Miejsce w klubie wolnych stref

Chińsko-Białoruski Park Przemysłowy dopiero nie stał się wizytówką kraju
Chińsko-Białoruski Park Przemysłowy dopiero nie stał się wizytówką kraju. Ale jeśli ten projekt odbędzie się w tej formie, w której zamierzono, nie może być wątpliwości — na mapie świata Białoruś stanie się ważnym punktem gospodarczym. 


 W Mińsku została podpisana Umowa ze Światową Organizacją Wolnych Stref (World Free Zones Organization) w sprawie przystąpienia naszego przyszłego parku przemysłowego do tej struktury.

Wizytę na Białorusi szefowie WFZO wyjaśnili potrzebą zbadania potencjału wolnych stref ekonomicznych kraju, a także naszej polityki inwestycyjnej. WFZO faktycznie działa jako stowarzyszenie wolnych stref ekonomicznych, a także ich członków na całym świecie. Organizacja ta — pozarządowa, została zarejestrowana w 2014 roku zgodnie z prawem kantonu Genewa, ale jej siedziba znajduje się nie w Europie, a w Dubaju. W pewnym sensie jest to symboliczne, ponieważ “Dubai Silicon Oasis” kształtuje około 25% PKB swojego kraju i około 75% jej eksportu. Tam pracuje około 19 tysięcy firm.

Obecnie członkami WFZO są 155 przedstawicieli z ponad 40 krajów. Głównym celem organizacji nazywają “wspieranie państw, które mogą korzystać z modelu wolnych stref ekonomicznych i których gospodarki są w potrzebie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla utrzymania ożywionego klimatu gospodarczego”.

Dyrektor wykonawczy WFZO doktor Samir Amruni wyjaśnił, dlaczego dla Białorusi jest ważny krok do przystąpienia do organizacji:

— W rozwoju którejkolwiek wolnej strefy ekonomicznej istnieją trzy elementy rozwoju. To jest budowa jej infrastruktury, jakość usług i marketing. Jesteście obecnie w pierwszej fazie — rozwijacie infrastrukturę, a nasze konsultacje pomogą wam poprawić jakość usług. Pomożemy wynieść projekt na poziom globalny.

Wiceminister gospodarki Aleksander Jaroszenko z punktu widzenia pragmatyki przystąpienia kraju do organizacji odznaczył, że musimy jak najpełniej korzystać z międzynarodowego doświadczenia, które ma w tym WFZO. Według niego, poziom preferencji w przyciąganiu inwestorów i rezydentów do wolnej strefy ekonomicznej jest ważny, ale równie ważny jest poziom jakości świadczonych usług.

Dyrektor Generalny “Spółki do rozwoju parku przemysłowego” Li Haixing

— Zasada “jednego okna” jest zawsze dominująca z punktu widzenia atrakcyjności reżymu dla inwestora. Ponadto, w celu utrzymania wysokiego poziomu wiedzy w naszych wolnych strefach gospodarczych zaproponowano przeszkolenie w tej organizacji. Ale najważniejsze — wywieść nasze uprzywilejowane obszary, a zwłaszcza Chińsko-Białoruski Park Przemysłowy, na międzynarodową orbitę interakcji, ponieważ w WFZO koncentruje się wiele przedsiębiorstw, które mają swoje własne doświadczenia i projekty inwestycyjne, i analiza porównawcza takich reżymów przy wprowadzeniu do spółki międzynarodowej byłaby przydatna dla nas.

Dyrektor generalny “Spółki do spraw rozwoju parku przemysłowego” Li Haixing powiedział, że projekt “Wielkiego kamienia” już dawno wykroczył poza wyłącznie białorusko-chińskie stosunki. Do niego wykazują zainteresowanie inwestorzy z Niemiec, Litwy, Polski, Singapura. — Jest już osiem rezydentów parku, z dwudziestoma — są podpisane umowy. Obecnie niektórzy rezydenci już zaczęli budowę swoich obiektów, inni planują to zrobić jak najszybciej — już w 2016 roku. Obecnie prowadzi się aktywna kampania do promowania “Wielkiego kamienia” na całym świecie. Jesteśmy przekonani, że jego korzystne położenie geograficzne, a także rozwijająca się infrastruktura pomogą mu stać się prawdziwym klejnotem na przyszłym Wielkim Jedwabnym Szlaku.

Aleksander Bieńkowskij
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter