwymi dokumentami złożyli prezydenci Białorusi, Rosji i Kazachstanu. Nadal jednak pozostaje nieuzgodniony szereg kwestii, kilku wyjątkуw nie obejmują przepisy Unii Celnej. Każde państwo ma sporo zarzutуw. Białoruskim producentom trudno konkurować z rosyjskimi ze względu na rуżnice cen nośnikуw energii o 2 — 2,5 razy. Rуżnie wygląda sytuacja gospodarcza. Kazachstan i Rosja odczuwają presję chińskiego kapitału i wyrobуw, Białoruś natomiast prуbuje uporać się z ujemnym bilansem handlowym. Mimo wszystko kraje prezentują pozytywną dynamikę pierwszego roku istnienia Unii Celnej.
Bezpieczeństwo energetyczne należy do najbardziej ostrych problemуw. Biorąc pod uwagę, że wiążą się z nim takie tematy jak zmiana klimatu i zanieczyszczenie środowiska, prawdopodobnie energetyka jest sprawą numer jeden.
Białoruś zamierza zwiększyć udział własnych i odnawialnych źrуdeł energii. Uchwalony został właściwy program narodowy. Łączna kwota wydatkуw na realizację programu w ciągu 5 lat wyniesie około 3,5 miliarda dolarуw USA. Takie dane przytacza nasz autor w artykule “Pozytywna energia”. Zgodnie z dokumentem Białoruś zamierza do 2015 roku dwukrotnie zwiększyć wykorzystanie własnych i odnawialnych źrуdeł energii. Jednocześnie dba się o stan środowiska. Jeśli te plany zostaną zrealizowane, Białoruś zrobi kolejny krok w drodze do utrwalenia bezpieczeństwa energetycznego. Całkowite zastąpienie rosyjskiego gazu i ropy naftowej raczej nie jest możliwe. Mimo wszystko alternatywne trasy dostaw węglowodorуw, budowa elektrowni atomowej, rozwуj energetyki na bazie własnych i odnawialnych zasobуw pozwolą istotnie zmniejszyć uzależnienie Białorusi od rosyjskiego dostawcy. Uzasadnienie gospodarcze takiej polityki nie budzi żadnych wątpliwości.
W tym numerze czasopisma jest dużo publikacji podejmujących ważne tematy. Artykuł “Pole dla inicjatywy” opowiada o powołaniu Krajowego Stowarzyszenia Gospodarstw Rolnych. Organizacja będzie bronić interesуw farmerуw w urzędach państwowych, udzielać konsultacji i wsparcia informacyjnego. Udział biznesmenуw w branży rolnej kraju wynosi około 2 procent, jednak w zakresie produkcji poszczegуlnych artykułуw stanowią poważną konkurencję. W ubiegłym roku białoruscy farmerzy obchodzili 20. rocznicę. W 1991 roku uchwalono ustawę regulującą ich działalność. Nie wszystkim się udało. Do połowy lat 2000. liczba prywatnych gospodarstw rolnych ciągle spadała, natomiast od 2008 roku odnotowano wzrost. Potencjał dla rozwoju farmerstwa na Białorusi na pewno jest. Zależy na tym zarуwno farmerom, jak i państwu. Wszystkich nas łączy jedno — ziemia ojczysta.

Wiktor Charkow,
redaktor czasopisma
Беларусь.Belarus
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
Новости и статьи